Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nové testy vyplňují žadatelé o řidičský průkaz již rok! Co jim dělá největší problém? Navíc jim přibydou otázky týkající se bezpečnosti provozu

Ministerstvo dopravy v úterý 20. září 2022 představilo nový typ testů, který budou muset podstupovat noví žadatelé o „řidičák“. Nově se pro žadatele přichystaly nové otázky zaměřené zejména na bezpečnou vzdálenost a věnování se řízení. To prozradil Milan Janda z Odboru agend řidičů Ministerstva dopravy a Jiří Novotný z Asociace autoškol.

20:23 / 21. září 2022
Nové testy vyplňují žadatelé o řidičský průkaz již rok! Co jim dělá největší problém? Navíc jim přibydou otázky týkající se bezpečnosti provozui

Foto: Prezentace statistik nových otázek a představení nové sady otázek na Ministerstvu dopravy. Zdroj fotky: Ministerstvo dopravy.

Týden před koncem října se do testů nově zahrne i 4. sada nových otázek

Milan Janda z Ministerstva dopravy prezentoval statistiku z teoretické části zkoušky z odborné způsobilosti, která se týkala nových otázek. Sada nových otázek je v e-testech Ministerstva dopravy ČR pro žadatele o řidičská oprávnění 1 rok. Nově byly také představeny 3 sady otázek, přičemž 100 jich je statických (týkají se teorie – pozn. red.) a 9 dynamických (týkající se simulace – pozn. red.) Týden před koncem října se do testů nově zahrne i 4. sada nových otázek, přičemž 30 otázek je statických a 11 dynamických. Tato nová sada se bude zaměřovat na bezpečné vzdálenosti a věnování se řízení. V testech můžou uchazeči narazit i na otázky týkající se používání handsfree, vypočítávání správné vzdálenosti mezi vozidly či zranitelnosti účastníků provozu, jako jsou například děti. Uchazeči o řidičský průkaz chybují u nových otázek v průměru okolo 12 %, což je o tři procenta více než u starších typů otázek.

Na Ministerstvu dopravy se dále řešila statistika zodpovězených otázek, které musí uchazeči zvládat již jeden rok. Nejčastější špatně zodpovězená byla dynamická otázka, která se věnovala předjíždění automobilů motocyklistou. V této otázce jsou žadatelé seznamováni z toho důvodu, aby očekávali možnost jízdy cyklisty na pravém boku. Zároveň je to upozorňuje na jízdu motocyklistů, která není v souladu s pravidly cyklistů. U této otázky byla úspěšnost 51 %. Žadatelé nejlépe odpovídali na otázku dynamického typu, která se týkala rizik plynoucích z jízdy po hlavní pozemní komunikaci. V těchto situacích musí řidiči předvídat chyby ostatních účastníků silničního provozu, aby je mohli včas vyhodnocovat a adekvátně reagovat. Zde byla úspěšnost téměř 100 %.

Žadatelé o „řidičák“ se budou muset popasovat s novými formami otázek

U statických dotazů si žadatelé nevěděli příliš rady s otázkou, která řeší určování nadřazenosti dopravního značení (svislá dopravní značka vs. světelný signál – pozn. red.). U otázky, jež určuje přednost jízdy pomocí semaforu, chybovalo téměř 45 % žadatelů. To je podnět pro autoškoly, aby se zaměřily na problematiku křižovatek řízených světelnými signály. Další častá chyba vyplývala z dopravního značení, které řeší zákaz odbočení před křižovatkou. Výstup ukazuje na neznalost dopravního značení, a proto zní doporučení pro autoškoly, aby se na tuto problematiku zaměřily. Na druhé straně se vyskytla i otázka, u které žadatelé nechybovali vůbec. Ta se věnovala situaci na přechodu, kde se chodci připravovali přejít komunikaci.

Garant programu Milan Janda z Ministerstva dopravy uvedl, že záměrem nebylo zavést těžké otázky, ale měly se lišit od těch starších typů. Navíc měly prověřovat žadatele jiným způsobem. Ministerstvo dopravy bude otázky rozšiřovat i v budoucnu, jak v minulosti avizovalo. Zařazování nových otázek bude každého čtvrt roku. Žadatelé o „řidičák“ se budou muset popasovat s novými formami otázek, které budou mít omezený čas, nebo se k otázkám nebude možnost vracet. Věnovat se budou specifickým situacím, denní době, počasí nebo hustotě provozu.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru