Otevřít menu
Doprava dnes
-

Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastruktury

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí dotací na přípravu a realizaci projektů v oblasti dopravní infrastruktury v celkové výši 177 127 000 Kč. Finanční příspěvky budou směřovat do výstavby nových cyklostezek, bezbariérových přechodů nebo například pěších propojek.

12:03 / 25. května 2022
Praha finančně podpoří výstavbu cyklostezek i další projekty městských částí v oblasti dopravní infrastrukturyi

Foto: praha.eu

„Projekty městských částí, které uspěly s žádostí o dotace, by měly začít vznikat ještě v letošním roce a aktuálně jsou ve vysokém stupni projektové přípravy. Jedná se o nové stavby, o výkupy pozemků či financování zhotovení projektové dokumentace, případně o dofinancování již dokončených staveb. Konkrétně by se mělo například jednat o projekt rekonstrukce cyklostezky A2 v úseku Šaldova-Negrelliho viadukt pro Prahu 8, který získá 12 milionů korun, záměr Čakovic na výstavbu cyklostezky A27 včetně lávky přes železniční trať za 39 milionů korun nebo o druhou etapu projektu Letňanského korza za 13,5 milionu korun,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Pražští radní rozhodli, že mezi městské části rozdělí dotace na akce v oblasti dopravní infrastruktury v celkové hodnotě 177 127 000 Kč. Podpořeny budou projekty cyklostezek, bezbariérových přechodů, pěších propojek nebo třeba i záměr na zpevnění cesty kolem Ctěnického rybníku.

Všechny projekty, které získaly příslib dotace, podporují aktivní dopravu a jsou v souladu s dopravní politikou hlavního města. Podpora aktivní dopravy je taktéž v souladu s Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v květnu roku 2019. Výhodou projektové přípravy a realizace ze strany městských částí je místní znalost, schopnost lépe připravit majetkoprávní vypořádání v dohodě s místními vlastníky a zajistit projednání s dotčenými orgány státní správy. Městské části projevily aktivní přístup a podporované projekty řeší problémy na jejich území.

Dotace je poskytována na základě žádosti příslušné městské části v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, která specifikuje konkrétní účel, náklady a na co bude použita. Přidělení prostředků městským částem bude ještě schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém jednání tento týden.

Publikoval: Bc. Karel Geba (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru