Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nová městská hromadná doprava v Uherském Hradišti by měla být spuštěna v roce 2024

Připravované zásadní změny městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti pokročily od konce listopadu letošního roku do další fáze. Návrhy nových linek, zastávek či intervaly autobusů MHD jsou hotové, město začne připravovat budoucí výběr dopravce.

13:18 / 9. prosince 2021
Nová městská hromadná doprava v Uherském Hradišti by měla být spuštěna v roce 2024i

Foto: Český rozhlas Zlín

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště v prosinci roku 2017 usnesením číslo 363/21/ZM/2017 schválilo dokument „Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti“. Tato koncepce se zabývá autobusovou městskou hromadnou dopravou na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. Ve schváleném dokumentu však nebyly řešeny mnohé aspekty proveditelnosti implementace nové koncepce (provozně - dopravní, ekonomické, organizační).

„Dokument Koncepce veřejné dopravy předpovídal velkou revoluci v MHD na území měst Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice. Rozpracování této vize však ukázalo na její nereálnost díky vysokým finančním nákladům. To nás přivedlo k tomu, že provozní část Akčního plánu VD je řešena pouze pro území města Uherské Hradiště s tím, že ostatní vazby směrem k sousedním městům včetně jejich potřeb pokryje linková doprava, tedy že MHD budeme řešit jen pro území města Uherské Hradiště,“ objasnil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

Za tímto účelem uložilo zastupitelstvo města v roce 2018 zpracování akčního plánu, který by stanovil obsah, posloupnost a návaznost jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro tuto implementaci a jejich časový harmonogram. 

Samotné jádro projektu představuje dopravně provozní část akčního plánu - jedná se fakticky o tu část řešení, která má přímý vliv na cestující: návrh linkového vedení, návrh nových zastávek či intervaly autobusových linek. „Nyní jsou dokončeny práce na trasování linek. Zároveň byly připraveny další nezbytné věci: umístění zastávek, nový provozní model a integrace městské hromadné dopravy do krajské veřejné dopravy. Dnes již víme, že počet stávajících a nyní budovaných zastávek MHD zdaleka nebude stačit, což přinese své náklady, výsledkem by však měla být MHD s vysokou přidanou hodnotou ve srovnání s dnešním stavem,“ vysvětlil místostarosta Zatloukal.

S vítězným dopravcem bude uzavřena smlouva o veřejné službě


Dalším ze stěžejních bodů je příprava výběru dopravce - dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007 je v případě veřejné linkové dopravy většího rozsahu (nad 300 tis. km ročně), což je i případ MHD Uherské Hradiště, nutno dopravce vybrat na základě výběrového řízení. 

V případě výběru dopravce v soutěži je pak nutné nejméně rok před zveřejněním vlastní zadávací dokumentace zveřejnit předběžné oznámení, tzv. prenotifikaci, ve věstníku Evropské unie, kde budou uvedeny základní informace o zakázce. „S ohledem na skutečnost, že bude spuštěn zcela nový provozní koncept veřejné dopravy s nesnadno odhadnutelnými tržbami, je žádoucí, aby soutěž probíhala dle zákona o zadávání veřejných zakázek. S vítězným dopravcem pak bude uzavřena Smlouva o veřejné službě,“ vysvětlil Zatloukal.

Vzhledem ke skutečnosti, že na základě stávající smlouvy o zajištění autobusové dopravy s ČSAD Uherské Hradiště, a.s. lze provozovat městskou autobusovou přepravu cestujících do konce roku 2023, učiní město Uherské Hradiště oznámení o budoucím výběru dopravce v Uherském Hradišti ve věstníku Evropské unie neprodleně, během následujícího roku dopracuje ekonomickou část a připraví podklady k vlastní soutěži.

Nová městská hromadná doprava v Uherském Hradišti by měla být spuštěna k 1. 1. 2024. 

 

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (Zdroj: TZ Město Uherské Hradiště)

zpět na články

inzerce

nahoru