Otevřít menu
Doprava dnes
-

Poslední výzva k vyplutí. Vyměňte si včas neplatný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidla

Ti, kteří nemají platný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidla, by neměli odkládat jeho výměnu. Kvůli chystané změně zákona je potřeba vyřídit si platný průkaz v prvním pololetí letošního roku. Jedná se o doklady vydané před prvním lednem 2015.

13:16 / 20. března 2022
Poslední výzva k vyplutí. Vyměňte si včas neplatný průkaz způsobilosti k vedení a obsluze plavidlai

Foto: pixabay.com

Po nabytí účinnosti připravované novely zákona o vnitrozemské plavbě už nebude možné oprávnění k vedení a obsluze plavidla doložit neplatným průkazem, a to ani kvůli jeho výměně. Lidé stále drží neplatné průkazy mnoha druhů. Je však potřeba, aby měli doklad aktuální a platný.

Předpokládaný termín začátku platnosti zákona je stanoven na 1.7.2022. Na výměnu průkazu tak zbývá ještě několik měsíců.

Výměna se týká  oprávnění vůdců a členů posádek plavidel jiných než malých; včetně plaveckých služebních knížek i průkazů vůdců malých a rekreačních plavidel. Bez ohledu na to, zda mají na průkazu způsobilosti uvedeno datum platnosti, nebo je na průkazu uvedena platnost bez omezení.

Žádost o výměnu průkazu způsobilosti je možné podat na jakékoliv pobočce Státní plavební správy. Nejpozdější datum podání žádosti je den přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o vnitrozemské plavbě, dle předpokladů tedy 30.6.2022. K žádosti je nutné přiložit průkaz, který má být vyměněn. Tato výměna je bezplatná. Pokud však žadatel starý průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek ve výši 100,- Kč.

Neplatné průkazy způsobilosti nelze vyměnit elektronicky prostřednictvím aplikace na www.portaldopravy.cz, protože jde o větší množství různých druhů průkazů vydávaných v období mnoha desítek let.

Státní plavební správa v současné době eviduje zhruba padesát tisíc neplatných průkazů. Jedná se o vůdce malých a rekreačních plavidel i o vůdce a členy posádek plavidel jiných než malých.

Toto upozornění se netýká držitelů průkazů způsobilosti vůdců plavidel a členů posádek plavidel včetně plaveckých služebních knížek vydaných po 31. prosinci 2014. Jejich případnou dočasnou platnost upraví připravovaná novela zákona o vnitrozemské plavbě.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru