Otevřít menu
Doprava dnes
-

Praha získá pro letošní rok více než půl miliardy korun od státu na obnovu významných komunikací

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2023. Bude se jednat celkem o částku ve výši 530 870 000 Kč, kterou hlavní město využije na financování oprav a údržby komunikací.

10:25 / 3. dubna 2023
Praha získá pro letošní rok více než půl miliardy korun od státu na obnovu významných komunikací

„Pokračujeme v rekordních investicích do rozvoje a obnovy dopravní infrastruktury, která stále splácí svůj velký dluh z předchozích volebních období. Jen v minulém volebním období jsme do dopravy vynaložili investice v řádech miliard korun. Nyní pokračujeme například další nákladnou etapou rekonstrukce Barrandovského mostu. Řešit je ale potřeba i drobnější rekonstrukce a stavby, které mají velký dopad na své okolí. K tomu všemu nám dopomáhají, kromě financí z rozpočtu hlavního města, i prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury,” říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

V návaznosti na rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy získá hlavní město v letošním roce celkem 530 870 000 Kč od SFDI. Finance budou poskytovány v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2023 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Finanční prostředky budou určeny na financování oprav a údržby komunikací ve vlastnictví hlavního města, které dočasně plní funkci silnic pro převádění vnější silniční dopravy pro území Prahy, tedy těch, které provizorně nahrazují části dosud nevybudovaného Pražského okruhu.

Konkrétně se má jednat o pokračující celkovou obnovu Barrandovského mostu, dále o rekonstrukci ulice Průmyslová v úseku U Stavoservisu – Tiskařská, instalaci protihlukových opatření v ulici 5. května, opravy na Evropské, vybudování podchodu pod Strakonickou, prodloužení odbočovacího pruhu na křižovatce Kbelská – Kolbenova, protihluková opatření v úseku Dostihová – Strakonická, další protihluková opatření nebo modernizaci dopravního značení.

Autor: Karel Geba (čerpáno z praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru