Otevřít menu
Doprava dnes
-

Aktuální počet platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509

V minulém měsíci září skončila platnost prvním licencím strojvedoucích, které byly vydány před deseti lety. K 15. říjnu bylo vyměněno již více než 650 licencí, jimž byla prodloužena platnost na dalších deset let. 

5:08 / 20. října 2021
Aktuální počet platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509

O prodloužení platnosti licence musí strojvedoucí požádat Drážní úřad. Žádostí dorazilo celkem více než 950, do konce října se tak počítá s výměnou dalších asi 300 licencí. Někteří strojvedoucí bohužel nechávají předložení žádosti na poslední chvíli a může se tak stát, že nebudou moci řídit drážní vozidlo až do vydání nové licence. 

Do konce roku by mělo být vyměněno celkem zhruba 1300 licencí strojvedoucích. Někteří žadatelé i přes opakovaná upozornění předkládají žádosti pouze s několikadenním předstihem. Drážní úřad se snaží vyřizovat žádosti v co nejkratším termínu, standardní doba vyřízení je však 30 dnů. „Strojvedoucím, kteří podcení termín podání žádosti, hrozí, že nebudou mít platnou licenci a nebudou moci vykonávat činnost řízení drážního vozidla. Doporučujeme, aby žadatelé předkládali žádosti alespoň s dvouměsíčním předstihem,“ upozornil pro webové stránky Drážního úradu jeho Jiří Kolář. 

Proces prodlužování licencí strojvedoucích není až zase tak jednoduchý. „Setkáváme se s požadavkem strojvedoucích na vystavení potvrzení, že byla žádost podána a že mohou nadále vykonávat svou činnost. Takové potvrzení však lze vydat až v případě, že je žádost vyřízena a podklady pro tisk kartičky nové licence jsou odeslány na Státní tiskárnu cenin,“ řekl webu ducr.cz Radek Šafránek, ředitel provozně-technické sekce Drážního úřadu. 

Licenci strojvedoucího lze prodloužit pouze v případě, že žadatel splňuje podmínky § 46 a § 46d zákona o dráhách. K žádosti je nutné doložit kopii poslední licence a kopii dokladu o zdravotní způsobilosti. Detailní postup prodloužení platnosti upravuje metodický pokyn. Tento materiál s názvem „Metodický pokyn 3/2021 pro získání všeobecné odborné způsobilosti, pro vydání a prodloužení licence strojvedoucího“ včetně všech příloh je uveřejněn na webových stránkách Drážního úřadu. 

Aktuální počet všech vydaných platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509. 

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj www.ducr.cz) 

Zdroj fotek: Radek Kalhous, MAFRA a České dráhy

Aktuální počet platných licencí strojvedoucích v České republice je 10 509 .
zpět na články

inzerce

nahoru