Otevřít menu
Doprava dnes
-

Obyvatelé Kladna poslali radním Středočeského kraje petici. Požadují návrat autobusových linek do PID

Občané Kladna poslali radním Středočeského kraje petici kvůli opětovné integraci autobusových linek do Pražské integrované dopravy. Město totiž nepřistoupilo na krajem nastavené Standardy dopravní obslužnosti. Na základě toho pak byly vyjmuty zdejší linky MHD a další autobusové spoje. Kraj je připraven s městem okamžitě jednat.

7:52 / 17. ledna 2023
Obyvatelé Kladna poslali radním Středočeského kraje petici. Požadují návrat autobusových linek do PIDi

Foto: Občané Kladna podali petici ohledně spojů autobusových linek. Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Téměř 1300 občanů Kladna se prostřednictvím petice obrátilo na radní Středočeského kraje. Požadují obnovit frekvenci a kvalitu přímého autobusového spojení Švermova a dalších okrajových částí s Prahou a Slaným. Součástí jejich požadavků je i zpětvzetí linek do systému Pražské integrované dopravy (PID). To vše je důsledkem toho, že město Kladno minulý rok nepřistoupilo na přijetí Standardů dopravní obslužnosti (SDO), které stanovil Středočeský kraj. „Středočeský kraj, coby objednatel regionální autobusové dopravy, byl nucen přistoupit k úpravě spojů tak, aby vyhověl základním principům schváleným v rámci zavedených standardů,“ vysvětlil Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy.

Město Kladno už dříve podalo prostřednictvím advokátní kanceláře podnět na Ministerstvo vnitra ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Celá věc se dostala až před soud. Středočeský kraj si však nechal vypracovat právní posudek, který potvrdil, že jednal v souladu s legislativou. Na konci minulého roku dal kraji za pravdu i soud.

Rada Středočeského kraje stanovila, aby byla petice předložena k projednání krajským zastupitelům a zástupcům výboru pro dopravu. I přes všechny peripetie jsme stále, v zájmu všech Kladeňáků, připravení se zástupci města okamžitě jednat. Samozřejmě v intencích SDO, neboť jsme přesvědčení, že pravidla platí pro všechny stejně,“ informoval Borecký.

Na arších petice bylo podepsáno 1180 občanů, dalších 116 přidalo svůj podpis elektronicky. „Tento vysoký počet podepsaných dokládá, že občané Kladna i okolních obcí vnímají neutěšenou situaci v autobusové dopravě jako velmi závažný problém, který si žádá neodkladné řešení,“ píše se mimo jiné v průvodním dopisu.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Středočeský kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru