Otevřít menu
Doprava dnes
-

Pokládka obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy silnice I/3 je dokončena!

Ředitelství silnic a dálnic v minulém týdnu dokončilo pokládku obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy vyjma míst přilehlých napojení obchvatu na stávající silnici I/3. V uplynulých týdnech se dále pracovalo na pokládce monolitických žlabů odvodnění metodo curb-king i formou skladby prefabrikovaných žlabovek.

9:32 / 26. srpna 2022
Pokládka obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy silnice I/3 je dokončena! i

Foto: Pokládka obrusné vrstvy na silnici I/3 (zdroj: ŘSD ČR).

Komunikace III/00336 je kompletně přeložena s dokončenou obrusnou vrstvou i odvodněním. Stavební práce tím ale zdaleka nekončily a nekončí. „Dokončovaly se zemní krajnice a i osazování svodidel. Probíhala výstavba opěrné gabionové zdi zabezpečující násyp větve mimoúrovňové křižovatky. Na mostě přes hlavní trasu byly provedeny římsy a realizovala se izolace nosné konstrukce před položením litého asfaltu. Na mostě přes Konopišťský potok na sil. II/00336 je položeno asfaltové souvrství a zbývá dokončit betonáž říms,“ vypočítává Mgr. Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic. 

Kontinuálně se pracuje na stavbě protihlukových stěn a dokončení rámových mostů. Proběhlo ornicování svahů a postupně se podél komunikací aplikuje hydroosev. Další práce probíhají na chodnících osazováním jejich obrub a dlážděním. „Samozřejmě se pracuje na nové křižovatce se silnicí III/1116,“ dodává Buček.

Musí se vybudovat obousměrná provizorní komunikace

Jelikož se stavba dostává do své závěrečné fáze před uvedením obchvatu do provozu, tak ŘSD zahájilo frézování krajnice silnice I/3 práce na jejím napojení na hlavní trasu obchvatu ve směru od Votic (viz. foto níže). „To je také důvodem omezení rychlosti za MÚK Veselka, neboť se pracuje za provozu a v místě prací se jezdí 2 provizorními jízdními pruhy, abychom zde zajistili v závěru prázdnin a na začátku nového školního roku maximálně možnou propustnost silnice I/3, což je také našim cílem v celém průběhu prací na napojení na obou stranách,“ vysvětluje Martin Buček. 

ŘSD plánuje v polovině září zahájit práce na propojení obchvatu a stávající silnice I/3 na opačné straně, tedy ve směru od Benešova. „Tady ještě musíme vybudovat obousměrnou provizorní komunikaci, na kterou následně převedeme provoz,“ upozorňuje Mgr. Martin Buček.


Autor: Filip Červinka (zdroj: ŘSD ČR)

 

Pokládka obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy silnice I/3 je dokončena! Foto: Pokládka obrusné vrstvy na silnici I/3 (zdroj: ŘSD ČR).. Pokládka obrusné vrstvy v téměř celé délce hlavní trasy silnice I/3 je dokončena! Foto: Pokládka obrusné vrstvy na silnici I/3 (zdroj: ŘSD ČR)..
zpět na články

inzerce

nahoru