Otevřít menu
Doprava dnes
-

Poslední rok modernizace čeká trať mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem

Rok 2022 bude znamenat pro stavbu mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem velké finále. Poslední část stavebních prací zde skončí během prosince nadcházejícího roku. 

7:19 / 30. prosince 2021
Poslední rok modernizace čeká trať mezi Prahou-Smíchovem a Prahou-Radotínem i

Foto: Vizualizace (Správa železnic)

Modernizace bude mít značný dopad zejména na zlepšení dopravní situace v okolí velmi vytížené železniční trati na hranicích Prahy. Dojde k navýšení kapacity dráhy a ke zvýšení traťové rychlosti i bezpečnosti železničního provozu.

Klasické soupravy budou moct dosahovat rychlosti až 130 km/h, soupravy s naklápěcími skříněmi až 140 km/h. Součástí této stavby je také kompletní proměna stanice v Radotíně, kde se v příštím roce začne budovat i nová odbavovací hala. Celkové investiční náklady dosahují 3,6 miliardy korun, stavba je spolufinancována Evropskou unií z programu CEF.

V Radotíně už cestujícím od září letošního roku slouží nově otevřené 3. nástupiště. V celkovém výčtu budou mít k dispozici dvě nová vnější nástupiště a po jednom ostrovním a jazykovém. Přístup na ně bude zrekonstruovaným podchodem pod celou železniční stanicí a novým podchodem pro pěší v místě zrušeného železničního přejezdu. Bezbariérovost stanice zajistí výtahy a šikmé rampy. Zrušený přejezd nahradí rozšířený podjezd v Prvomájové ulici. Řidiči i chodci ho začnou využívat v listopadu 2022.

Samotný přejezd ve Velké Chuchli nahradí výstavba nadjezdu!


V polovině nadcházejícího roku začnou stavbaři v Radotíně v rámci navazujícího projektu pracovat také na výstavbě moderní odbavovací haly. Poskytne zázemí pro cestující, pokladny, toalety i doplňkové komerční prostory. Jednopodlažní prosklený objekt naváže na stávající přístavbu k historické budově. Ta v místě zůstane a přemění se ve služebnu městské policie v majetku města.

Ke změnám dojde také na zastávce ve Velké Chuchli, která se přesouvá k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se budují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Vložením kolejových spojek zde navíc vznikne stejnojmenná odbočka. Dosavadní souběh dvou dvoukolejných tratí směřujících do Radotína od Krče a od Smíchova tak nahradí regulérní čtyřkolejná trať. Namísto samotného přejezdu ve Velké Chuchli se počítá s výstavbou nadjezdu, která bude součástí samostatné druhé etapy stavby.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru