Otevřít menu
Doprava dnes
-

Petr Hofhanzl ze Správy železnic: Železnice na letiště Václava Havla? Jedná se o velmi významný dopravní projekt z hlediska České republiky, o kterém se mluví přes 30 let

Správa železnic (SŽ) s navyšujícím se rozpočtem na investice neustále vkládá finance do modernizace české železnice. O jednom z nejdůležitějších projektů přítomnosti a mírné budoucnosti na konferenci Železnice 2023, kterou pořádala společnost SUDOP společně se Správou železnic, hovořil ředitel Stavební správy západ Ing. Petr Hofhanzl. Jak moc důležitý je podle něj projekt Praha – Letiště Václava Havla – Kladno? A co ostatní projekty? Jakou budoucnost v dopravě podle něj bude hrát železnice?

9:53 / 17. června 2023
Petr Hofhanzl ze Správy železnic: Železnice na letiště Václava Havla? Jedná se o velmi významný dopravní projekt z hlediska České republiky, o kterém se mluví přes 30 leti

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic.

Stavební správa západ zajišťuje komplexní projektovou přípravu a realizaci investičních akcí v západní části České republiky

Pane Hofhanzle, zeptám se na úvod asi na banální otázku, ale čtenářům může prozradit více. Vy zastáváte na Správě železnic úsek ředitele Stavební správy západ. Co Stavební správa západ pod SŽ zajišťuje? Čeho se týká Vaše zodpovědnost?

Stavební správa západ zajišťuje komplexní projektovou přípravu a realizaci investičních akcí v západní části České republiky. V rámci SŽ ještě existuje Stavební správa východ, která má na starosti investiční akce ve východní části České republiky a Stavební správa VRT, pod kterou spadá příprava a realizace vysokorychlostních tratí.

Rád bych se vrhl zpočátku na téma železničního projektu, který má nově propojit železniční stanice Praha – Letiště Václava Havla – Kladno. O tomto projektu jste přednášel dokonce na pražské konferenci Železnice 2023. Jak moc důležitý tento projekt je? A co cestujícím zásadního přinese?

Jedná se o velmi významný dopravní projekt z hlediska České republiky, o kterém se mluví přes 30 let. Přínosů je celá řada, na prvním místě musím zmínit propojení železniční dopravy mezi letištěm a centrem Prahy s přestupem na všechny linky metra. V současné době najdete v Evropě pouze pár hlavních měst bez propojení letiště s centrem města pomocí železnice nebo metra. Nesmíme zapomínat na další benefity, jako je propojení Kladna s centrem Prahy moderní dvoukolejnou, elektrifikovanou tratí, což umožní rychlé spojení Kladna s centrem Prahy za 30 minut.

V rámci celého projektu vznikne celkem 3300 parkovacích míst, postavíme nový dopravní terminál na Dlouhé míli s velkým parkovištěm P+R a koncovou stanicí příměstských autobusů a samozřejmě myslíme i na cyklisty. V rámci Prahy bude od Veleslavína až na Výstaviště nově vedena trať pod zemí, což umožní odstranění stávající trati z povrchu a vytvoření tzv. zelené radiály pro cyklisty, běžce, bruslaře nebo rodiče s kočárky.

Vaši kolegové na konferenci mluvili také o pražském železničním uzlu, přičemž projekt, který přivede letiště na železnici, bude jeho součástí. Je důležité dbát i na železniční kapacity z pohledu města, jako je Praha? A jak moc může železnice vedoucí na letiště uvolnit dopravní kapacitu ve městě?

Pro každodenní přepravu lidí je železnice pro Prahu a Středočeský kraj klíčová. Tento projekt a řada dalších umožní cestující přesměrovat z jiných dopravních prostředků na železnici, která se tak stane moderní, rychlou a spolehlivou volbou.

Zcela nově by mělo vyrůst nové Masarykovo nádraží, přičemž v květnu začne soutěž na realizaci. Počítá se s tímto nádražím, že by se díky tomuto projektu mohlo začít více využívat? A jak moc se celá pražská část vedle Masarykova nádraží změní? Kdy by se mohlo začít stavět?

Ano, díky tomuto projektu bude na Masarykovo nádraží mířit mnohem více lidí, než tomu je dnes, a my musíme Masarykovo nádraží přestavět, aby se stalo moderní a kapacitní stanicí, která umožní zvýšený počet cestujících obsloužit. Z tohoto důvodu vznikne nad nádražím zcela nová moderní platforma, která umožní propojení okolních ulic s nástupišti. Předpokládám, že za pár dnů vypíšeme soutěž na realizaci stavby a stavební práce zahájíme v příštím roce.

Máte pravdu, že celý prostor kolem Masarykova nádraží se mění, vznikají zde administrativní budovy, hotel, komerční jednotky, nové ulice a náměstí. Jsme rádi, že tento prostor v samotném centru Prahy získá novou moderní tvář a my k tomu přispějeme pěkným nádražím.

V současné době běží realizace trati mezi stanicemi Praha-Bubny – Praha-Výstaviště. Jak dlouhou dobu bude trvat, než vyroste tato část projektu? A jak náročné bude připravit další části včetně realizací? Myslím například část Praha-Výstaviště – Praha-Dejvice, kde se požádalo o územní rozhodnutí, či Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně.

Stavba Bubny – Výstaviště je v plném proudu a hotová bude v roce 2025. Příprava staveb je v České republice obecně velmi složitou a zdlouhavou disciplínou. Společně s projektanty velmi usilovně pracujeme na každé části tohoto projektu a jsem přesvědčen, že dodržíme termíny pro napojení Kladna a letiště na stanici metra Veleslavín do konce roku 2029. Z Veleslavína na Masarykovo nádraží se cestující svezou o pár let později.

Bude se nově stavět i železniční stanice na letišti Václava Havla? A v jaké fázi jsou práce směrem ke Kladnu? Mezi Kladnem a Kladnem-Ostrovcem se již staví, ale co například úsek Kladno – Praha-Ruzyně?

Na letišti vznikne zcela nová, moderní železniční stanice s komfortním propojením na stávající i výhledové terminály. V příštím roce předpokládáme soutěž na zhotovitele, s realizací začneme o rok později. Úsek mezi železniční stanicí Ruzyně a Kladnem momentálně projektově dokončujeme a věřím, že do konce letošního roku vypíšeme soutěž na realizaci stavby.

Výtoňský most je pro nás aktuálně velké téma

Vy jste byl i náhradníkem hodnotící poroty pro most na Výtoni, který se bude rekonstruovat. Jak se díváte na toto téma? Je mnoho odlišných názorů, přičemž řešení je již téměř dané. Je podle Vás správné?

Výtoňský most je pro nás aktuálně velké téma. Osobně to vnímám jako obhajobu demokratických principů před populismem. Jsem přesvědčen, že musíme ctít závěry mezinárodní architektonické soutěže a důvěřovat českým a mezinárodním odborníkům. Jsem stavař a také bych si nikdy netroufl chirurgovi radit, jak má provádět operaci. Bohužel to už je takový český nešvar, že každý všemu rozumí a říká, „jak by se to mělo dělat“. Věřím, že nakonec rozhodne zdravý selský rozum a zvítězí odbornost nad populismem.

Řešení je jen jedno. Most po více než 120 letech velmi intenzivního provozu dosloužil a nelze ho smysluplně opravit pro zvyšující se počet vlaků. Současně je nutné umožnit rozvoj železniční dopravy v podobě přidání třetí koleje. Nastal čas stávajícímu mostu poděkovat a postavit most nový.

Vrátím se okrajově k železničnímu uzlu Praha, který bude v budoucnosti téměř páteří pro celou železniční dopravu včetně vysokorychlostních tratí. Myslíte si, že bude nutné udržet tempo výstavby i nadále, abychom se VRT dočkali?

Je dobře, že jsme se po letech přešlapování a zpochybňování konečně rozhodli pro vysokorychlostní tratě. Pokud chceme být součástí Evropy a zajistit rychlý a bezpečný transport cestujících i zboží, musíme mít vysokorychlostní železnici. Nyní intenzivně probíhá příprava a celý český stavební trh se musí připravit na výstavbu vysokorychlostních tratí. To umožní pouze stabilní a velké investice do staveb dopravní infrastruktury v následujících letech.

Jaká bude podle Vás budoucnost železnice v České republice za několik let? Na co se jako Správa železnic hodláte nejvíce zaměřit? A myslíte si, že by moderní technologie mohly přilákat více cestujících do vlaků?

Železnice má z hlediska kapacity, bezpečnosti, ekologie a udržitelnosti jednoznačnou budoucnost.  To je nezpochybnitelné a stačí se podívat kamkoliv do světa. Musíme lidem cestování vlakem co nejvíce zpříjemnit. V dalších letech musíme stavět moderní výpravní budovy připomínající spíše malá či velká obchodní centra, investovat do zabezpečení tratí, zrychlovat a zkapacitňovat stávající tratě.

Autor: Karel Geba.

zpět na články

inzerce

nahoru