Otevřít menu
Doprava dnes
-

Oprava klíčových mostů na průtahu Libercem začne na jaře

Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Liberecký kraj připravuje zahájení rekonstrukce mostů na silnici I/35 na průtahu Libercem. Akce se uskuteční v rámci jednoho dopravního omezení na jaře letošního roku, dokončení je očekáváno na podzim roku 2023.

6:58 / 3. února 2022
Oprava klíčových mostů na průtahu Libercem začne na jařei

Foto: liberec.cz

Silnice I/35, zejména pak průtah Libercem, patří mezi nejzatíženější úsek silnic I. třídy v Libereckém kraji. S denní intenzitou dopravy přes 51 tisíc vozů se jedná o jednu z nejvytíženějších silnic I. třídy v rámci celé ČR. Plánovaná rekonstrukce mostů, které jsou ve velmi špatném stavu a nesnesou další odklad, bude mít výrazný vliv na dopravní propustnost. Během stavby bude veškerá doprava svedena pouze do jednoho jízdního pásu, kterým se jezdí na Turnov, a to v režimu 2 + 1 (dva pruhy ve směru na Turnov). „Jsme si dobře vědomi, jak výrazně oprava mostů ovlivní provoz. Důležitým kritériem pro výběr zhotovitele je proto doba realizace,“ říká k chystané zakázce ředitel Správy Liberec Jan Wohlmuth.

Rekonstrukce obou mostů 35-024..2 a 35-022..2 začne 15. března 2022, pokud budou vhodné klimatické podmínky. Dokončení předpokládá ŘSD v říjnu 2023. Poté by měla následovat oprava mostu 35-020..2 nad Košickou a oprava Libereckého tunelu.

Provoz na stávajícím levém jízdním pásu silnice I/35 bude po celou dobu výstavby vyloučen mezi exity 23 a 21. Veškerá doprava bude převedena na pravý jízdní pás. Řidiči se tak nebudou moci připojit na silnici I/35 ze silnice I/14 ve směru od Jablonce nad Nisou na Děčín a omezen bude sjezd z I/35 na I/14 ve směru od Turnova na Jablonec nad NisouUzavřen bude také sjezd I/14 k aréně, sloužit bude pro staveništní dopravu.

Dvanáctipólová mostní estakáda ev. č. 35-024..2 délky téměř 237 metrů převádí komunikaci I/35 přes místní komunikace a překonává železniční trať Liberec–Tanvald, výtažnou kolej a železniční trať Liberec – Liberec-Dolní nádraží. Dále most překonává vodoteč Slunného potoka, areály soukromých firem a několik skládek. Most z roku 1976 je ve velmi špatném stavu, a proto již došlo například k uzavření odbočovacího pruhu do Jablonce v celé délce, k uzavření rychlého jízdního pruhu pro vozidla hmotnosti vyšší než 3,5 t a k omezení jeho šířky. Z posledních opatření bylo počátkem roku 2021 realizováno provizorní podepření nejvíce poškozených nosníků. Plánovaná rekonstrukce řeší demolici a následné nahrazení mostu.

Oprava úseku Klatovská–Košická s mostem ev. č. 35-022..2, který je rovněž z roku 1976 a jehož konstrukce je podle diagnostiky dožilá, představuje rekonstrukci levého jízdního pásu (směr Hrádek nad Nisou, Děčín) silnice I/35 v km 22,255–21,835. V rámci rekonstrukce dojde k rozšíření komunikace s vytvořením průpletového úseku délky 300 m mezi směrově upraveným připojením větve silnice I/14 od Jablonce n. N. a sjezdem na Liberec-centrum. Zásadní proměnou projde i samotná nájezdová rampa od Jablonce, která má nyní příliš malý poloměr oblouku a dochází zde k nehodám. Stávající mostní estakáda (most ev. č. 35-022..2) bude nahrazena mostem o jednom poli s navazujícími opěrnými zdmi.

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: liberec.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru