Otevřít menu
Doprava dnes
-

Významný posun u Pražského okruhu: radní jednali o výkupu pozemků pro tzv. zelené pásy

Hlavní město Praha podle dnešního rozhodnutí městské rady chce vykoupit pozemky v katastrálním území Běchovice pro vznik tzv. zelených pásů v rámci kompenzačních opatření. Ta souvisejí se stavbu č. 511 Pražského okruhu a požadují je i dotčené městské části. Transakci ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

10:13 / 7. října 2021
Významný posun u Pražského okruhu: radní jednali o výkupu pozemků pro tzv. zelené pásy

Zajištění výkupu pozemků pro tzv. zelené pásy hlavním městem je součástí dohody v rámci Memoranda o společné spolupráci při přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu, které bylo uzavřeno mezi hl. m. Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD) dne 20. 6. 2017. Rozsah „zelených pásů“ byl stanoven studií zpracovanou Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a výkup předmětných pozemků a částí pozemků je s touto studií v souladu. Současně je budoucí funkční využití vykupovaných pozemků a částí pozemků pro realizaci „zelených pásů“ v souladu s pořizovanými změnami územního plánu č. 2988 a 3558, které se týkají příslušného území.

„V Praze jsme dnešním krokem dali zelenou první části výkupu pozemků pro snížení dopadu nové části okruhu na obyvatele Prahy. Vláda ale bohužel doteď nevykoupila ani jediný metr pozemků pro samotnou stavbu této zásadní komunikace, a navíc tento krok opakovaně odkládá. Ministerstvo dopravy přitom letos uvedlo, že každý den, kdy okruh není hotový, přináší ztrátu zhruba čtyři miliony korun,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Loni jsme slíbili, že letos budou první výsledky výkupů pozemků pod budoucími zelenými pásy, a skutečně se tak stalo. Dnešním rozhodnutím rady jsme schválili výkup o rozloze více než 116 000 metrů čtverečních. Teď, když máme zelenou stěnu kde vysadit, začneme pracovat na její dokumentaci a pracujeme s možností, že pro její výsadbu použijeme materiál vykopaný při stavbě metra nebo Městského okruhu. Nákladní auta by nemusela jezdit z 50 až 80kilometrové dálky. Šetřili bychom tím městskou kasu za poplatky z deponování i životní prostředí,“ řekl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nákupem těchto pozemků získá Praha po schválení městským zastupitelstvem 40 procent pozemků potřebných pro vybudování zeleného pásu. Zároveň se jedná o 40 procent nejvíce potřebných pozemků k zajištění největší ochrany obyvatel před negativními vlivy z dopravy.

„Stát před 19 lety získal posouzení vlivu na životní prostředí a od té doby se s 511 nic nestalo. Nevykoupil se ani jeden pozemek, stavba nemá územní rozhodnutí a celá Praha na to doplácí. Těžká tranzitní doprava musí mít možnost Prahu objet. Ne do ní vjet, zanechat po sobě znečištěný vzduch v širším centru města, a zase jet dál. My za Prahu pomáháme, jak jsme slíbili, státu i městské části Praha – Běchovice. Praha sice vnější Pražský okruh nestaví, ale pomáhá ŘSD s přípravou úseku mezi dálnicí D1 a Běchovicemi, co to jen jde. Věřím, že díky výkupům zelených pásů se sníží odpor občanů proti Pražskému okruhu a celá stavba se po skoro dvou dekádách konečně začne posouvat. Lidé na Spořilově se už natrpěli dost,“ dodal námětek Scheinherr.

Jedná se o významný posun ve stavbě úseku č. 511 Pražského okruhu, neboť jde o dodržení příslibu hlavního města Prahy vůči této městské části a zároveň významný argument vůči odpůrcům stavby 511 z této lokality. Po procesní stránce bude po výkupu následovat vyhotovení dokumentace valu, zřejmě v první čtvrtině roku 2022, a veřejnoprávní projednání jeho realizace.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: praha.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru