Otevřít menu
Doprava dnes
-

Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022

Téměř na konci listopadu se uskutečnily dva souběžně v PVA EXPO Praha Letňany. Tamní haly hostily veletrh SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022. V jakém duchu probíhal první veletržní den? Celá akce se zaměřovala na inovativní autobusy jak pro městskou hromadnou dopravu, tak pro dálkovou dopravu. Smart City zase přineslo inovativní mobilitu.

23:55 / 3. prosince 2022
Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022i

Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.

Zahajovací úterní den veletrhů byl velmi nabitý

Zahajovací úterní den veletrhů byl velmi nabitý. Od ranních devíti hodin si návštěvníci mohli najít cestu do Kongresového sálu ve Vstupní hale 3, kde se konala tisková konference společnosti IVECO BUS. Autobusový výrobce představil svou flotilu autobusů, která byla na CZECHBUSU 2022 přítomna. Mezi autobusy IVECO byla k vidění řada CROSSWAY či STREETWAY. Dále představil svou budoucí strategii. „Udržitelná mobilita je trvalým závazkem IVECO BUS, která má skutečně vedoucí postavení v oblasti alternativních energií. Naše značka vždy předvídala rostoucí potřeby úřadů, dopravních společností, provozovatelů a občanů po čistších vozidlech, která respektují přírodní zdroje, životní prostředí a veřejné zdraví, a nabízela vyspělá, virtuózní a ekologicky odpovědná dopravní řešení. Ať už jsou úkoly a potřeby zákazníků jakékoli. Řada našich výrobků představuje díky své rozsáhlé nabídce a přístupu k energetickému mixu hmatatelnou odpověď na nezbytnou energetickou transformaci,“ prezentovali zástupci, kteří vidí vývoj inovací ve strategických partnerství. V 10:00 přišel čas na oficiální zahájení, na kterém byli k vidění zástupci mnoha partnerů. Oficiálního zahájení se zúčastnil například i Jaroslav Hanák z představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Děkujeme všem vystavovatelům, partnerům a návštěvníkům za jejich účast na 11. ročníku středoevropského veletrhu autobusů, hromadné dopravy, telematiky a servisní techniky CZECHBUS a 1. ročník veletrhu dopravní infrastruktury chytrých měst SCTS. Veletrh Czechbus potvrdil svou nezastupitelnou roli na trhu a pozici jedničky na trhu a veletrh SCTS se svým konceptem města ve výstavní hale nabídl návštěvníkům naprosto nový veletržní formát. Ani letos nechyběla na této významné události žádná důležitá značka z výše uvedených oborů. Ve třech halách a na venkovní ploše o celkové hrubé výstavní ploše 15 000 m2 představilo své novinky 90 vystavovatelů. Počet návštěvníků byl 6 115,“ nechali se slyšet pořadatelé obou veletrhů. Po tomto slavnostním započetí veletrhů ke svému stánku lákala firmy SOR Libchavy. Ta veřejnosti ukázala svůj kloubový elektrický autobus SOR NS 18 – Electric a trolejbus SOR TNS 12, na jehož vývoji se podílel i Dopravní podnik města Brna. „Podstatou spolupráce je finální kompletace a oživení trolejbusu v prostorách dopravního podniku, kdy dodáváme karoserii a elektrovýzbroj samostatně. Následně Dopravní podnik města Brna provádí instalaci elektrických komponent, jako je elektromotor, trakční měnič, sběrače, brzdový odporník, kompletní kabeláž a jiné. Po kompletaci je ve spolupráci prováděno oživování trolejbusu a příslušné zkoušky tak, aby trolejbus získal potřebné oprávnění pro provoz s cestujícími,“ neskrývalo vedení společnosti SOR Libchavy. Asi nejvíce lidí se uskupilo u stánku ŠKODA Group okolo 11. hodiny, kdy česká a slovenská veřejnost poprvé viděla vodíkový autobus Škoda H’CITY. Ten bude v příštím roce jezdit v pražské MHD na lince 170 Jižní Město – Pražská čtvrť, protože DPP se ŠKODA Group podepsal smlouvu o zápůjčce na 4 roky. „Na tomto veletrhu se tu díváme na budoucnost městské dopravy – bezemisní vozidlo s pozitivními dopady na životy nás všech. Vím, že k této budoucnosti vede ještě dlouhá cesta, díky tomuto vozidlu ale děláme výrazný krok kupředu k jejímu dosažení, “ uvedl Petr Novotný, President Components & Bus Mobility ve Škoda Group a doplnil: „Autobus H’CITY je nástupcem prvního modelu vodíkové autobusu Škoda TriHyBus představeného v roce 2009, oproti původnímu ale nabízí řadu inovací. Ve městech stále vidíme převahu dieselových vozidel, a proto věřím, že právě vodíkový pohon bude cestou k udržitelnější a čistší městské dopravě a že ten dieselový postupně nahradí. Vodíkový pohon totiž přináší výhody elektrobusu, ale eliminuje nutnost dobíjet ze zásuvky, což přináší flexibilitu klasických spalovacích motorů.“ veletrhu Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP na tiskové konferenci řekl: „Dopravní podnik hlavního města Prahy musí být vlajkovou lodí technologií 21. století, které zajištují vysoký komfort pro cestující i své okolí. Aktuálně nejen rozvíjíme tramvajovou sít a po 70 letech stavíme novou trolejbusovou trať, nově také začínáme testovat i vodíkovou technologii. Ta umožňuje velice pohodlný, plynulý provoz bez vibraci, je maximálně tichý a autobus sám o sobě neprodukuje žádné emise. Po otestovaní budeme mít potřebné zkušenosti z provozu i včetně finanční náročnosti, abychom se rozhodli, zda se městu vyplatí rozšířit vozový park o jednotky či desítky vodíkových autobusů.“ „Vodíkový pohon je pro nás z pohledu pravidelného provozu nová technologie, kterou si nejdříve chceme vyzkoušet v typických podmínkách Prahy v běžném provozu s cestujícími a během všech ročních období, obdobně jako jsme v minulosti testovali různé typy trolejbusů či elektrobusů. Potřebujeme získat důležité údaje o technických a provozních parametrech, jízdních vlastnostech a chování vozidla v zimním i letním období, vyhodnotit je z provozního i nákladového hlediska, než se rozhodneme vodíkové autobusy případně nakoupit do vozového parku DPP. Vodík považujeme za další možnost diverzifikace zdrojů,“ doplnil Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP. A od 11:30 tiskovou konferenci zahájila firma MAN Truck and BUS. „Ve společnosti MAN jsme hrdí na to, že již 30 let v Česku a 25 let na Slovensku podporujeme, sloužíme a rosteme společně s našimi zákazníky a partnery. Za tu dobu urazil dopravní průmysl i veřejná doprava v České i na Slovenské republice dlouhou cestu. Stejně tak značka MAN a NEOPLAN. Jsme silní pouze s vámi, našimi zákazníky a partnery. A když vám dodáme špičkovou technologii, budou z toho mít prospěch obě strany,“ řekl Jan Kohlmeier jednatel firmy a dodal: „Letos slavíme tři dekády v České republice. Vystavujeme zde na Czechbusu Coach of the Year 2022 a Bus of the Year 2023.“ A co nabízí Autobus roku 2023? „Jsme jedním z nejprogresivnějších výrobců v dopravním průmyslu a naším cílem bylo, je a bude vyvíjet pokročilé technologie, které významně přispívají k prosperitě našich zákazníků a zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí. Proto je jedním z klíčových témat společnosti MAN právě elektro mobilita. V této souvislosti stojí za pozornost například zahájení vlastní výroby baterií, výstavní premiéra e-trucku MAN, přípravy na velkosériovou výrobu elektrických nákladních vozidel, ale hlavně titul Autobus roku 2023 pro plně elektrický městský autobus Lion's City E,“ pronesli zástupci společnosti.

Úterní den nabídl dvě doprovodné konference

 V 10:00 startovalo Zasedání Odborné sekce osobní dopravy ČESMAD Bohemia v přednáškovém sálu 3 ve Vstupní hale 1, avšak toto setkání nebylo zpřístupněno pro veřejnost. Přesně ve stejnou hodinu však v Kongresovém sále začala konference Veřejná doprava ON-LINE 2022, kterou pořádalo Sdružení pro dopravní telematiku. Celou konferenci zahájil Roman Srp ze SDT/ATT. Jako první začal přednášet Martin Janda z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, který se věnoval podpoře ITS z IROP (Integrovaný regionální operační systém – pozn. red.) 2021–2027. Program IROP nabídl v letech 2014–2020 124 mld. Kč, přičemž 15,8 mld. Kč šlo do udržitelné mobility. V tomto období se schválilo 29 systémů pro zařízení a služby pro řízení dopravy. Realizovalo se jich 27, z nichž 9 jich je 9, 13 informačních, 4 odbavovací a 1 kombinovaný. V letech 2021–2027 nabídne pro rozvoj 117 mld. Kč. 20,4 mld. Kč bude putovat do městské mobility. Program IROP pro budoucí období se dotkne asi 65 měst a 6 regionů. „Priorit IROP 2021-2027 je 6. Zlepšení výkonu veřejné správy, Zelená infrastruktura měst a obcí a ochrana obyvatelstva, Rozvoj dopravní infrastruktury, Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb či vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, Komunitně vedený místní rozvoj a Rozvoj městské mobility. Rozvoj městské mobility je navíc specifickým cílem IROP,“ řekl Martin Janda. V rámci městské mobility je 20,4 mld. Kč rozděleno do rozvoje uhlíkově neutrálních vozidel (34,6 %), cyklodopravy (23,2 %), multimodality (15,2 %) či bezpečnosti (13,8 %). Následně se programu Doprava 2021-2027 a rozvoji veřejné hromadné dopravy v ČR věnoval za Ministerstvo dopravy ČR Michal Ulrich. Tento dopravní program navazuje na Operační program Doprava 2014–2020, přičemž se více bude zaměřovat na veřejnou dopravu v souladu s Green Deal. Michal Ulrich prozradil, že největší prioritou je evropská, celostátní a regionální doprava. „Největší váhu pro nás má rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální sítě TEN-T. Musíme také neustále rozvíjet udržitelné a inteligentní celostátní, regionální a místní komunikace a mobilitu obecně,“ pronesl za MDČR Michal Ulrich. Dalšími prioritami například je celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu v rámci sítě TEN-T nebo podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Radovan Prokeš za CEDA Maps oslnil svou prezentací na téma Mobilita jako služba (MAAS). „Myšlenkou mobility jako služby je zkombinovat více druhů dopravy do jednoho systému,“ řekl Prokeš. Podle Radovana Prokeše je nutné zatraktivnit jiné způsoby cestování než automobilní, jelikož jich je v ČR registrováno cca 6,3 milionu, přičemž ve městech to může být problém. Asi 30 % vozidel ve městech hledá parkovací místa, čímž se snižuje plynulost provozu. Revitalizovat by se měli také městské prostory, protože 35 % plochy města tvoří silnice a dalších 24 % parkoviště. Od 11:30 svůj názor na Moderní platební nástroje pro mobilitní služby prezentoval Adam Kolber z ČSOB. ČSOB na veletrhu ukázala svou aplikaci DoKapsy, která slouží pro jednodušší cestování v MHD. Pavel Nenka ze společnosti XT-Card hovořil o Inovacích v oblasti plateb a odbavení cestujících ve veřejné dopravě. Po krátké pauze se mikrofonu chopil Martin Flaškář za ROWAN Legal, jenž měl co říct k tématu Koncese a jejich využití pro potřeby moderních měst. „Bilance veřejných financí je dlouhodobě záporná a oblast veřejné infrastruktury je dlouhodobě podfinancovaná,“ řekl Martin Flaškář. Nové zvažované koncese, jež zástupce ROWAN představil, a PPP projekty by mohly umožnit realizovat různé projekty z oblasti dopravy, které jsou problematické financovat výhradně z veřejných financí. Tento způsob využití koncesí by mohl pomoct rozvoji dobíjecí infrastruktury, dopravní infrastruktury či sítě sdílených dopravních prostředků. Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy představil Pavel Zimmermann a Milan Sliacky z CEDA Maps. „Výstupy z toho projektu by měly být datová úložiště pro sběr dat o veřejné dopravě a moduly pro analýzu predikcí pro potřeby organizátorů veřejné dopravy,“ zmínili prezentující a následně modely popsaly. V představování pokračoval Jakub Jeřábek za Krajský úřad Ústeckého kraje, který se věnoval Mobilní aplikaci Ústeckého kraje DÚKapka. Tato technologie funguje na severu Čech pro vyhledávání vhodných dopravních spojení, která se zobrazují na mapě. Navíc v aplikaci lze rovnou nakoupit jízdenku. „Naše aplikace v našem kraji zaznamenala od března 2021 do listopadu 2022 velký nárůst. V březnu 2021 bylo 2 709 uživatelů, momentálně jich je asi okolo 43,5 tisíce. Za rok 2022 aplikace utržila 8 536 006 Kč,“ netajil Jakub Jeřábek. Jaké jsou aktuální informace z oblasti organizace a odbavení v KORDIS? Jiří Horský za KORDIS řekl: „KORDIS si uvědomuje, že v budoucnu budou jednotlivé dopravní módy stále více propojeny. Vznikají nové dopravní služby, jako jsou sdílené koloběžky, kola a automobily. Narůstá podíl cyklistů. Zvyšují se nároky na rychlost dopravy. Zvyšuje se neochota zákazníků docházet na veřejnou dopravu na větší vzdálenosti. Je třeba začít budovat dopravní informační sítě, které různé druhy dopravy propojí, a to jak veřejné, sdílené i privátní. Už i soukromí provozovatelé těchto služeb si uvědomují, že své služby mohou rozvíjet i mimo krajská města, My jsme se svým dispečinkem i webovými a mobilními službami připraveni tyto služby koordinovat a spojit do jednoho funkčního ekosystému.“ Následně hovořil Zbyněk Jiráček z ROPIDU o Intermodálním plánování tras v aplikaci Lítačka. Tuto konferenci zakončil Dominik Janík za Ford/CITYA, který se věnoval tématu Jak ušetřit řidiče, náklady a zlepšit obslužnost, což aplikoval na příklad města Říčan u Prahy či DPMB. „Přesunutím zdrojů z okraje na páteřní linky a integrací chytré mikrotransitní služby uspoříme náklady a prázdné kilometry, získáme vyšší frekvenci na páteřních linkách, doprava se stane variabilní pro různé obyvatele, dosáhneme vyššího komfortu a obslužnosti dopravy, navíc se zmenší provoz ve městě,“ řekl prezentující.

Souběžně mohli zájemci zavítat na konferenci Čistá energie v hromadné dopravě, která se konala v přednáškovém sálu 4 ve Vstupní hale 3 pod záštitou společnosti ABF. Doprovodnou akci odstartoval Martin Machek z ČEZ ESCO tématem Energetické služby pro dopravce. „Spolupracujeme s ARRIVOU na dobíjecích stanicích MHD Třince a Trutnova či ČSAD České Budějovice či Kladno, kde také zajišťujeme dobíjení autobusů. Navíc jsme poskytli zajištění osvětlení pro Dopravní podnik Hradce Králové, Mostu a Litvínova,“ řekl Machek. Miroslav Matušínský ze ŠKODA Group navázal Zelenou energií v dopravě – Green Energy Systems in Bus. „Pravděpodobnost čisté, udržitelné energie v ČR v elektrifikovaném vozidle je tedy 12,4 %, tedy Pravděpodobnost, že vozidlo využívá energii z fosilních paliv je výrazně vyšší, avšak nesrovnatelná s porovnáním s vozidlem, které má pohon na fosilní palivo,“ pronesl Matušínský. Ten dále představil autobusy ŠKODY, které by ve městech mohli jezdit na vodík a jiné pohony. „MHD a nákladní doprava je predikovatelná a plánovatelná, a proto musíme jít ekologickou cestou hlavně v tomto oboru,“ dodal zástupce ŠKODA Group. Jiří Daša ze společnosti SOR Libchavy odprezentoval Elektrobusy SOR – shrnutí vývoje elektrobusů. SOR Libchavy je velkým dodavatelem autobusů na elektřinu. „Autobusová síť se elektrifikuje více než osobní,“ zdůraznil Jiří Daša. Poté přišla slova na rozvoj čistých autobusů v EU a ČR, o čemž mluvil Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu. V ČR je evidováno 20 566 autobusů, přičemž nejvíce „čistých“ autobusů jezdí v Moravskoslezském kraji a nejvíce jich vyrábí IVECO BUS a SOR Libchavy. „Výroba elektrobusů v ČR byla v roce 2021 1,21 %, letos pouze 0,86 %, což je 37 elektrobusů,“ doplnil Lukáš Kadula. Před pauzou ještě vystoupil Zdeněk Nesveda z TURANCAN CZ, který odprezentoval autobusy ISUZU. Po prvním bloku s názvem Novinky a trendy elektrických autobusů přišla krátká pauzu, po které vystoupil v bloku 2 – Dobíjení elektrických autobusů – Martin Šilar ze Siemens, ten řekl něco o dobíjecím řešení pro elektrobusy, přičemž prezentoval zejména typy nabíjecích stanic. Společnost ABB vyslala Miroslava Kuželku na konferenci s tématem dobíjecí technologie pro velká bateriová vozidla. „Plánovaná životnost dobíjecí infrastruktury by měla být minimálně 10 let,“ řekl zástupce ABB. A jako poslední na této úterní konferenci vystoupil Libor Hinčica z firmy Cegelec a hovořil o Parciálním trolejbusu v rámci řešení městské e-mobility. „Trolejbusy mají v porovnání s klasickými elektrobusy výrazně menší baterie, ale při jízdě pod trolejovým vedením mají vysokou účinnost. Ztráty v trolejovém vedení jsou nižší v porovnání se ztrátami během procesu nabíjení a vybíjení při rychlonabíjení,“ zakončil Libor Hinčica.

Autor: Karel Geba

Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička.. Přibližte si s naší reportáží první den veletrhu SMART CITIES SOLUTIONS a CZECHBUS 2022 Foto: Veletrh Czechbus 2022 a Smart City Solutions. Autor fotky: Richard Mrkvička..
zpět na články

inzerce

nahoru