Otevřít menu
Doprava dnes
-

Pražský dopravní podnik vypisuje další poptávkové řízení na pronájem reklamních ploch

Vypsáním nového tendru pokračuje Dopravní podnik hl. m. Prahy v maximalizaci výnosů z pronájmu reklamních ploch na svém majetku. Předmětem poptávkového řízení je pronájem vnějších ploch tří stovek autobusů typu SOR NB. O vítězi rozhodne cena. Termín pro podání nabídek je 22. září 2022 do 12:00.

8:23 / 4. září 2022
Pražský dopravní podnik vypisuje další poptávkové řízení na pronájem reklamních plochi

Foto: DPP - Petr Hejna

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) tímto krokem navazuje na předchozí úspěšná poptávková řízení v tomto směru. V případě autobusů jde již o třetí poptávkové řízení realizované DPP. Veřejná nabídková soutěž se týká pronájmu vnějších ploch 150 autobusů typu SOR NB 12 a 150 kloubových autobusů typu SOR NB 18.

„Trh jasně ukázal, jaká je skutečná hodnota reklamních ploch na majetku DPP. Naší dlouhodobou strategií je pracovat s ním maximálně efektivně. Navíc chceme více diverzifikovat příjmy DPP, lépe využívat možnosti trhu, navyšovat příjmy z potencionálních reklamních ploch, jednoduše mít větší podíl zdrojů z vlastní obchodní činnosti a méně tak zatěžovat rozpočet hlavního města Prahy,“ uvedl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Vzhledem k tomu, že se jedná o necelou čtvrtinu z celkového počtu autobusů DPP, je poptávkové řízení v souladu s platnými Standardy kvality PID. Tyto předpisy povolují reklamu maximálně na 30 % vozového parku.

Jediným kritériem tendru je výše ceny za roční pronájem všech ploch, kdy minimální nabídková cena činí 3 370 000 korun za rok. Výši DPP stanovil na základě aktuální ceny nájmu reklamních ploch na jeho třech stech autobusech.

Nabídky je možné podat do 22. září 2022 do 12:00. Lze tak učinit poštou na adresu sídla DPP nebo osobně v podatelně v sídle dopravního podniku.

Smlouvu na tři roky s možností využití opce na další tři roky uzavře DPP s nájemcem, který nabídne nejvyšší cenu.

Při umisťování reklamy na vozidla bude muset nájemce dodržovat Kodex reklamy vydaný Radou pro reklamu, Standardy kvality PID i další závazné právní předpisy DPP. Reklamní sdělení také nebudou zasahovat do prostorů oken. Tento přístup se DPP osvědčil již dříve v minulých výběrových řízeních. Návrhy reklamy jsou tak kreativnější. Zároveň zůstává cestujícím zachováno pohodlí i bezpečnost.  

Na přelomu loňského a letošního roku realizoval DPP úspěšně podobnou nabídkovou soutěž na pronájem reklamních ploch tramvají typu 15T. Za pronájem ploch na 150 vozidlech tak získává od nového nájemce v průměru třikrát více, než hradila společnost RENCAR ze skupiny JCDecaux, jež provozovala reklamu až na 700 tramvajích DPP v letech 1997 až 2017.

„Efektivitu stávající strategie pronájmu reklamních ploch na svěřeném majetku DPP ostatně potvrzuje celkový roční příjem DPP z této činnosti. Zatímco v roce 2016 získal DPP na základě neplatné smlouvy se společností RENCAR necelých 50 milionů korun, letos díky novým, transparentně přesoutěženým a platným smlouvám s novými nájemci očekáváme příjmy převyšující 170 milionů korun, navíc za pouhou zhruba třetinu reklamních ploch. Kromě maximalizace zisků z jejich pronájmu přispíváme v konečné důsledku také ke snižování reklamního smogu v Praze,“ dodal generální ředitel DPP.

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.sdp-cr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru