Otevřít menu
Doprava dnes
-

Petr Vítek: Správa železnic technologicky předběhla velké evropské správy

Už dva roky je jednatelem nadnárodní společnosti Kontron Transportation, která se zaměřuje na nové technologie v dopravě. Ing. Petr Vítek tak má bohaté zkušenosti nejen se zdejší železnicí, která je podle jeho slov velmi technologicky vyspělá. Co všechno spadá do činnosti společnosti Kontron, nebo do jakých projektů je zapojena v České republice, si můžete přečíst v rozhovoru.

10:32 / 27. prosince 2021
Petr Vítek: Správa železnic technologicky předběhla velké evropské správy

Kontron je nadnárodní společnost, která působí v mnoha odvětvích a státech. Mohl byste čtenářům přiblížit, na co všechno se specializuje, co jsou její produkty a nabídka a jak je zastoupena v České republice?

„Naše společnost Kontron Transportation s.r.o. se zaměřuje primárně na vše týkající se mezinárodního drážního rádiového standardu GSM-R. Zde máme obrovskou konkurenční výhodu – skupina Kontron Transportation zaujímá celosvětově největší podíl na trhu. V oblasti centrálních částí držíme celou polovinu nainstalovaných technologií. Tím, že se soustředíme na jednu oblast, dokážeme úspěšně v této oblasti čelit i největším telekomunikačním výrobcům, ať již z Evropy nebo z Asie. Mezi naše nejvýznamnější projekty v ČR pro Správu železnic je kompletní výstavba rádiových systémů na klíč. A to od rádiového a frekvenčního plánování, projekčních prací, přes instalaci technologie, pokládky optických kabelů, výstavby základnových stanic BTS včetně anténních systémů umístěných na tenkých betonových předpjatých stožárech, výstavby přenosové technologie MPLS/SDH, dodávky terminálů až po uvedení celého systému do provozu a zajištění všech potřebných evropských a českých schválení a certifikátů. Pro celý funkční systém dále zajišťujeme podporu provozu, označovanou jako služby SLA.
O naší skupině Kontron není také všeobecně známé, že v ČR máme několik desítek vývojových pracovníků, kteří pracují především na velkých zahraničních projektech jako jsou řídící systémy nejen pro leteckou a drážní dopravu, ale pro nás i trochu netradiční námořní dopravu - ponorky.“

Co všechno konkrétně nabízí Kontron Transportation pro českou železnici, případně další módy dopravy?

„Stěžejní je samozřejmě nejmodernější rádiová technologie na bázi GSM-R, podle nejnovějších mezinárodních standardů a specifikací. To samo o sobě někdy nestačí, a tak je zapotřebí tento systém doplňovat i o další inteligentní prvky a v neposlední řadě i o řešení vedoucí ke snižování CO2, tedy s ohledem na minimální energetickou náročnost. V ČR se podařil celosvětově ojedinělý projekt, a to postavit a zprovoznit z energetického hlediska plně ostrovní fotovoltaický systém, který napájí GSM-R vysílací bod. Je umístěn u Bzence a funguje v provozu již více jak 8 let. O informace a zkušenosti z tohoto projektu mělo zájem jak velké množství zahraničních správců drážní infrastruktury, tak i odborná skupina v UIC (Mezinárodní železniční unie).
Dnešní mezinárodní rádiový standard GSM-R je v současné době na naší železnici prakticky všude. Všechna nová hnací vozidla jsou automaticky vybavena vozidlovou radiostanicí GSM-R. Provozovatelé a dopravci mají u rádiového standardu jistotu, že bude fungovat všude, kde je používaný.
Rád bych se ještě zmínil o skutečnosti, na kterou je Správa železnic hrdá. Pouze pár odborníků ví, že vůbec první plnohodnotné roamingové propojení sítí GSM-R se uskutečnilo mezi Správou železnic a Deutsche Bahn. Na tomto základě se zrodila pravidla jak a za jakých podmínek se toto propojení provádí mezi dalšími státy. Je tedy pro mnohé velmi inspirativní, že jsou oblasti, ve kterých se od nás mohou učit i velké evropské železniční správci železniční infrastruktury.“

 

Vyzvedněte prosím, představte a okomentujte jednu (nebo více) unikátních technologií, které Kontron nabízí a jejich přínos pro bezpečnost nebo lepší komunikaci apod. v dopravě

„Z hlediska bezpečnosti má systém GSM-R a jeho architektura v ČR obrovské výhody především v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti celého systému. Celý systém je v ČR postaven tzv. jako georedundantní, v režimu „load sharing“, což znamená že jsou postaveny a provozovány 2 centrální části. Ty sdílejí provozní zátěž, ale kdykoliv je připravena jedna část převzít i úlohu té druhé a plně obsloužit celou ČR. Nyní jsme v situaci, kdy jsou postupně systémem GSM-R pokrývané celé hlavní tratě a národní koridory. Na ostatních tratích lze pouze doplňovat vysílače (BTS) a připojovat je na stávající centrální části. Celý systém těží z této spolehlivosti jako celku a zajištění bezpečnosti je stejné jako na hlavních tratích. Důležitým prvkem v rozšiřování pro vedlejší tratě je i skutečnost, že je to možné dělat nákladově velmi efektivně. Přicházejí do úvahy i nová energeticky výhodná řešení.
V současné době je velmi sledovaný unikátní projekt testování prvních prvků nejnovější generace GSM-R systému, označované někdy FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) – tedy budoucí drážní rádiový systém. Základem těchto nových prvků je jejich propojení a komunikace čistě prostřednictvím IP protokolu, pracující v přenosové síti MPLS. V České republice máme obrovskou výhodu, díky vizionářskému přístupu Správy železnic a velmi rychlému postupnému nasazování této technologie v rámci drážní infrastruktury. V této oblasti může být Správa železnic hrdá, protože technologicky předběhla tradiční velké evropské správy jako je SNCF (národní železniční dopravce ve Francii), případně Deutsche Bahn.“

Jaký je Váš osobní pohled na vysokorychlostní železnici?

„Jelikož VRT využívám velmi rád i v zahraničí, těším se na ně i u nás. Určitě bych je přivítal především na trati Drážďany – Praha – Brno – Vídeň, kterou bych využíval asi nejvíc.“

Je možné, že Vaše firma bude přímo do výstavby VRT zapojena?

„Ano, v to samozřejmě doufáme. A to i díky skutečnosti, že naši pracovníci v ČR mají praktické zkušenosti z budování rádiových systémů GSM-R pro VRTky. Náš tým prováděl například ve Španělsku rádiové měření a optimalizaci celého rádiového systému. Díky výměně zkušeností s našimi zahraničními technickými specialisty dokážeme pokrýt veškeré požadavky i v ČR.“

Které konkrétní projekty v ČR nyní připravujete k realizaci?

„V současné době pracujeme na několika projektech současně. Mezi ty největší patří rádiové pokrytí systémem GSM-R mezi Chebem – Chomutovem a Ústí nad Labem. Kdo zná tuto trať, tak si dokáže představit složitost zaručeného pokrytí celé této tratě rádiovým signálem.“

Autor: Jakub Cimburek

zpět na články

inzerce

nahoru