Otevřít menu
Doprava dnes
-

Policisté kontrolovali řidiče nákladní a autobusové dopravy. Zjistili téměř 750 přestupků

V rámci mezinárodní spolupráce s organizací ROADPOL k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se uskutečnila celorepubliková dopravně bezpečnostní akce nákladní a autobusové dopravy. O výsledcích kontrol provedených v průběhu minulého týdne informovala tisková mluvčí Policejního prezidia ČR.

10:17 / 24. října 2022
Policisté kontrolovali řidiče nákladní a autobusové dopravy. Zjistili téměř 750 přestupkůi

Foto: pixabay.com

Hlavní cíl dopravně bezpečnostní akce v součinnosti s organizací ROADPOL spočívá ve snížení dopravní nehodovosti řidičů nákladních vozidel a autobusů v důsledku omezení jízd některých vozidel, doby řízení, bezpečnostních přestávek, doby odpočinku a v neposlední řadě také nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných látek ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) v rámci evropských předpisů.

Přes čtyři stovky policistů a policistek zastavily a zkontrolovaly během dvou dnů více než  1 800 rozměrných a těžkých vozidel. U nich nebo jejich řidičů bylo zjištěno bezmála 750 přestupků.

Policisté zaznamenali například tyto prohřešky:

: 18 řidičů překročilo maximální povolenou rychlost v jízdě,

: 24 řidičů za jízdy telefonovalo,

: 34 řidičů nepoužilo bezpečnostní pás,

: u 112 vozidel nevyhovoval technický stav,

: u 220 vozidel došlo k překročení hmotnosti vozidla,

: 101 řidičů porušilo zákona č. 111/1994 Sb. (Zákon o silniční dopravě),

: 22 řidičů nedodrželo bezpečnostní přestávku.

Řízení mnohatunového stroje vyžaduje značnou zručnost, a tak i malá chyba může mít fatální následky. Policie ČR proto nabádá k opatrnosti.

R O A D P O L je síť evropských dopravních policejních sil založená s cílem snížit počet úmrtí a vážných zranění na evropských silnicích. Členy organizace jsou dopravní policisté různých evropských zemí.

ADR (Accord Dangereuses Route či Accord europeén au transport international des marchandises par route) označuje Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Dohoda nařizuje dopravcům podmínky, za nichž mohou přepravovat nebezpečný náklad. Jedná se o bezpečnostní normy určující způsob přepravy nebezpečných látek a věcí rozdělených podle tříd nebezpečnosti.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Police ČR, www.roadpol.eu, www.dokumentacebozp.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru