Otevřít menu
Doprava dnes
-

Novinka na Plzeňsku: Názorová mapa umožňuje veřejnosti sdělit konkrétní podněty k dopravě

V polovině ledna spustil Plzeňský kraj unikátní možnost pro veřejnost, jak sdělit své konkrétní podněty týkající se dopravy ke konkrétním místům v kraji. Na krajském webu je spuštěna aplikace Názorová mapa dopravy, kam lze vložit podnět k danému místu i s fotografií a komentářem. Názorová mapa bude otevřena do 15. března 2022, následně bude Plzeňský kraj podněty občanů vyhodnocovat.

10:34 / 26. ledna 2022
Novinka na Plzeňsku: Názorová mapa umožňuje veřejnosti sdělit konkrétní podněty k dopravěi

Foto: plzensky-kraj.cz

V rámci zlepšení komunikace s občany i návštěvníky kraje a také s ohledem na přijaté koncepce rozvoje dopravy, cyklodopravy a obecně spokojenosti občanů i návštěvníků Plzeňského kraje byla vytvořena aplikace NÁZOROVÁ MAPA přímo na webových stránkách Plzeňského kraje. Ta umožní občanům i návštěvníkům Plzeňského kraje vkládat podněty ke zlepšení, upozorňovat na problematická místa v dopravě či naopak ocenit současná dopravní řešení, která mobilitu v kraji podporují. "Před časem jsme ve spolupráci s mobilními operátory dělali vyhodnocení dopravních dat a zjistili jsme, že lidé cestují na určitém místě vlastní dopravou, přidali jsme tam spoj a to se ukázalo jako dobré řešení pro tamější obyvatele. Proto jsme se rozhodli teď otevřít lidem možnost, aby nám dali najevo své potřeby v oblasti dopravy a mobility," říká náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Vložení příspěvku do názorové mapy je umožněno prostřednictvím mobilního telefonu nebo počítače. Cílem projektu je zlepšit dopravní plánování s přihlédnutím k četnosti a obsahu zadaných podnětů od běžných uživatelů dopravy a dopravní infrastruktury v Plzeňském kraji. Po ukončení prvotního sběru podnětů, po 15. 3. 2022, budou zaznamenané připomínky vyhodnoceny ve spolupráci s příslušnými organizacemi Plzeňského kraje, a to podle jednotlivých oblastí dopravy. U opakujících se podnětů budou hledány možnosti k odstranění zaznamenaných problémů.

"Doprava zajímá řadu lidí a pro nás je velmi důležité, abychom znali jejich názor z terénu. Bez těchto připomínek nejsme schopni nějakým způsobem vychytat dopravní potřeby veřejnosti. Je to zásadní krok k nastavení dopravy, ať už v autobusové dopravě či jiné. Máme dobrou zkušenost například s nastavením taktové dopravy na linkových autobusech, což lidem přinese větší komfort v cestování. Nemusí hlídat jízdní řád, prostě vědí, že v určitý čas mohou jet. Na druhou stranu máme velkou možnost právě v autobusech se lidem přizpůsobit. Tam, kde cestuje více lidí, můžeme přidat linku a tam, kde počet cestujících klesá, můžeme ubrat. Proto doporučuji, využijte možnosti v aplikaci Názorová mapa nám svůj podnět sdělit," doplňuje Pavel Čížek.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: plzensky-kraj.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru