Otevřít menu
Doprava dnes
-

Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi s Karlínem

Za přítomnosti představitelů hlavního města Prahy, městských částí Praha 7 a Praha 8 i zástupců zhotovitele dnes oficiálně začalo budování nové lávky přes Vltavu, která propojí dynamicky se rozvíjející městské čtvrti Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice. Pět metrů široká konstrukce z unikátního ultra vysokopevnostního betonu má vzniknout do jara 2023. Pěším a cyklistům se tak výrazně usnadní přesun mezi oběma břehy řeky a zlepší se i přístup do zeleně na Štvanici.

12:01 / 13. ledna 2022
Praha zahájila výstavbu Štvanické lávky mezi Holešovicemi s Karlínemi

Foto: praha.eu

„Po našem nástupu do vedení hlavního města Prahy byla dopravní infrastruktura včetně většiny mostů v katastrofálním stavu, proto se od počátku stala její postupná obnova jednou z našich hlavních priorit. Kromě oprav stávajících mostů ale pracujeme i na mostech nových. Díky Štvanické lávce dojde k propojení pražských Holešovic a Karlína. Spojení dvou břehů Vltavy obyvatelé těchto čtvrtí potřebovali roky. Dojde také k faktickému propojení pomyslné stezky s tunelem na Vítkově, a tak se i Žižkovákům otevře nová brána do města. Skvělé je, že získáme i nový bezbariérový přístup na ostrov Štvanice, který čeká celková proměna a stane se z něj nový park. Štvanická lávka bude strategická i pro cyklodopravu, protože propojí cyklostezky vedoucí podél řeky na obou březích,” uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Nová bezbariérová spojnice, která zkrátí cestu přes řeku mimo jiné obyvatelům Karlína a Žižkova na jedné straně i lidem z Holešovic na straně druhé, odstartovala oficiálně v úterý 11. ledna 2022. Štvanická lávka, někdy také nazývaná HolKa, by měla stát za 14 měsíců. Stavbu pro hlavní město provede společnost Skanska, která zvítězila ve výběrovém řízení. Rozpočet je stanoven na 298 milionů korun bez DPH.

„Rok 2022 bude rokem nových pražských mostů. Dnes jsme zahájili stavbu Štvanické lávky. Během tří let se nám podařilo zadat projekt, získat veškerá povolení a vysoutěžit zhotovitele. To je v českém administrativním, právním i konkurenčním prostředí obrovský úspěch. Letos začneme stavět i Dvorecký most mezi Prahou 4 a 5. Čeká nás rok změny. Po našem nástupu jsme nepřebrali jediný velký rozestavěný projekt nebo aspoň připravený ke stavbě. Museli jsme okamžitě začít dávat současnou infrastrukturu do pořádku, aby silnice nebyly samá díra a mosty nepadaly. Mezitím jsme připravovali nové projekty, které promění město. A přesně takové dopravní stavby začínáme stavět. Od oprav se konečně dostáváme k novým stavbám,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

„Nová lávka ve městě je fajn. Těším se, až se po lávce, která spojí Holešovice a Karlín, projdeme. Nadále pracujeme na revitalizaci ostrova Štvanice a také usilovně připravujeme vyhlášení soutěžního dialogu, ze kterého vzejde podoba nového Rohanského parku. Již letos by se na Rohanu mělo začít s hrubými terénními úpravami, které vzniku parku předcházejí. Mám radost, že tato dvě velká rekreační území pro všechny uživatele propojíme právě novou Štvanickou lávkou,“ prohlašuje náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Lávka je navržena jako segmentový trámový most s parapetními nosníky. Délka mostu je 299,4 metrů, délka boční rampy na Štvanici je 84 metrů. Stavba sestává z osmi polí, maximální rozpětí pole je 55,4 metrů. Založena bude hlubinně na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Počítá se také se zakládáním v řece Vltavě. Krajní pole na holešovickém břehu je pro případ povodní navrženo jako zdvižné.

Nosná konstrukce v hlavním směru bude mít šířku 5 metrů, aby kapacitně vyhověla zvýšenému provozu chodců a cyklistů. Boční rampa je pak navržena v redukované šířce 4 metry. Autorem návrhu lávky je architekt Petr Tej. Dočasné propojení mezi oběma městskými částmi zajišťuje od roku 2015 říční přívoz HolKa.

„Lávka je navržena z kvalitního ultra vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem připomínajícím bílý mramor. Díky aplikaci tohoto materiálu máme možnost zrealizovat unikátní architektonické a inženýrské dílo,“ vysvětluje autor lávky, architekt Petr Tej.

„Štvanickou lávku považuji za důležitou dopravní investici města. Není zároveň ojedinělou vlaštovkou, v současné době je a bude zahajována celá řada dalších infrastrukturních staveb v Praze. Vyčlenění financí na tyto životně důležité projekty města je absolutní prioritou pražského rozpočtu nejen letos, ale i v příštích letech. Díky odpovědnému hospodaření města jsme na to připraveni,“ sděluje náměstek pro oblast financí Pavel Vyhnánek.

„Spojení novou lávkou mezi Karlínem a Holešovicemi je dobrý krok, jak zajistit občanům snadnou a bezpečnou prostupnost mezi oběma čtvrtěmi pěšky či na kole. Osobně jsem rád, že projekt zahajujeme symbolicky v roce, kdy slavíme 100 let připojení Karlína k hlavnímu městu Praze,“ uvádí starosta městské části Praha 8 Ondřej Gros.

„Štvanická lávka se v mapách a plánech objevuje přes 120 let. Před volbami v roce 2014 jsme v půjčené pramici se současným místostarostou Kamilem Vavřincem Marešem na zkoušku převáželi lidi mezi Holešovickou tržnicí a Štvanicí. Vládnoucí politici se tomu posmívali jako „přívozu pro zajíce“. Hned po vyhraných volbách jsme začali pracovat na zajištění přívozu, který Praha 7 napůl financovala s magistrátem, dokonce jsme s radními vlastnoručně vyrobili zábradlí na karlínské straně. Přívoz se rychle stal druhým nejvytíženějším v Praze a dokladoval, že Štvanická lávka je třeba. Pan náměstek Petr Dolínek uspořádal architektonickou soutěž a rozjel proces, který náměstek Adam Scheinherr ještě urychlil. Štvanickou lávkou získá Praha rychlé spojení Holešovic s Karlínem a vznikne navíc pohodlný přístup k zeleni na Štvanici,“ říká starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

„Je to pro nás unikátní technologická výzva, na které se podílejí naši nejlepší odborníci na stavbu mostů a využití speciálních betonů. Pevně věřím, že díky našim zkušenostem dokončíme stavbu včas i v požadované kvalitě tak, aby mohla sloužit co nejdřív,“ připojuje se za zhotovitele Michal Jurka, prezident Skanska Central Europe.

„Začínáme přípravnými pracemi, skrývkou zeminy a zařízením staveniště. První piloty začneme vrtat na Štvanici, postupně se přesuneme na karlínský a holešovický břeh a na jaře i do koryta Vltavy. U holešovické tržnice svedeme tramvajovou dopravu na jednu kolej a upravíme protipovodňové zábrany,“ dodává projektový manažer Skanska Michal Kunc.

Stavba lávky si vyžádá také mimořádná dopravní opatření. Práce budou realizovány v koordinaci s chystanou rekonstrukcí kanalizace na Bubenském nábřeží před Pražskou tržnicí i s následnou obnovou komunikace včetně tramvajové tratě na stejném místě. První omezení automobilové i cyklistické dopravy včetně pěších je naplánováno už od soboty 15. ledna 2022.

Kvůli vložení kolejových přejezdů pro dočasný jednokolejný provoz pak bude od stejného data do pátku 21. ledna 2022 dočasně přerušen také provoz tramvají v úseku Vltavská – Dělnická.

Současně s výstavbou lávky plánuje hlavní město společně se soukromým investorem CA Immo připravit navazující projekty na karlínské straně. Konkrétně se bude jednat o vznik parku s veřejnou zelení a také o oživení břehu řeky v rámci projektu Karlínská náplavka.

„Lepší pěší propojení Prahy je jednou z našich priorit. Štvanická lávka pomůže spojit dvě rozvíjející se městské čtvrti – Holešovice a Karlín. Vzhledem k chystaným projektům v okolí jako je výstavba a nový park na Rohanském ostrově či vznik nové městské části na brownfieldu Bubny-Zátory spolu s novou budovou Vltavské filharmonie, je potřeba zajistit pohodlnější spojení než je dnešní přívoz. Kromě toho pomůže nová lávka i v dostupnosti samotného ostrova Štvanice, kam se z obou břehů dostanou pěší či cyklisté za pár minut,“ uzavírá ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru