Otevřít menu
Doprava dnes
-

Otevření nového nástupiště na modernizovaném radotínském nádraží se blíží!

V úterý 7. 9. 2021 ve večerních hodinách začalo cestujícím ve stanici Praha-Radotín sloužit nové ostrovní nástupiště č. 3. Nástupiště bude mít dočasně v provozu pouze jednu nástupní hranu a přístupné bude po provizorní lávce. Současně ve stanici dojde také ke zprovoznění provizorního nástupiště č. 4 o délce 240 metrů, které zvýší propustnost stanice.

12:21 / 5. září 2021
Otevření nového nástupiště na modernizovaném radotínském nádraží se blíží!

Díky otevření nového nástupiště a zprovoznění přilehlé koleje se práce na modernizaci přesunou do části kolejiště před výpravní budovou. Nová etapa výluky s sebou ponese také omezení v podobě dočasného zrušení zastavování vlaků v zastávce Praha-Velká Chuchle, které potrvá přibližně do poloviny října.

Kompletní realizace této stavby, která potrvá do roku 2022, bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu. Klasické soupravy zde budou moci po dobudování dálkového zabezpečovacího zařízení jezdit až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi ještě o 10 km/h rychleji.  

Stavba zahrnuje především rekonstrukci železničního spodku a svršku, mostů, propustků i nástupišť, proběhne také modernizace technologických zařízení v celé délce stavby a dalších částí železniční infrastruktury. Součástí projektu je posun zastávky Praha-Velká Chuchle do polohy blíže k obytné zástavbě a už zmiňovaná komplexní rekonstrukce stanice Praha-Radotín. 

V Radotíně vzniknou dvě nová vnější nástupiště a po jednom ostrovním a jazykovém. Délka hrany u vnějšího bude 220 m, u ostrovního 200 až 318 m a u jazykového 100 m. Přístup na ně bude zrekonstruovaným podchodem pod celou železniční stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajistí výtahy a šikmé rampy. 

zpět na články

inzerce

nahoru