Otevřít menu
Doprava dnes
-

Novým prezidentem Svazu dopravy ČR je Oldřich Sládek ze ŽESNAD.CZ!

Ve čtvrtek 30. června 2022 valná hromada Svazu dopravy ČR hlasovala o novém představenstvu a dozorčí radě pro nové funkční období od roku 2022 do 2025. Nově zvolené představenstvo bude jako prezident řídit Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ. Byli zvoleni i další viceprezidenti Svazu či noví členové statutárního orgánu.

12:48 / 12. července 2022
Novým prezidentem Svazu dopravy ČR je Oldřich Sládek ze ŽESNAD.CZ!i

Foto: Svaz průmyslu a dopravy ČR. Zdroj fotky: Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Jaroslava Hanáka po 19 letech vystřídal Oldřich Sládek

Bývalý prezident Svazu dopravy ČR Jaroslav Hanák po 19 letech již neobhajoval svou funkci, a proto musela valná hromada do nového funkčního období zvolit nového prezidenta a celé představenstvo. Ve čtvrtek 30. června valná hromada svazu zvolila 16 členů nového představenstva, kteří si mezi sebou určili svého nového prezidenta a viceprezidenty, navíc se volila i dozorčí rada. Představenstvo i dozorčí rada se volí jednou za tři roky, přičemž členové představenstva následně volí prezidenta a viceprezidenty. Pro zvolení do orgánu potřebuje kandidát získat vždy nadpoloviční většinu hlasů.

Představenstvo dále zvolilo nového prezidenta Svazu dopravy ČR, jímž se stal výkonný ředitel ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek. Prvním viceprezidentem se stal Miloslav Černý z Českých přístavů. Tohoto muže doplnili jako další 3 viceprezidenti generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, Miroslav Němec, jenž je ředitelem Správy a údržby silnic Pardubického kraje, a Ludomír Landa, ředitel MHD Kladno, a.s. „Velmi si vážím mandátu, který mi členové i kolegové v představenstvu dali. Nové funkční období nebude pro Svaz dopravy jednoduché. Oslabení po covidu je v dopravě stále zřejmé a s válkou na Ukrajině čelíme opět novým výzvám. Každé odvětví dopravy má své priority, jsem rád, že v představenstvu Svazu dopravy jsou zastoupeni odborníci ze všech oblastí,“ pronesl Oldřich Sládek, nový prezident Svazu dopravy ČR.

Do hlavního řídícího orgánu svazu nově zasedli také Michal Krapinec, generální ředitel Českých drah, dále ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice Vladimír Homola, Roman Čapek z PAS Zábřeh na Moravě, výkonný ředitel pro letecký provoz Letiště Praha Martin Kučera, z ČD Cargo Tomáš Tóth a Lukáš Hradský z Evropské vodní dopravy – Sped, kteří doplnili členy představenstva, kteří v něm již působili.

Valná hromada také jmenovala nové čestné členy Svazu dopravy. Čestným prezidentem svazu byl jmenován právě bývalý prezident SD ČR Jaroslav Hanáka, který ve funkci působil nesmírně dlouhou dobu. „Nesmírně si vážím toho, že mne valná hromada zvolila čestným prezidentem Svazu dopravy. Novému prezidentovi a viceprezidentům přeji pevné zdraví a hodně štěstí jak v osobním, tak v pracovním životě. Přeji novému vedení hodně sil a výdrže při prosazování priorit v rozvoji dopravy a v neúnavném boji za rovné podmínky pro dopravní firmy,“ řekl ke zvolení Hanák. Čestným členem se poté stal také dlouholetý výkonný ředitel Svazu dopravy Petr Kašík společně s bývalým předsedou dozorčí rady Karlem Havlem či Ivo Tomanem, který byl také zvolen jako doživotním čestným členem. Do vedení dozorčí rady se dostal Jindřich Poláček společně s Richardem Latislavem a Vladimírem Filipem.

Svaz dopravy ČR

Svaz dopravy, dříve Svaz zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě, vznikl po roce 1989, kdy nová politická a ekonomická situace v zemi vyvolala potřebu založit organizaci dopravních zaměstnavatelů a podnikatelů, která by hájila zájmy svých členů v období transformace. Svaz vznikl jako nezávislá dobrovolná, nepolitická a otevřená zájmová organizace, která sdružuje zaměstnavatelské a podnikatelské subjekty, působící ve všech základních i příbuzných oborech dopravy. Počátkem roku 1994 se svaz spojil se Svazem průmyslu ČR, který zastřešuje všechny průmyslové obory a soustřeďuje převážnou míru rozhodujících podnikatelských subjektů. Toto nové uskupení přijalo název Svaz průmyslu a dopravy ČR a je nejsilnějším podnikatelským svazem v republice. Soustřeďuje více než 25 podnikatelských svazů s členskou základnou 1,3 milionů pracovníků. Svaz dopravy je z těchto členských svazů největší. Organizačně se svaz dělí na třináct odborných sekcí. V jejich čele stojí předseda, který je současně členem představenstva svazu. V těchto základních organizačních jednotkách jsou řešeny problémy toho kterého druhu dopravy. Členské organizace svazu mají možnost se zapojit do práce ve více sekcích. Celkově sdružuje Svaz dopravy České republiky 84 podnikatelských subjektů dopravního zaměření, které poskytují zaměstnání více než 70 tisícům zaměstnanců.

Autor: Karel Geba

 

Novým prezidentem Svazu dopravy ČR je Oldřich Sládek ze ŽESNAD.CZ! Foto: Čestní členové Svazu dopravy ČR. Zleva Ivo Toman, Jaroslav Hanák a Oldřich Sládek. Zdroj fotky: Svaz průmyslu a dopravy ČR..
zpět na články

inzerce

nahoru