Otevřít menu
Doprava dnes
-

Obchvat Domašína za 116 milionů korun začal sloužit řidičům

Nový obchvat Domašína se dnes slavnostně otevřel motoristům. Přeložka silnice II/321 na území obce Černíkovice na Rychnovsku odvádí dopravu z její místní částí Domašín mimo zastavěné území. Stavební práce na dvoukilometrovém obchvatu vyšly na 116 milionů korun včetně DPH.kr

16:11 / 3. prosince 2021
Obchvat Domašína za 116 milionů korun začal sloužit řidičůmi

Foto: kr-kralovehradecky.cz

Tato stavba je významná z hlediska dopravního napojení průmyslové zóny Solnice-Kvasiny zejména ve směru na Hradec Králové a Prahu. Jedná se o první akci financovanou z prostředků SFDI v rámci usnesení vlády. Provoz mezi Solnicí a Častolovicemi bude plynulejší a bezpečnější pro všechny motoristy, ale především se velmi uleví místním občanům, které zatěžovala nadměrná kamionová doprava. Dopravní situaci v okolí průmyslové zóny řešíme komplexně pomocí celé řady obchvatů, jejichž výstavbu připravujeme,“ říká hejtman Martin Červíček.

Přeložka u Domašína je dlouhá dva kilometry a vyšla na více jak 116 milionů korun. V rámci stavby došlo k přeložkám inženýrských sítí, konkrétně přeložce plynovodu a vodovodu, výstavbě zemního tělesa včetně odvodňovacích příkopů, realizaci konstrukčních vrstev vozovky a následné pokládce asfaltobetonových směsí.

Nová část komunikace II/321 se na svém začátku a konci plynule napojuje na stávající silnici II/321, která se tak směrem do obce uzavřela. Domašín je připojen na silnici II/321 v místech kruhové křižovatky, která je součástí nového obchvatu,“ doplňuje náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Silnice bude velmi zatížená, především nákladní dopravou do Kvasin, kde se nachází závod Škoda Auto. „Nová komunikace byla s ohledem na její plánované zatížení navržena. V rámci výstavby byly například použity modifikované asfalty pro vytvoření větší únosnosti krytu vozovky. Konstrukční vrstvy vozovky komunikace vč. asfaltových vrstev byly pokládány pomocí 3D nivelace. Jde o moderní a momentálně nejpřesnější metodu pokládky vrstev vozovky, která se zatím používá například při výstavbě dálnic,“ popisuje Iveta Štočková, tisková mluvčí zhotovitele stavby EUROVIA CS.

Zajímavostí samotného obchvatu je řešení jeho odvodnění. Dešťová voda z celého obchvatu je pomocí odvodňovacích příkopů svedena do nově vybudovaných retenčních nádrží, ze kterých v případě nutnosti odtéká do Třebešovského potoka. Ještě před svedením dešťových vod do retenčních nádrží jsou v odvodňovacích příkopech vystavěny lapače splavenin s možností osazení norné stěny, pomocí níž je možné v případě ekologické havárie zachytit například ropné látky dříve, než vtečou do Třebešovského potoka.

Před zahájením stavebních prací se uskutečnil rozsáhlý archeologický průzkum, který přinesl nález studny, dvou domů a několika hliníků z pozdní doby kamenné. Dalším významným objevem je první naleziště osídlení ze starší doby bronzové v Podorlickém regionu.

Práce probíhaly od listopadu 2019. V současnosti již mohou novou komunikaci využívat řidiči. Do konce roku 2021 budou probíhat ještě drobné dokončovací práce, ty již ale provoz neomezí.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: kr-kralovehradecky.cz)

 

zpět na články

inzerce

nahoru