Otevřít menu
Doprava dnes
-

Počet železničních přejezdů se na českých tratích opět sníží

Za prvních šest měsíců letošního roku rozhodl Drážní úřad o odstranění 35 železničních přejezdů. Jedná se o stejný počet jako za celý rok 2019 a několikanásobek let 2020 a 2021. Samotný proces odstranění přejezdů potom spadá do kompetence provozovatelů dráhy, jenž požádali o zrušení. Úřad to uvedl v tiskové zprávě.

20:18 / 30. července 2022
Počet železničních přejezdů se na českých tratích opět snížíi

Foto: pixabay.com

Podle údajů Správy železnic bylo v ČR ke konci června celkem 7 697 přejezdů, což je o 60 méně než před rokem. Z celkového počtu se 2 173 přejezdů nachází na silnicích I., II. a III. tříd. Ostatní přejezdy jsou umístěny na místních a účelových komunikacích.

"Stále platí, že nejbezpečnější je takový přejezd, který neexistuje. Železniční přejezdy se v uplynulém pololetí dařilo ve větší míře odstraňovat na kříženích s místními a účelovými komunikacemi. Počet odstraněných přejezdů roste také díky modernizaci tratí. Jen v rámci modernizace čtvrtého železničního koridoru bylo zrušeno sedm přejezdů,“ informoval Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu.

Přejezdy jsou obvykle v rámci modernizace tratí nahrazovány nadjezdy nebo podjezdy. V letošním roce došlo také k odstranění přejezdů v místech, kde se dráha křížila například s lesními, polními cestami či jinými nevyužívanými komunikacemi. Tyto přejezdy zpomalují vlaky. Povinností strojvedoucího je v těchto místech snížit rychlost a současně dát zvukovou výstrahu.

Dle statistik došlo na železničních přejezdech v uplynulých prvních šesti měsících letošního roku k 80 nehodám. Při nich přišlo o život 12 osob; 36 potom utrpělo zranění. Loni se za stejné období stalo 79 havárií, při nichž 16 osob zemřelo a 30 bylo zraněno.

Ani přes zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů, počty nehody neklesají. Z dat Drážního úřadu vyplývá, že v naprosté většině případů stojí příčina na straně účastníků silničního provozu. Motoristé často nerespektují zabezpečovací zařízení. Úřad dále dodává, že právě ignorováním zabezpečovacího zařízení či hazardem anebo nepozorností vzniká na přejezdech většina nehod.

Drážní úřad byl zřízen zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách k 1. 1. 1995. Jako správní úřad vykonává státní správu v oblasti drah. Hlavním posláním úřadu je udržování a zvyšování bezpečnosti provozování jednotlivých drah. Provádí kontrolní a dozorovou, stavební a správní činnost. Dohlíží také na dodržování povinností a práv cestujících.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: ČTK, www.ducr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru