Otevřít menu
Doprava dnes
-

Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšení

Platforma VIZE 0 se stala odborným garantem ojedinělé konference, jež poprvé v historii přivedla ke společnému jednání zástupce institucí a organizací se zásadním vlivem na bezpečnost silničního provozu. Během celodenního programu zazněly nejvážnější problémy dopravní bezpečnosti v České republice, srovnání se zahraničím a návrhy pro zlepšení.

7:41 / 6. října 2022
Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšeníi

Foto: www.platformavize0.cz

Česká republika v oblasti bezpečnosti silničního provozu zaostává

Odbornou konferenci s názvem „VIZE 0 mrtvých jako strategický cíl bezpečnosti silničního provozu“ zrealizoval poslanec Martin Exner ve spolupráci s Platformou VIZE 0 de 22. 9. 2022. Cíl konference spočíval v otevření diskuze o efektivitě systému řízení bezpečnosti silničního provozu.

Podle poslance Michala Exnera Česká republika v oblasti bezpečnosti silničního provozu stále zaostává za rozvinutými státy. „Konference tohoto typu se u nás dosud nekonala, ale její obsah a závěry tvoří důležitý základ pro odbornou diskuzi nad připravovanými zákony, a to nejen o zákonu o silničním provozu, ale i dalších normách, které by měly přispět k zvýšení bezpečnosti, posílení pravomocí policie a zabránění opakovanému páchání nejhorších dopravních deliktů,“ řekl poslanec. 

Odborné setkání se konalo za účasti představitelů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Dopravní policie, České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven, Centra dopravního výzkumu, organizace BESIP, Asociace autoškol, Policejní akademie a Sdružení místních samospráv. Svojí účastí jej podpořila také senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL) a místopředsedkyně ústavně-právního výboru, poslankyně Zuzana Ožanová (ANO).

Nejvážnější problémy dopravní bezpečnosti

Diskutující řešili nejvážnější problémy dopravní bezpečnosti v České republice v porovnání se zahraničím. Rovněž podávali návrhy pro zlepšení situace, zejména v souvislosti s chystanou novelizací tzv. „silničního zákona“ č. 361/2000 Sb. Součást novely tvoří mimo jiné zvýšení horní hranice pokut, zavedení řidičského průkazu pro osoby ve věku 17 let či řidičský průkaz na zkoušku i úprava bodového systému.  

„Současná podoba zákona platí od roku 2006, bodový systém od roku 2011 a stále více se ukazuje, že dosavadní systém potřebuje změnu. Mezi hlavní problémy patří nemožnost uložit citelný trest, což omezuje funkčnost jak represivních nástrojů, tak především prevence,“ vysvětlil Václav Bernard, náměstek ministra dopravy.

Za jedno z hlavních diskuzních témat označili účastníci jednání nehodovost mladých řidičů „Nejvíce tragických následků u nehod mladých řidičů měly nehody šoférů ve věku 20 let, u nichž lze uvažovat, že po určité praxi nabývají mylného dojmu, že již řízení vozu dobře zvládají,“ uvedl Jiří Zlý, ředitel Dopravní policie ČR.

Podíl na nehodách zaviněných mladým řidičem motorového vozidla se dlouhodobě pohybuje nad 10 %; podíl na usmrcených osobách za posledních pět let potom mezi 13 - 19 %.

Nejčastější příčinu nehod zaviněných řidiči ve věku 18 až 24 let tvoří nepřizpůsobení rychlosti vzhledem k dopravně technickému stavu vozovky nebo vlastnostem vozidla a nákladu. Vedle rychlosti  je dále nejtragičtější příčinou nehod mladých šoférů nerespektování značky „Stůj, dej přednost v jízdě“ a střetnutí při předjíždění.

Od ledna do srpna letošního roku řešila Policie ČR 332 836 přestupků.  To činí o 64 230 více než za stejné období roku loňského. Na pokutách policisté vybrali bezmála 214 milionů korun (tj. 46 mil. Kč více). Nejvíce přestupků se týkalo překročení povolené rychlosti. Údaj 107 694 znamená přírůstek o 11 335. Porušení zákona stálo neukázněné šoféry přes  69,6 milionu korun (tedy více o 8,4 mil. Kč oproti minulému roku).

Diskutující se shodli na tom, že nulová tolerance alkoholu značí v současném systému pozitivní prvek a následně společně vyzvali k jejímu zachování. Podobně také připomněli negativní zkušenost některých zemí, jež uvolnily pravidla pro užívání takzvaných „lehkých“ omamných látek, jakým je marihuana.

Z větší části  byla pak diskuze zaměřena na celou řadu negativních trendů, jmenovitě například vysoký podíl nehodovosti mladých řidičů, vzrůstající problém s nehodami elektrokol a elektrických koloběžek nebo střety se zvěří, jejichž počet se v posledních 5 let zvýšil o 45 %.

V návaznosti na údaje Policie ČR je vážným problémem nevyhovující infrastruktura, a to včetně nadměrného počtu dopravních značek. Zmíněná infrastruktura tvoří příčinu 30 % nehod. Ovšem zarážející je fakt,  že 72 % usmrcených cyklistů nemělo na hlavě přilbu. Povinnost ji nosit mají totiž jezdci do věku 18 let.

Značná část programu se věnovala chystaným změnám v silničním zákoně

Návrh počítá se zjednodušením bodového systému na 4 sazby pokut a 3 sazby bodů (2, 4 a 6 bodů). Méně závažné přestupky budou mít zmírněný postih, shrnuli zástupci Ministerstva dopravy ČR. Naopak závažné porušení pravidel, tedy nejčastější příčina nejtěžších nehod, povede k pokutě v rozmezí 25 000 až 75 000 korun. V případě způsobení nehody počítá předloha s navýšením pokuty až do výše 100 000 korun.

Novela zákona také obsahuje možnost udělení řidičského oprávnění pro vozidla skupiny B již v 17 letech. Podmínkou však bude řízení do 18 let jen v doprovodu pověřené blízké osoby, tzv. mentora. Ten musí mít 0 bodů v bodovém hodnocení, držet řidičské oprávnění min. 10 let s povinností sedět vedle řidiče, sledovat provoz a nebýt pod vlivem alkoholu nebo drog.

Dalším plánem směřujícím ke zvýšení bezpečnosti je tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Ten se udělí na dobu 2 let od získání řidičského oprávnění. Jeho vrácení hrozí v případě spáchání závažného přestupku nebo trestného činu; dále je povinná psychologická přednáška i evaluační jízda. Přínose takového konceptu spočívá ve sledování potenciálně nebezpečného řidiče v rámci systému nápravy.

Neméně důležitým a opakovaně probíraným tématem byla úroveň výuky řidičů v autoškolách. Důvod je prostý - některé autoškoly připraví řidiče na celou škálu dovedností včetně jízdy po dálnici, jiné ovšem tolik důsledné nejsou. Z praktického hlediska ale žádná nemá možnost seznámit začínající řidiče na rizika spojená s jízdou na kluzkém povrchu, za hustého deště nebo v zimě, pokud kurzy absolvují v jiném ročním období. V této souvislosti vyzdvihli diskutující „Start Driving“. Tato aktivita představuje budoucím šoférům v bezpečí polygonů všechna rizika; učí je předcházet složité situaci a bezpečně ji zvládnout.

Diskutovaným tématem se stal návrh na zvýšení nejvyšší rychlosti na vybraných úsecích dálnic až na 150 km/h. Zastánci argumentovali zvýšením plynulosti a dodržováním limitu 130 km/h v ostatních úsecích; odpůrci následně varovali před jakýmkoli zvyšováním rychlosti, a to zejména kvůli nedodržování bezpečného odstupu či všeobecnému nerespektování rychlostních limitů na dálnici i v obci. Přítomní zástupci obcí též se shodli na tom, že měření obecních radarů dokládá nerespektování rychlostního limitu 50 km/h o více než polovinu.

Odbornou konferenci zakončil výkonný manažer Platformy VIZE 0 Milan Medek: „Děkujeme všem účastníkům konference, díky které jsme otevřeli odbornou diskuzi na klíčová témata bezpečnosti silničního provozu pro několik následujících let.“

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.platformavize0.cz/TZ)

Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšení Foto: Prezentace, plk. Mgr. Bc. Jiří ZLÝ, MBA. Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšení Foto: www.platformavize0.cz. Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšení Foto: www.platformavize0.cz. Platforma VIZE 0 podpořila konferenci v Parlamentu ČR. Řešily se problémy bezpečnosti silničního provozu v ČR a novinky pro její zvýšení Foto: www.platformavize0.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru