Otevřít menu
Doprava dnes
-

Obchvat Karviné stále roste!

Obchvat Karviné byl již dříve podpořen z OP Doprava prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj částskou přes 1,091 miliard korun. Práce na tomto obchvatu stále pokračují, přičemž již letos by tato stavba měla odlehčit místním obyvatelům od tranzitní dopravy. Díky nově vybudovanému obchvatu intenzita dopravy výrazně poklesne.

8:58 / 14. dubna 2023
Obchvat Karviné stále roste! i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: OPD/ŘSD.

Po třídě 17. listopadu v Karviné denně projíždí přibližně 20 000 aut

Po třídě 17. listopadu v Karviné denně projíždí přibližně 20 000 aut. Nově vybudovaný obchvat Karviné významným způsobem odlehčí místním obyvatelům od nákladní dopravy, neboť se sníží počet vozidel na průtahu městem. Díky danému obchvatu bude doprava mnohem plynulejší, rychlejší a bezpečnější jak pro řidiče, tak i pro chodce. Na dnešním průtahu městem silnice I/67 je několik světelně řízených křižovatek, kde dochází k rozjezdům a brzdění vozidel a celková délka na průtahu městem činí asi 4 000 metrů. Po nově navrženém obchvatu řidiči ujedou necelých 3 000 metrů, čímž dojde nejen k úspoře časové, ale i úspoře pohonných hmot.

Trasa I/67 je součástí plánovaného dopravního systému okresu Karviná, který bude v době do vybudování tahu S11 nadále tvořit jeden z nejvýznamnějších páteřních komunikačních tahů okresu. Řešení problematiky koncepce silniční sítě v zájmové oblasti Karviné úzce souvisí s územním plánem města i celé ostravské aglomerace. V širším zájmovém území se jedná o vazby na výhledovou síť komunikací vyšší třídy. 

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: OPD)

zpět na články

inzerce

nahoru