Otevřít menu
Doprava dnes
-

Plánem Správy železnic je pořídit až 90 mobilních plošin

Správa železnic ve středu 29. září společně s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR uspořádala již tradiční setkání platformy, jejímž cílem je odstraňování bariér na železnici. 

15:21 / 30. září 2021
Plánem Správy železnic je pořídit až 90 mobilních plošin

Jednání se zúčastnili i zástupci většiny dopravců provozujících osobní železniční dopravu v České republice.

Po více než roční přestávce způsobené pandemií se u jednoho stolu opět setkali předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása, představitelé Správy železnic v čele s generálním ředitelem Jiřím Svobodou a zástupci osobních dopravců, konkrétně společností České dráhy, RegioJet, Leo Express, Arriva vlaky, GW Train Regio a Die Länderbahn CZ. Dalším účastníkem byl státní podnik Cendis, který provozuje jednotnou železniční jízdenku. Nad platformou převzal záštitu místopředseda vlády a ministr dopravy Karel Havlíček.

Ačkoli jsme se dnes sešli po delší pauze, neznamená to, že bychom i během pandemie nezůstali ve velmi úzkém kontaktu. Pravidelně řešíme konkrétní podněty a starosti našich klientů při cestování vlakem. Upřímně oceňuji, že naše témata berou všichni zúčastnění velmi vážně a že jsme dosáhli viditelných pozitivních změn. Do ideálního stavu je ještě daleko, ale základní cíle a priority jsou nastaveny a to vnímám jako velmi důležité,“ uvedl předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.

Rozšíří se i dostupnost pro cestující s omezenou schopností pohybu

Správa železnic seznámila účastníky zasedání s dosavadním vývojem zpřístupňování železničních stanic a s výhledem do roku 2026. V rámci tohoto bloku mimo jiné zaznělo, že o nově zavedenou službu asistence ve stanicích, která byla odstartována v roce 2019, je mezi cestujícími velký zájem, o čemž svědčí například 1376 realizovaných asistencí ze strany Správy železnic jen za letošní srpen. Na transevropské dopravní síti evidujeme již 57 % železničních stanic a zastávek s bezbariérovým nástupištěm. Do roku 2026 chceme v rámci aktuální rozpracovanosti stavební přípravy dosáhnout podílu až 77 %. Vše je samozřejmě podmíněno dosavadním trendem, charakterizovaným růstem finančních zdrojů,“ poznamenal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Dalším nově představeným nástrojem byla nová interaktivní mapa bezbariérové přístupnosti, která bude spuštěna ještě v letošním roce na webových stránkách Správy železnic. Díky svému grafickému vyjádření velmi komfortně doplní stávající informace o bezbariérových železničních stanicích a zastávkách, a to včetně informací o poskytování pomoci v konkrétní lokalitě.

Účastníci platformy byli taktéž seznámeni s projektem pořízení mobilních zdvihacích plošin pro osoby s omezenou schopností pohybu, který umožní rozšíření služeb vedoucích k navyšování přístupnosti železniční dopravy obecně. „Plánem Správy železnic je pořídit až 90 mobilních plošin, přičemž v první a druhé etapě se počítá s 61 plošinami v 37 lokalitách. Jejich pořízením ze strany Správy železnic k nim získají přístup všichni dopravci a tím se rozšíří i dostupnost pro cestující s omezenou schopností pohybu. Nákup plošin už schválila Centrální komise Ministerstva dopravy, zahájení výběrového řízení se plánuje na letošní čtvrté čtvrtletí,“ dodal k tématu Jiří Svoboda.

Zástupci dopravců a společnosti Cendis poté informovali přítomné o svých aktivitách a záměrech v oblasti zpřístupňování železniční dopravy. Současně byla definována témata, která je třeba v rámci nastavené spolupráce dále rozvíjet, například zkrácení objednávací doby přepravy lidí se zdravotním postižením.

Autor: Bc. Filip Červinka

Plánem Správy železnic je pořídit až 90 mobilních plošin . Plánem Správy železnic je pořídit až 90 mobilních plošin .
zpět na články

inzerce

nahoru