Otevřít menu
Doprava dnes
-

Přestavba nákladní tepny po břehu Labe by měla začít již za dva roky

Už za dva roky by měla začít přestavba významné nákladní tepny vedoucí po pravém břehu řeky Labe. Důležitým krokem k zahájení samotné realizace prací v úseku mezi Litoměřicemi a Ústím nad Labem bude zhotovení dokumentace pro společné územní a stavební řízení. Správa železnic nyní vybrala jejího zhotovitele.

8:09 / 26. ledna 2023
Přestavba nákladní tepny po břehu Labe by měla začít již za dva roky

Stala se jím firma SUDOP Praha se společníkem STRABAG Rail. Přestavbou projde úsek o délce přibližně 25 km, přínosem pro cestující bude výstavba nových nástupišť a bezbariérových přístupů ve všech stanicích a zastávkách. Předpokládané celkové náklady stavby dosahují 7,6 miliardy korun, realizace prací by měla proběhnout v letech 2025 až 2028.

Hlavním cílem stavby je rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov – Litoměřice dolní nádraží ve stávající stopě pro současné a výhledové potřeby osobní a nákladní železniční dopravy. Ve stanici Velké Žernoseky se postaví podchod, který bude zajišťovat mimoúrovňový přístup k nově vybudovanému ostrovnímu nástupišti. Ve stávající stanici Sebuzín budou zrušena nástupiště, v příznivější poloze k centru obce dojde k výstavbě nové zastávky s názvem Sebuzín-Církvice. Na zastávkách Libochovany a Litoměřice město se zrenovují nástupiště. 

V celém traťovém úseku se provede rekonstrukce, případně přestavba vybraných mostů a propustků, modernizací projdou také tři železniční přejezdy. Mezi stanicemi Velké Žernoseky a Sebuzín je navržena nová odbočka Kalvárie, která umožní vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou a operativně tak reagovat na aktuální provozní situaci. Ve vybraných stanicích dojde k prodloužení kolejí pro nákladní vlaky. Součástí prací bude i rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v mezistaničních úsecích i ve všech stanicích.

Autor: Petr Dejnožka (čerpáno z TZ SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru