Otevřít menu
Doprava dnes
-

Pardubický kraj pokračuje v přípravě a stavbě přivaděčů na dálnici D35

Pardubický kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic převzal výstavbu přivaděčů na dálnici D35. Stát kraji již přislíbil 2,7 miliardy Kč. Dlouhodobě je ale jasné, že tyto peníze stačit nebudou, a proto Pardubický kraj jedná o navýšení částky. Příprava na stavbu přivaděčů však pokračuje.

10:16 / 22. listopadu 2022
Pardubický kraj pokračuje v přípravě a stavbě přivaděčů na dálnici D35i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Pardubický kraj postupně pokračuje v přípravě a samotné stavbě přivaděčů na dálnici D35. Ze státního rozpočtu obdržel kraj příslib 2,7 miliardy Kč. Současná ekonomická situace však naznačuje, že tyto peníze na stavbu stačit nebudou, proto kraj neustále jedná o jejich navýšení. Letos byly už zahájeny dvě stavby, a to v okolí Dašic a Rokytna. Se stavbou dalšího přivaděče se začne během příštího roku.

„V letošním roce jsme fyzicky zahájili stavbu dvou přivaděčů vedených v nové trase. Jedná se o napojení na D35 u Dašic a obchvat Rokytna a Býště. U Dašic probíhají zemní práce na přesunu ornice a přípravné práce na zakládání mostu přes Loučnou. V Býšti se rovněž přesouvá ornice a připravujeme základní vytyčovací síť celé stavby. Zároveň jednáme s ŘSD ve věci napojení sjezdu z dálnice D35 na obec Rokytno, kde je nutné zdemolovat jeden stavební objekt,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Příští rok dojde k modernizaci silnice II/360 z Ústí nad Orlicí do Litomyšle, a to ve stávajícím vedení komunikace. „V tuto chvíli se pracuje na úseku Němčice – Sloupnice s ukončením v křižovatce se silnicí III/36015 na České Heřmanice. Tímto úsekem budou stavební práce v roce 2022 ukončeny. V příštím roce pak bude provedena modernizace úseku silnice II/360 v Havlíčkově ulici v Litomyšli, kde bude město zároveň za svoje finanční prostředky řešit chodník,“ informoval náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

V roce 2023 by měla podle plánu kraje začít i modernizace silnice II/312 z Chocně na České Libchavy. „Předání staveniště je v tuto chvíli naplánováno na duben příštího roku po ukončení zimní údržby. Na trase však již nyní probíhají přípravné práce na kácení dřevin v celém úseku stavby, které bude provedeno v zimním období. Zároveň necháváme zpracovat dopravně-inženýrské opatření tak, aby původní termín dokončení stavby zůstal beze změny,“ řekl pardubický hejtman Martin Netolický. Na této trase proběhne jako samostatná stavba i obchvat obce Mostek, kde v tuto chvíli probíhá kompletace projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Obchvat Vysokého Mýta a Chocně

Jako nejkomplikovanější a finančně nejnáročnější stavba se jeví napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ. „V současné době je stavba koncipována etapami o celkové délce přibližně 13 kilometrů. Je to obchvat Vysokého Mýta, Chocně a volná trasa přeložené silnice II/312. Nyní ještě přibyla čtyři mimoúrovňová železniční křížení. Jedno je na koridorové trati, kde bude traťová rychlost 200 kilometrů v hodině a úrovňový přejezd tak není možný. Druhý nadjezd bude nad tratí Choceň – Týniště nad Orlicí pro traťovou rychlost 160 kilometrů v hodině. Dva mimoúrovňové přejezdy se plánují pro zvýšení traťové rychlosti lokálních tratí do Vysokého Mýta,“ objasnil Michal Kortyš.

Se stavbou obchvatu Vysokého Mýta by se mohlo začít už v roce 2025. „Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem zařadil druhou variantu trasy i s tím rizikem, že se stavba prodraží a termíny prodlouží. Bylo vybráno kladné stanovisko a vzdálenější trasa od města byla označena jako výhodnější pro vliv na životní prostředí. Na posouzení EIA navázala technická studie, která poskytuje odpovědi na otázky plánované ceny díla, majetkoprávní projednatelnosti a technického řešení. Z důvodu vychýlení vybrané trasy kolem Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují nové zásady územního rozvoje. Z těchto důvodů jsem rozhodl oddělit obchvat Vysokého Mýta a připravit zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení na tento úsek s tím, že bude zahájeno v březnu 2023. Pokud by vše šlo podle ideálního scénáře, tak by stavba obchvatu Vysokého Mýta mohla začít v roce 2025 a druhá etapa v roce 2028,“ dodal náměstek.

Pardubický kraj tedy aktuálně jedná o pravděpodobně největší silniční stavbě ve svých dějinách. „Na tuto stavbu byla memorandem určena částka 1,2 miliardy korun. Vyhotovením studie proveditelnosti se započtením vyvolaných událostí suma vzrostla na 1,8 miliardy korun Zpracovávaná technická studie, zejména podrobným posouzením objektů, mostů, nadjezdů, křižovatek, velkých stavebních prací, zpřesňuje náklady na přibližně 2,5 miliardy korun. Kč. Výpočet zahrnuje i známé inflační růsty cen. Vše samozřejmě výrazně prodražují mimoúrovňová křížení se železnicí, o jejichž finančním krytí samozřejmě jednáme se státem,“ upřesnil hejtman Pardubického kraje.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Pardubický kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru