Otevřít menu
Doprava dnes
-

Priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravy? Rozvoj dopravní sítě a vysokorychlostních železnic

Ministr dopravy Martin Kupka představil v pátek 23. června témata nadcházejícího předsednictví ČR v Radě EU v oblasti dopravy. A výsledek? Očekávaný. Mezi nejdůležitější témata patří například lepší propojení a rozvoj evropské dopravní sítě, podpora vysokorychlostních železnic nebo čistá mobilita. Mimo to se Česká republika zaměří rovněž na autonomní dopravu či podporu kosmických aktivit.

20:47 / 24. června 2022
Priority českého předsednictví v Radě EU v oblasti dopravy? Rozvoj dopravní sítě a vysokorychlostních železnici

Foto: mdcr.cz

Ministr dopravy Martin Kupka k prioritám českého předsednictví řekl: „Klíčovými prioritami našeho předsednictví je propojenost dopravních sítí v Evropě a úprava dosud platného rozsahu systému rychlých spojení TEN-T. Obojí by mělo umožnit lepší spojení pro všechny," vyjádřil se ministr dopravy Martin Kupka a pokračoval: „Pro Českou republiku to pak bude znamenat příležitost pro budování nejen vysokorychlostních tratí, ale i další modernizaci celé dopravní sítě. Předsednictví znamená pro Českou republiku velkou příležitost i prestiž, a proto chceme, aby na jeho konci bylo jasné, jak se v následujících letech změní doprava nejenom v České republice, ale i v Evropě.

Zlepšení dopravního napojení Ukrajiny na Evropskou unii je podle Kupky důležité také proto, že je v době války nutné zefektivnit transport ukrajinského obilí a dalších komodit. Obilí vypěstované na Ukrajině je zásadní nejen pro Evropu, ale také pro část Afriky nebo Blízkého východu. „Západní státy v tuto chvíli mají většinu svých důležitých tranzitních koridorů vybudovanou i s dostatečnou kapacitou. Střední a východní Evropa dohání svůj dluh z komunistické éry a je to i pochopitelně klíčový úkol pro Českou republiku dobudovat tu síť a vytvořit důležité cesty dál na východ,“ řekl Kupka. 

K zásadním okruhům českého předsednictví patří snižování emisí, podpora dopravy šetrné k životnímu prostředí i bezpečná a inteligentní mobilita. To může též přispět k poklesu závislosti na fosilních palivech nebo podpořit konkurenceschopnost, tedy další důležité oblasti, na něž se Česká republika během svého předsednictví zaměří. Projednávat se bude také revize politiky celoevropských sítí TEN-T. Diskuze o zlepšení propojenosti dopravních koridorů v Evropské unii bude prioritní. V této oblasti se Česká republika chce zaměřit především na rozvoj vysokorychlostních železnic. Lepší propojenost dopravních sítí je důležitá i z hlediska obnovy infrastruktury na Ukrajině.

Mezi další témata předsednictví zařadil ministr dopravy bezpečnou a inteligentní mobilitu, jež zahrnuje autonomní dopravu, podporu výzkumu a inovace v této oblasti. Na programu je rovněž bezpečnost silničního provozu, která je pro Českou republiku velmi důležitá. Z tohoto důvodu se tematika bezpečnosti na silnici objeví v doprovodných akcích spojených s městskou mobilitou.

Během svého předsednictví v Radě EU chce Česko klást větší důraz též na posilování evropské spolupráce v kosmických aktivitách a využívání dat z unijních družicových systémů.

V tomto směru bude hlavní prioritou České republiky pokračování v projednávání návrhu nařízení k takzvané bezpečné konektivitě. Jejím cílem má být výstavba vesmírné mnoha set družicové infrastruktury. Ta by potom měla zajistit bezpečné, spolehlivé a dostupné autonomní spojení pro uživatele z Evropské unie. Vybudovaný systém má poskytovat služby pro vládní účely i širokopásmové datové připojení k internetu. Toto připojení poté budou moci evropští telekomunikační operátoři komerčně nabízet koncovým zákazníkům.

V rámci  českého předsednictví v Radě EU proběhne několik akcí, například neformální zasedání Rady ministrů dopravy v Praze, Dny městské mobility - Urban Mobility Days v Brně nebo European Space Week zaměřený na současné i budoucí trendy v evropském vesmírném programu.

České předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022 je v pořadí druhým předsednictvím v této Radě. Začíná 1. července a potrvá až do 31. prosince 2022. Své první předsednictví pořádala Česká republika v období od 1. ledna do 30. června 2009.

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru