Otevřít menu
Doprava dnes
-

Posun u středočeské části dálnice D3. ŘSD se snaží novou žádostí urychlit celý proces

Nová legislativa pro vedení územního řízení dala Ředitelství silnic a dálnic možnost posunu v přípravě středočeské části dálnice D3. Ve středu 30. listopadu podalo ŘSD žádost o vydání územního rozhodnutí na všech 5 dálničních úseků a související přivaděče. Původní žádosti, které byly řešeny na Městském úřadě v Benešově, byly staženy.

10:57 / 9. prosince 2022
Posun u středočeské části dálnice D3. ŘSD se snaží novou žádostí urychlit celý procesi

Foto: ŘSD

V trase dálnice již po celý letošní rok probíhá velmi podrobný geotechnický průzkum, jehož výsledky, které budou k dispozici na konci příštího roku, budou sloužit jako stěžejní podklad pro zpracování dokumentace pro stavební povolení.

V tuto chvíli jsou již také vydána všechna rozhodnutí o výjimkách ze zvláště chráněných druhů živočichů, která jsou nezbytná pro zisk územního rozhodnutí. Nicméně již došlo k jejich napadení žalobou a budou tedy ještě podrobeny soudnímu přezkumu.

Pozitivní zprávou je naopak rozhodnutí Ústavního soudu, ve kterém zamítl stížnosti domáhající se zrušení aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, které vymezují koridor pro výstavbu středočeského úseku D3. Stížnost již dříve zamítl Krajský soud v Praze a letos v lednu i Nejvyšší správní soud. Trasa dálnice v tzv. západní variantě je tedy s definitivní platností potvrzena.

Středočeská část dálnice D3 bude po svém dokončení měřit 58,5 kilometru. Vedení trasy dálnice v samostatné trase západním koridorem umožní alternativní spojení Benešovska s Prahou a tím i odlehčení dálnice D1 a silnice I/3.

Autor: Filip Červinka (čerpáno z ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru