Otevřít menu
Doprava dnes
-

Plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách usnadní nový web

Ve spolupráci třinácti evropských zemí bylo vytvořeno zcela nové on-line prostředí, které poskytuje aktuální informace nezbytné pro spolehlivé plánování přepravy a plavby. Díky vytvořenému systému budou mít vůdci plavidel a obchodní partneři v oblasti logistiky nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách.

17:22 / 30. září 2022
Plánování plaveb na vnitrozemských vodních cestách usnadní nový web i

Foto: MD

Při plánování plaveb má přístup ke statickým a dynamickým informacím, které poskytují aktuální a nepřetržitý přehled o situaci na vodních cestách, zásadní význam. Dříve museli vůdci plavidel potřebné informace získávat složitě prohledáváním řady internetových stránek a informačních zdrojů, zvláště při cestách přes hranice. Dnes jim tuto práci usnadní nová webová platforma.

EuRIS pomůže uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat dobu plavby a připlutí po celé Evropě

Uživatelsky přívětivý portál EuRIS (Evropské Říční Informační Služby) sdružuje všechny relevantní informace o plavební dráze a o provozu tím, že kombinuje data ze třinácti zemí na jednom místě. Pomůže tak uživatelům vnitrozemských vodních cest plánovat dobu plavby a připlutí po celé Evropě.

Všechny informace v reálném čase

EuRIS předkládá veškeré informace o vodních cestách a provozu na praktických mapách nebo v tabulkách se zobrazením provozu v reálném čase. Uživatelé systému tedy mají přehled o aktuální dopravní situaci na své plavební trase, čekací době, incidentech nebo omezeních, které ovlivňují dobu a průběh plavby. Zároveň mohou sdílet informace s ostatními zákazníky a přístavy, například předpokládaný čas připlutí ETA (Estimated time of arrival, tj. přibližný čas příjezdu).

Veškeré tyto informace jsou dostupné v zabezpečeném prostředí, aby byla zaručena ochrana citlivých dat všech uživatelů.

Propojená síť vnitrozemských vodních cest v Evropě

EuRIS pokrývá hlavní propojenou síť vnitrozemských vodních cest v Evropě, jež zahrnuje sedm hlavních koridorů: Rýn, Dunaj, Labe, Mosela, Dunkirk – Scheldt, Amsterdam – Antverpy – Liège, Amsterdam – Antverpy – Brusel a dále mnoho dalších vodních cest.

Současné partnerství se skládá z 13 zemí

Patří k nim: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Lucembursko, Nizozemsko, Rumunsko, Srbsko a Slovensko.

Jmenované státy budou pokračovat ve své spolupráci a platformu dále rozvíjet v závislosti na potřebách a požadavcích uživatelů.

Česká republika poskytuje aktuální informace o splavnosti a plavebním provozu na řekách Labe a Vltava až po přehradní hráz Slapy, které navazují na celou evropskou síť vodních cest.

O systému

EuRIS poskytuje snadný přístup ke všem informacím, které potřebuje znát vůdce či majitel plavidla nebo logistický provozovatel na hlavních evropských vodních cestách. Registrací plavidla je možné sledovat jeho cestu, dostávat zprávy o proplutí určitým místem na síti, také požádat o informace o plavidlech, plavbách a nákladu. Vlastník informací má vždy možnost určit, kdo a jaké informace může vidět.

Platforma na adrese www.eurisportal.eu začala fungovat 29. září. Služby jsou zdarma.

 

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Ministerstvo dopravy, www.eurisportal.eu )

zpět na články

inzerce

nahoru