Otevřít menu
Doprava dnes
-

Pardubický kraj vyslyšel připomínky občanů k výstavbě obchvatu Chocně a Vysokého Mýta. Projektanti se dali do zpracování podkladů

Pardubický kraj plánuje stavbu obchvatu Chocně a Vysokého Mýta. V uplynulých týdnech probíhala k tomuto projektu řada jednání. Zahájení územního řízení kolem Vysokého Mýta by mohlo začít na jaře roku 2023. Do té doby se však ještě musí vyřešit podněty k výstavbě ze strany radnice i obyvatel.

13:51 / 12. prosince 2022
Pardubický kraj vyslyšel připomínky občanů k výstavbě obchvatu Chocně a Vysokého Mýta. Projektanti se dali do zpracování podkladůi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Michal Kortyš, první náměstek hejtmana, jednal v uplynulých týdnech o stavu příprav obchvatu Chocně a Vysokého Mýta kvůli plánované výstavbě dálnice D35. Jednání probíhala s představiteli samospráv i s projektanty.

Územní řízení by mohlo začít už na jaře příštího roku. Pardubický kraj však musí do této doby ještě vyřešit některé připomínky obyvatel a samotné radnice. Kraj již v minulosti vyšel vstříc podnětům z Chocně a upravil plánovanou trasu komunikace.

„V Chocni jsme se domluvili a její zástupci chtějí řešit s projektanty už jenom drobné detaily, jejichž řešení by nemělo způsobit zásadní změny technické studie. Připomínám, že v roce 2021 nabylo právní moci posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Na žádost města Chocně a iniciativy občanů jsem do ní zařadil druhou variantu trasy i s tím rizikem, že se stavba v upravené trase prodraží a termíny prodlouží. V posouzení EIA nakonec vyšla vzdálenější trasa od města jako příznivější a lepší pro přírodu i obyvatele. Kvůli vychýlení trasy obchvatu kolem Chocně mimo vyznačený koridor se v tuto chvíli připravují podklady pro nové zásady územního rozvoje. Takže ano, zde došlo k dílčímu zpoždění, které ale je způsobeno tím, že jsme vyšli vstříc občanům a snažíme se pro ně postavit komunikaci s ohledem na připomínky lidí, kteří u ní budou bydlet,“ popsal situaci náměstek Kortyš.

Podobná schůzka se uskutečnila také ve Vysokém Mýtě. I zde mají obyvatelé k plánované výstavbě své připomínky, které se však pokusí vyřešit projektanti stavby. „V této lokalitě řešíme hlavně vedení trasy pod Bůčkovým kopcem v blízkosti zahrádkářské kolonie a dopad hluku z provozu na obydlenou lokalitu. Inženýři zpracovali už tři možné varianty vedení komunikace a čekáme na hlukovou studii, abychom měli jistotu, že v tomto úseku opravdu stavíme nejlepší možnou reálnou variantu obchvatu. Chápu, že se lidem nelíbí, že silnice povede zrovna tudy, ale na druhou stranu někudy vést musí. Kromě toho projektanti řeší i připojení Bůčkova kopce přímo z navržené okružní křižovatky a návrh zpracují do technické studie. Na jednání ve Vysokém Mýtě jsem všechny účastníky požádal, aby finální verzi podkladů projednali s veřejností, a rád se takového setkání zúčastním, protože jsme se opravdu snažili, a to opakovaně, žádostem lidí vyjít vstříc. I tak nám samozřejmě někteří spoluobčané budou nadávat, protože silnici chceme všichni, ale nikdo ji nechce poblíž svého bydliště. Je to pochopitelné, proto je důležité brát maximální ohled na připomínky veřejnosti, komunikovat s ní a pokud to je technicky a finančně možné, tak zpětnou vazbu začlenit do finálního řešení,“ dodal náměstek.

Konečná verze technické studie týkající se výstavby obchvatu by měla být hotová do konce ledna příštího roku. Tou se budou následně zabývat krajští úředníci z odboru územního plánování, kteří údaje z ní zanesou do Zásad územního rozvoje Pardubického kraje. Zároveň s tím se v současné době připravuje i zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, jež bude mít tři etapy, a to: obchvat Vysokého Mýta; úsek po stávající silnici II/357; obchvat Chocně s napojením za obcí Hemže.

Předpokládá se, že s výstavbou obchvatu by se mohlo v první fázi začít záchranným archeologickým výzkumem v druhé polovině roku 2025. Obchvat o celkové délce 12,9 km vyjde zhruba na 2,6 miliardy Kč včetně DPH.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: Pardubický kraj)

Pardubický kraj vyslyšel připomínky občanů k výstavbě obchvatu Chocně a Vysokého Mýta. Projektanti se dali do zpracování podkladů Foto: Jednání týkající se výstavby obchvatu. Zdroj: Pardubický kraj.
zpět na články

inzerce

nahoru