Otevřít menu
Doprava dnes
-

Příprava chybějících úseků D7 pokračuje zatím bez větších komplikací

Na jednání starostů obcí dotčených dostavbou dálnice D7 a zástupců dalších institucí v lounském kulturním domě prezentovalo ŘSD ČR dne 1. 12. 2021 postup přípravy a realizace staveb na dálnici D7.

16:28 / 14. prosince 2021
Příprava chybějících úseků D7 pokračuje zatím bez větších komplikacíi

Foto: ŘSD

Informačního setkání k realizaci a dostavbě chybějících úseků dálnice D7 se zúčastnily kromě vrcholného vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR další zhruba tři desítky zástupců samospráv a organizací. ŘSD ČR na úvod prezentovalo aktuální stav realizovaných i připravovaných úseků dálnice D7. „V polovině prosince zprovozníme další úsek, a sice zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce. Stavbu obchvatu Chlumčan plánujeme zahájit zkraje příštího roku, pokud bezproblémově dokončíme výběrové řízení na zhotovitele,“ sdělil ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Martin Vidimský. Na území ústeckého kraje pak zbude dokončit rozpracované zkapacitnění obchvatu Loun a připravit zkapacitnění obchvatu Postoloprt, kde technické řešení dálnice bylo nutné upravit tak, aby bylo možné její bezpečné užívání i při případných extrémních povodňových stavech na řece Chomutovce.

ŘSD ČR na základě nových posudků muselo přepracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a bude žádat o nové územní rozhodnutí. V případě obchvatu Loun generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl potvrdil plánované termíny zprovoznění, a sice, že nově budovaný jízdní pás bude zprovozněn v září příštího roku a kompletně bude dálnice zprovozněna v květnu roku 2023. „Dnes máme shodou okolností na této stavbě statutární kontrolní den, kde se chci podrobně seznámit s dílčími problémy. Všechny by měly být řešitelné bez ohledu na termín zprovoznění,“ ujistil přítomné Radek Mátl.

Poměrně hladce se posouvá vpřed příprava tří úseků dálnice D7, a to od konce stávající dálnice u Slaného směrem k Panenskému Týnci.  „Na všech třech úsecích nyní řešíme majetkové vypořádání pozemků potřebných pro stavbu. Přes dílčí komplikace, bez kterých se bohužel neobejde asi žádná příprava stavby, se nám někde snadněji, někde hůře daří získávat potřebné pozemky,“ popsal přípravu tří úseků dálnice D7 ve Středočeském kraji ředitel Závodu Praha Tomáš Gross. Podle něj stále platí, že stavby by mohly být připravené k realizaci v druhé polovině roku 2023.

Poměrně optimistický výhled však může v dalších letech narazit na nedostatek finančních prostředků z národních zdrojů. „Bohužel dálnice D7, zejména části ve Středočeském kraji, v tuto chvíli není zařazena do rozpočtu SFDI na další roky. Je to dáno zejména tím, že prioritu dostávají stavby, které jsou součástí mezinárodních tahů TEN-T a na jejich spolufinancování se můžou podílet evropské fondy,“ vysvětlil současný stav generální ředitel ŘSD Radek Mátl. 

Аutor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru