Otevřít menu
Doprava dnes
-

Primátor a krajský radní Hrabáč: Regiony bez VRT ztratí atraktivitu pro hospodářství

JUDr. Marek Hrabáč je primátorem města Chomutov. Jako radní Ústeckého kraje se zaměřuje na resort dopravy a silničního hospodářství. Jakým způsobem bude chtít Ústecký kraj v budoucnu rozvinout svou dopravní infrastrukturu? Nejvýznamnějším projektem tohoto kraje určitě bude vysokorychlostní trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Za zmínku však jistě stojí i vodíkové autobusy, ke kterým Ústecký kraj v poslední době obrací svůj zájem.

5:31 / 20. října 2022
Primátor a krajský radní Hrabáč: Regiony bez VRT ztratí atraktivitu pro hospodářstvíi

Foto: Krajský radní v Ústeckém kraji JUDr. Marek Hrabáč. Zdroj fotky: Ústecký kraj.

Ústeckému kraji přinesou VRT nejen velmi rychlé spojení s Prahou, ale i napojení na Německo. Díky nové odbočné trati na Louny a Most bude profitovat i Chomutov

Pane Hrabáči, Vy se jako primátor Chomutova a radní Ústeckého kraje zabýváte dopravou a silničním hospodářstvím. V jaké kondici je podle Vás dopravní infrastruktura na severu Čech? Co je Vaší prioritou v tomto resortu? A na jaké zajímavé projekty se můžou obyvatelé těšit?

Silniční infrastruktura má dobrý základ v páteřní síti rychlostních komunikací a čtyřpruhu od D8 do Chomutova. Tady chybí ještě zkapacitnění průjezdu některými úseky, nebo třeba rychlejší a kapacitnější pokračování silnice I/13 směrem na Liberec. Krajská silniční síť II. a III. třídy není ve špatné kondici a důležité je pro mě, aby se průběžně dařilo shánět finance nejen na běžnou údržbu, ale i na rozsáhlejší rekonstrukce. Hodně         financí nás ale budou stát velké opravy silničních mostů přes Labe v Ústí nad Labem a v Roudnici nad Labem, ale je již nutné je provést. Železniční síť se v posledních letech dost zmodernizovala. Jak na tratích hlavních, tak ale i na některých místních se zvedaly traťové rychlosti, modernizovala se zabezpečovací zařízení. V některých místech by bylo vhodné doplnit nové zastávky.

Asi největším projektem budoucnosti v Ústeckém kraji bude vysokorychlostní trať, která povede z Prahy přes Ústí nad Labem až do Drážďan. Někdo je příznivcem této technologie, někdo naopak ne. Jaký je Váš názor na VRT obecně? A co by mohla přinést tato konkrétní VRT vašemu kraji i městu Chomutov?

Vysokorychlostní tratě  představují technický i technologický posun. Tak jako přišly dálnice a budování dálniční sítě, tak nyní přicházejí VRT a regiony bez VRT ztratí pro hospodářství atraktivitu. Je třeba se novému trendu rychlé dopravy přizpůsobit, bez nich nebudeme mít rychlé spojení se zbytkem Evropy. Provoz tratí je díky technickému pokroku nejen tichý, ale i ekologicky čistý a energeticky efektivní, a to je dobrý předpoklad pro budoucnost. Našemu kraji přinesou VRT nejen velmi rychlé spojení s Prahou, ale i napojení na Německo. Díky nové odbočné trati na Louny a Most bude profitovat i Chomutov. Dá se říci, že ze zkrácení dostupnosti Prahy bude profitovat prakticky celé území našeho kraje.

Mnoho lidí vůbec nevědělo, co to VRT je. Mají často pocit, že jim může VRT vést přes zahradu. A tím by jim zasáhla do života. Jak aktuálně probíhají jednání s veřejností na toto téma? K tomuto tématu se v Ústí nad Labem také otevřelo informační centrum. Myslíte si, že to komunikaci s veřejností zlepší?

Hlavní komunikační linii řeší stát jako investor tratí. A čím více bude komunikovat a vysvětlovat, tím více bude veřejnost smířlivější. Když přichází nová síť, je přirozené, že má i své odpůrce. Když se stavěly železnice, bylo to podobné. Obce, které u sebe železnici mít nechtěly, později pozbyly na svém významu. Dnes vidíme podobný odpor nejen u VRT, ale i u dálnic. Je potřeba vyvažovat negativa pozitivy a dobré informování tomu zásadně pomáhá.

V půlce května se uskutečnila odborná konference „VRT VE MĚSTĚ NEJSOU JEN PERÓNY“, která se týkala problematiky přestavby západního nádraží v Ústí nad Labem a také poukazovala na příležitosti Ústeckého kraje. Cílem bylo, aby odborná veřejnost a zástupci samospráv komunikovali a snažili se najít optimální výstupy. Byl jste hostem této konference? Jestli ano, jaké názory Vám utkvěly v hlavě? Pokud ne, může pohled vysokoškoláků z ČVUT, kteří do tématiky VRT zabrousí, pomoci?

Bohužel jsem se pro jiný program nemohl konference zúčastnit. Pohled každé instituce, obzvláště významné technické univerzity, jakou je ČVUT, může pomoci. Zástupci ČVUT jistě disponují aktuálním poznáním technologií z celé Evropy a mohou srovnávat a ukazovat příklady, jak se VRT jinde v Evropě povedly a čím mohou pomoci i nám.

Až znalost ekonomiky provozu, včetně údržby vozidel na vodík, nám ukáže, zda se v širší míře vodík jako palivo uplatní, podotýká Marek Hrabáč

Jako primátor Chomutova musíte sledovat "kauzu" chomutovského nádraží. Mělo by se přesunout do centra města, ale stále se čeká na rozhodnutí. Co přesun nádrží přinese obyvatelům vašeho města a jak náročný projekt to bude?

Současná poloha nádraží je poněkud vzdálena od centra města a přestupních možností na další dopravu. To je handicap, který trochu snižuje význam železnice v našem městě a přesun ho pomůže odstranit. Nové nádraží bude rozhodně inženýrsky velmi náročná stavba, ale přínosy pro dopravu a její vzájemné propojení budou hmatatelné.

Velkým tématem v Ústeckém kraji je také vodík, přičemž váš kraj zveřejnil svou vodíkovou strategii, která je velmi ambiciózní. Chcete vodík vyrábět, distribuovat ho, ale navíc ho využívat v dopravě. Mohl by to být zajímavý podnět pro celou republiku? Jaký názor máte na vodíkovou dopravu?

Máme s vodíkem ambiciózní plány, kraj má velkou historii chemického průmyslu a energetiky, které jsou jistě výroby schopny, ale bude třeba hledat finanční podporu na budování i provoz vodíkové infrastruktury. Bohužel zatím neznáme konkrétní ekonomické ukazatele provozu, kolik by nás stál provoz vodíkových autobusů a vlaků. Až znalost ekonomiky provozu včetně údržby vodidel na vodík nám ukáže, zda se šířeji vodík jako palivo uplatní, nebo se budou hledat jiné cesty.

Vy jste v cílech do roku 2030 uvedli, že chcete mít vodíkovou MHD, přičemž již pár vodíkových autobusů máte. Myslíte si, že by mohla být do konce tohoto roku vodíková MHD ve více městech než jen v Ústí nad Labem?  V čem  jsou pozitiva vodíku a proč míříte zrovna na vodík?

Jistě se bude o vodík pokoušet více měst v kraji, ale jak jsem již řekl, záleží na podpoře tohoto odvětví. Pozitiva vidím v čistotě provozu, ale i ve schopnosti relativně rychle palivo načerpat proti jiným ekologickým pohonům.

V Ústeckém kraji je velmi oblíbená turistická doprava. Za zmínku stojí turistické vlaky, které jezdí po linkách DÚK s označením T. Tyto vlaky jezdí po historických linkách a jejich počet přibývá. Kolik turistů toto zážitkové cestování v sezoně naláká?  Plánujete tyto turistické linky ještě více rozšířit?

Turistické cestování vlakem, autobusem či lodí  nebo cesta jako zážitek jsou oblasti, které náš kraj také podporuje. Zájem cestujících o zajímavou dopravu hlavně v létě je přirozený a cestujících jsou řádově stovky tisíc. Přesné číslo vlivem různých tarifních možností říci neumíme, ale je zřejmé, že naše turistické linky si nacházejí cestující i návštěvníci regionu nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí, a to zejména z Německa. Pokud bude zájem a vhodná infrastruktura ke zpřístupnění dalších krásných míst našeho kraje veřejnou dopravou, je možné zavedení další turistické linky, nebo zlepšení spojení. Pro naši přírodu je to vždy lepší než další plochy parkovišť v turistických destinacích.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru