Otevřít menu
Doprava dnes
-

O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví?

Ve čtvrtek 9. června se na pražských Vinohradech, konkrétně v LE ROYAL, uskutečnila odborná konference Ženy ve stavebnictví, na které vystoupilo mnoho úspěšných žen ze světa stavebnictví, jež se ve svých firmách věnují i dopravním stavbám! Na konferenci vystoupilo celkem 18 prezentujících se svými zajímavými příběhy!

5:00 / 29. června 2022
O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví?i

Foto: Prezentujcící ženy na konferenci Ženy ve stavebnictví. Autor: Karel Geba.

První blok konference

Celodenní vystupování významných žen z českého stavebnictví bylo rozděleno do tří bloků. Na úvod konference zazněla slova na téma role žen ve stavebnictví, které se dále zaměřovalo na diverzitu – trpělivost a důvěra jako lék na profesní pýchu a alibismus, úspěšné vzory – inspirace pro sebevědomí, sociální odpovědnost a udržitelnost – instinkt, intuici a porozumění a stavebnictví bez střetu zájmů a korupce – poctivost a cit pro spravedlnost. V ranním bloku vystoupila Adéla Krenková, vedoucí ateliéru koncepce a dopravního plánování ze společnosti AFRY, která ve své kariéře nejdříve začínala jako projektant dopravní infrastruktury. „Je vůbec rozdíl, když máte v týmu muže, či ženu, když dělají svou práci dobře? Když opravdu dělají svou práci dobře, tak pohlaví nerozlišuji. Vše je to o komunikaci. Každý musí vyjít s každým, pokud se chce někam posunout. I já se musela změnit,“ pronesla na začátek konference Adéla Krenková z firmy AFRY. Vedoucí ateliéru koncepce a dopravního plánování vyzdvihla důležitost dopravní koncepce, protože je velmi proměnlivá a důležitá, protože doprava vždycky byla, je a bude.

Na toto vystoupení navázala Magdaléna Dobišová, místopředsedkyně představenstva SKANSKA SK. Tato žena dříve budovala svou kariéru v žurnalistice, ale nakonec se dostala k této stavební firmě, kde si vyzkoušela i pozici generální ředitelky. Tato žena kladla velký důraz na vedení firmy, které musí jít příkladem, a vždy musí se svými zaměstnanci najít společnou řeč a myšlenku, čemuž se Magdaléna Dobišová věnuje. Také přiznala, že žádný člověk není neomylný a nedělá chyby. Svůj přednes zakončila: „Žena, která nepodporuje ženu, si zaslouží místo v pekle.“ Následoval velký smích z publika. Z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vystoupila Leona Gergelová Šteigrová jako jediný zástupce veřejného sektoru. Její prezentace byla směřována na veřejné zakázky, které jsou tvořeny polovinou daní obyvatel daného státu.Třetí vystupující v řadě mířila na efektivnost využívání zakázek, jejich udržitelnost, a hlavně na sociálně vyvážené pracovní podmínky jak pro muže, tak pro ženy. První blok zakončila Agniezska Tarnawa, ředitelka pro rozvoj obchodu ve firmě SKANSKA, která na závěr mluvila o důležitosti stavebních značek. Ty podle ní musí být lidem čím dál více prezentované, aby lidé věděli, v jaké kvalitě bude stavba postavena, a navíc aby lidé měli jistotu, že nedojde k podvodu.

Druhý blok konference

Po krátké pauze se před obědem rozjel druhý blok konference na téma ženy ve vedoucích pozicích. Konkrétně se hovořilo o stylu vedení – spolupráce, komunikaci – otevřenosti a psychologii týmu – důraz na vztahy. Jako první žena v tomto bloku vyjádřila svůj názor Veronika Zelenková, která je vedoucí lomu Eurovia. Tato pozice byla pro Veroniku Zelenkovou ze začátku těžší, protože musela spolupracovat s o 40 let staršími muži, ale i ona dokázala s těmito matadory vyjít a najít společnou řeč, a proto tvrdí, že žena do vedoucích pozic patří, ne však vždy. V tom se shodla s poslední ženou, která v tomto bloku vystoupila, což byla Marie Kunstová. Veronika Zelenková jako vedoucí lomu pro redakci DopravaDnes.cz potvrdila, že nejspíše bude nedostatek kameniva pro stavby, což způsobí menší pokles stavebnictví. Jako třetí v řadě měla svůj přednes výrobní ředitelka z firmy Contract Management Martina Veselá, která mluvila o stejném tématu jako předešlé dvě dámy. „Chtěla bych ve firmě ještě zůstat. Chci vidět, jak lidé rostou, jak roste celé stavebnictví. A ženy ve stavebnictví? Vše je společná práce mužů a žen,“ řekla. Na řadu se dostala i Tereza Pavlů, stavbyvedoucí SMP CZ. Z této ženy se stala stavařka již na vysoké škole, přičemž se dále dostala do SMP CZ, kde zahájila svou kariéru jako přípravářka metra. Tereza Pavlů však měla zájem být přímo na stavbě, a tak se z kanceláře přesunula přímo na staveniště, konkrétně se jednalo o stavbu modernizace stanice metra Jinonice. „Zástupci investora se na mě chodili koukat jako na obrázek,“ zmínila. Poté se aktuální stavbyvedoucí přesunula ke stavbám mostům, přičemž se navrátila zpět k metru, kdy při stavbě modernizace stanice metra Opatov byla již stavbyvedoucí, kde musela řešit důležité úkoly, jako je bezpečnost lidí při stavbě. Zdeňka Bílková, stavbyvedoucí SWIETELSKY stavební s.r.o., navázala na svou kolegyni z konkurenční firmy a řekla, že ženy ve stavebnictví by měly být na vedoucích pozicích. Druhý blok uzavřela Marie Kunstová, vedoucí provozní jednotky betonových technologií ze společnosti Strabag. Tato žena svoji práci dělá již mnoho let, přičemž se k ní musela prokousnout z jednotky, kde vykonávala 5 funkcí v jedné. Marie Kunstová a její tým často betonují dálnice či nová parkoviště. Načala také téma spolupráce žen a mužů, protože na stavbě s betonem to musí fungovat. Zmínila, že betonu dokážou rozumět i ženy, ale ty jsou na těchto pozicích, jako je ona, hlavně z toho důvodu, aby koordinovaly práci, navíc aby stmelily tým a vytvořily dobrou atmosféru. Muž zase do týmu dodá klid a racionální pohled na danou situaci. Vedoucí ze Strabagu exkluzivně prozradila pro DopravaDnes.cz, že začíná docházet materiál na výrobu betonu, což by mohl být problém. Její tým modernizoval dálnici D1 a vybetonoval skoro 70 km žlabů a příkopů na této komunikaci. Po krátké pauze dostala mikrofon Markéta Sedláčková z OHLA ŽS, která se věnuje technické stavební výrobě, přičemž se tato žena věnovala výstavbám tramvajových tratí či rekonstrukcím výpravních budov. Na Veroniku Sedláčkovou navázala specialistka pro speciální zakládání Strabag Daniela Koniasová, která se zajímá o vrty do země, přičemž její největší projektem bylo například vrtání metra či vrtání základů na dálnici D35. Vrty nejsou jednoduchou činností. „K těmto pracím potřebujete vrtáky, jsou to obrovské stroje, se kterými se těžko manipuluje, což je někdy problém,“ dodala ke svému oboru. Strabag jako první kopne do země v projektu Metro D. Práce na stanici Olbrachtova by měly začít v červenci, kde se bude vrtat vstupní šachta a dva vestibuly. Exkluzivně pro DopravaDnes.cz Daniela Koniasová prozradila, že někdy má při vrtání strach o blízké budovy. Její zkušenost byla s kostelem na náměstí Jiřího z Poděbrad, kde Strabag vrtal, protože byl velmi blízko vrtu. Kostel se naštěstí nepohnul a zůstal na stejném místě. Na specialistku navázala další specialistka. Tentokrát to byla Lina Černa Vydrová, specialistka na tunely a geotechniku za společnost Subterra, která zmínila, že tunely vypadají složitě, ale zas tak moc složité nejsou. V neposlední řadě vystoupila také Klára Šemberková, stavbyvedoucí z Metrostavu Infrastructure, jež řídila stavby na různých dálnicích.

Třetí blok konference

Po obědě ve 14:00 započal poslední odborný blok, který nesl název nové příležitosti – digitalizace a legislativa, kde 5 žen rozebíralo inovativní myšlení – odvahu ke změně, nové profese – pečlivost a práce s informacemi či standardizaci – důslednost a systém. K tématu se vyjádřila Karmen Barsegyan, Contract manažerka firmy Colas. „Naše práce není příliš vidět v rámci těch výstavbových projektů. My zařizujeme, aby náklaďáky byly naložené. Proto musí být tato práce dělána s pečlivostí,“ ví  o své práci Karmen Barsegyan. Tato žena zmínila téma rovnost mužů a žen na pracovišti, přičemž muži někdy ženy diskriminují, a proto si myslí, že se toto vnímání žen ve stavebnictví musí změnit. „Ve vyspělých demokratických právních státech, jejichž hospodářství funguje na tržním principu, už dávno musí být snad každému rozumně uvažujícímu člověku zřejmé, že jakékoliv projevy kategorické diskriminace jsou likvidační v prvé řadě pro diskriminujícího,“ dodala. Dále se ke slovu dostala Ivana Kaiserová, oblastní ředitelka pro region Polsko z Metrostavu Infrastructure, která řídí dopravní projekty, jako jsou teď polské dálnice, silnice či silniční mosty. „Úspěšné vedení projektů dle mého názoru vyžaduje komplexní mezioborovou spolupráci,“ řekla oblastní ředitelka. Ta tak zmínila, že je nutné vycházet se všemi,  co se na stavbách podílejí, ať je to stát, soukromý investor či další firmy. Za společnost Contract Management poté na konec vystoupily dvě dámy. První z nich byla projektová manažerka Šárka Řádová: „Hledáme společnými silami se všemi, co se na projektu podílí, společnou cestu, jak dojít do cíle tak, aby nikdo nezkrachoval.“ Tím tato manažerka navázala na ředitelku z Metrostavu. Na kolegyni navázala Andrea Švingalová, projektová manažerka z Proconom Software. Její přínos směřoval na odhodlání a výdrž pro každou ženu v tomto odvětví, protože bez tvrdé práce se nikam dojít nedá. Dále hovořila o digitálních pomůckách, které mohou stavařinu posunout dále, protože mnoho dokumentů přešlo do online formy, a tak někdy hrozí ztráta dat, čemuž by se mělo zamezovat. Také zmínila, že se s dobrými softwary dá zkrátit čas staveb a přehled v nich. Konferenci ukončila svou prezentací druhá žena z Contract Managementu Katarína Chovancová, konzultační inženýrka. Její téma se velmi dotýkalo standardizace a plánování různých staveb, na kterých se potýkala  s mnoha problémy. „Naplánovali jsme u jedné stavby tok kabelu, ale o týden déle nám stavaři říkali, že na něj zapomněli, a byl z toho problém,“ uvedla konkrétní příklad. Katarína Chovancová tak musela řešit tuto komplikaci, přičemž ve své kariéře hledá to, jak vždy co nejlépe navrhnout daný projekt, a proto mluvila o tom, že důslednost, systém a standardizace jednotlivých postupů může stavebnictví posunout na další metu.

Autor: Karel Geba

O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Konference Ženy ve stavebnictví. Autor: Karel Geba.. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Konference Ženy ve stavebnictví. Autor: Karel Geba.. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Adéla Krenková z AFRY (vpravo) a Magdalena Dobišová ze SKANKSY (vlevo). Zdroj: ccconsulting.cz. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Stavbyvedoucí z SMP CZ Tereza Pavlů. Zdroj: ccconsulting.cz. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Lukáš Klee, organizátor konference Ženy ve stavebnictví. Zdroj: ccconsulting.cz. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Konference Ženy ve stavebnictví. Zdroj: ccconsulting.cz. O čem hovořily ženy z českého stavebnictví na konferenci Ženy ve stavebnictví? Foto: Konference Ženy ve stavebnictví. Zdroj: ccconsulting.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru