Otevřít menu
Doprava dnes
-

Praha vypsala tendr na stavební dozor budování Dvoreckého mostu

Rada hl. m. Prahy schválila návrh záměru veřejné zakázky na zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci nového tramvajového mostu pro MHD, pěší a cyklisty spojujícího smíchovské a podolské nábřeží. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 33 mil. Kč bez DPH.

11:01 / 26. října 2021
Praha vypsala tendr na stavební dozor budování Dvoreckého mostu

Výstavbou tohoto mostu dojde k doplnění doposud chybějícího propojení pro městskou dopravu, pěší a cyklistické vazby mezi vltavskými břehy. Stavba přispěje ke zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami v dopravních uzlech Lihovar a Dvorce a zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města Prahy jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

„Před dvěma týdny jsme vypsali veřejnou zakázku na zhotovitele Dvoreckého mostu a dnes jsme odsouhlasili vypsání veřejné zakázky na zajištění technického dozoru zhotovitele. V Praze už mosty nepadají. Stavíme nové. Trojská lávka stojí. Lávka HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem má zhotovitele a v půlce příštího roku zahájíme stavbu Dvoreckého mostu pro tramvaje, autobusy, pěší a cyklisty, který spojí Prahu 4 s Prahou 5,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Konstrukce mostu je navržena jako šestipolový spojitý nosník z předpjatého železobetonu, délka mostu 388 m, volná šířky 16,0 m. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Předpokládané investiční náklady stavby činí 972 mil. Kč bez DPH.

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: praha.eu, foto: stavbaweb.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru