Otevřít menu
Doprava dnes
-

Poprvé došlo na jednání nové správní rady Správy železnic! Co se projednávalo za přítomnosti ministra dopravy?

V pátek 26. srpna se na Správě železnic (SŽ) poprvé sešla nově složená správní rada, která řešila systémové změny týkající se  zpožďování  vlaků. Výluky a zpoždění jsou teď horkými tématy, která se dotýkají  všech cestujících, a proto se setkání zúčastnil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Ten vidí budoucnost v zefektivnění práce Správy železnic!

23:55 / 26. srpna 2022
Poprvé došlo na jednání nové správní rady Správy železnic! Co se projednávalo za přítomnosti ministra dopravy?i

Foto: Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, ministr dopravy Martin Kupka a předseda správní rady SŽ Martin Červíček. Autor fotky: Karel Geba.

Kontrolní orgán Správy železnic jednal poprvé v novém složení

Kontrolní orgán Správy železnic jednal poprvé v novém složení. Od července je v jejím čele hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS). Úkolem správní rady je dohlížet na hospodaření SŽ, přičemž může řešit i personální změny nejvyššího vedení.

Správní rada projednávala nové úkoly pro management železničářů i za přítomnosti Martina Kupky, který chce mít vše pod drobnohledem. Veškerá jednání se týkala klíčových ukazatelů výkonnosti pro vedení Správy železnic, které se vážou na odměny pro členy vedení Správy železnic a generálního ředitele pro rok 2023. Tyto faktory se ve velkém objemu týkaly opatření ve skutečné spolehlivosti železniční sítě, průběh výluk či investičních akcích. Podrobnější informace naleznete níže.

Správní rada v čele s Martinem Červíčkem, hejtmanem Královéhradeckého kraje, se usnesla a schválila, že klíčové ukazatele výkonnosti, jež jsou spojeny s ročními odměnami generálního ředitele Správy železnic za rok 2023, se budou nově odvíjet podle strategických cílů SŽ. Ty se rozdělují do 9 skupin a každý strategický bod má jinou váhu. Prvním klíčovým faktorem je ekonomická oblast, kde se SŽ musí více zaměřit na odpovědnost a efektivní hospodaření, což zahrnuje naplnění provozních a investičních plánů organizace ve stanovených termínech (dle schváleného seznamu akcí v rozpočtu SFDI pro příslušný rok) při snížení počtu zaměstnanců v řídících a průřezových činnostech Správy železnic nejméně o 2 %. Tento ukazatel nese váhu 15 %. Další oblastí je provoz, který podle správní rady míří na spolehlivost a propustnost železniční sítě. V usnesení správní rady SŽ se hovoří o míře zpoždění vlaků způsobeného provozovatelem dráhy, krom zpoždění způsobených v důsledku extrémních vlivů počasí a vlivu vyšší moci. Vztahuje se jak na dálkové vlaky, tak osobní a spěšné spoje, přičemž relevantním ukazatelem bude podle správní rady meziroční zlepšení o více než 20 % ve srovnání s rokem 2022. Tato oblast má stejně jako první 15 % váhy na odměnách. Třetí část se zaměřuje na totéž téma, ale s rozdílem, že stanovuje měřitelné kritérium výkonnosti a spolehlivosti infrastruktury pro nákladní dopravu (váha ukazatele je 5 %). Provoz, spolehlivost a propustnost železniční sítě byla velkým tématem, a proto se 10 % z odměn managementu bude odvíjet skrze kombinované kritérium pro snížení počtu hodin zastavení provozu z důvodu poruch zabezpečovacího zařízení či trakčního vedení a jeho napájení o 10 % se zohledněním externích příčin narušení provozování dráhy.

Dvacet procent z ročních odměn pro vedení SŽ se bude nově odvíjet od realizace prioritních projektů

Dvacet procent z ročních odměn pro vedení SŽ se bude nově odvíjet od realizace prioritních projektů a investic, které mají za cíl zvýšení kapacit a spolehlivosti tratí. Jedná se zejména o úsek vysokorychlostních tratí (VRT), novostavby trati Praha – Beroun a dále klíčových spojení Velký Osek – Choceň, Brno – Přerov, Plzeň – Domažlice – státní hranice, Kolín – Všetaty – Děčín, Praha-Letiště Václava Havla/Kladno a Všejanské spojky. Investice budou dále rozhodovat o 10 %. Správní rada bude chtít po vedení SŽ, aby vypsalo soutěž na záměry projektu konverze alespoň 100 km tratí na 25 kV/50Hz. Management SŽ má za úkol také najít zhotovitele vybavení trati systémem ETCS na alespoň 100 km tratí, přičemž také musí posoudit projekty na prostou elektrizaci železniční dopravní cesty pro osobní dálkovou a nákladní dopravu dle materiálu Ministerstva dopravy.

Dojde také na zkvalitnění a úpravu organizace, kdy se musí zefektivnit zpracování rozkazů. V usnesení správní rady tento bod zní takto, uplatnění nové podoby zpracování rozkazu pro zpravování vlaků na základě pilotního ověřovacího provozu a její postupné nasazení po ukončení a vyhodnocení ověřovacího provozu do ostatních oblastních ředitelství, přičemž nese váhu 5 %. Trnem v oku jsou jak pro správní radu SŽ, Ministerstvo dopravy, ale hlavně veřejnost výluky, které má Správa železnic lépe koordinovat. Vedení železničářů musí posílit roli koordinátora výluk a jeho zapojení do přípravy investičního plánu Správy železnic a samotné přípravy staveb. Součástí práce koordinátora musí být též zohlednění mezinárodních záměrů a výlukové činnosti v sousedních zemích (váha ukazatele je 10 %).

Posledním bodem ukazatelů výkonnosti spojených s odměnami je oblast komunikace, která tlačí na zlepšení komunikace a informovanosti veřejnosti o aktuálním stavu na železniční síti, o investičních akcích a přípravě významných staveb. Tato část se dělí na tři dílčí body, jež se týkají lepší informovanosti cestujících i dopravců o aktuálních problémech na železniční trati speciálními webovými stránkami či aplikací na interaktivní mapu, která má zajistit drobnohled na všechny omezení v železniční síti. Dále má Správa železnic průběžně zajistit informace o investičních akcích organizace ve vlacích na dotčených tratích a také ve stanicích i online formou. Třetím bodem je zahájení participativního projednávání dalších úseků vysokorychlostních tratí, přičemž celá oblast bude rozhodovat o 10 % odměn.

Generální ředitel Správy železnic má tedy na starost, aby stanovil tyto ukazatele výkonnosti vázané na roční odměnu za rok 2023 spojené s termíny a mírou jejich plnění svým náměstkům tak, aby v souladu s oblastí jejich působnosti bylo zajištěno jejich splnění. Správní rada SŽ po řediteli železničářů požaduje předložení dokumentu na dalším zasedání, ve kterém budou tyto schválené a stanovené ukazatele výkonnosti vázané na roční odměnu za rok 2023 uvedeny v tabulkovém uspořádání pro všechny členy vedení Správy železnic, a to včetně termínů a míry jejich plnění.

Autor: Karel Geba

Poprvé došlo na jednání nové správní rady Správy železnic! Co se projednávalo za přítomnosti ministra dopravy? Foto: Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, ministr dopravy Martin Kupka a předseda správní rady SŽ Martin Červíček. Autor fotky: Karel Geba.. Poprvé došlo na jednání nové správní rady Správy železnic! Co se projednávalo za přítomnosti ministra dopravy? Foto: Tisková konference správní rady SŽ. Autor fotky: Karel Geba..
zpět na články

inzerce

nahoru