Otevřít menu
Doprava dnes
-

Přístaviště ve Strážnici nabídne větší kapacitu i příjemnější místo pro odpočinek

V lednu byly zahájeny stavení práce na přístavišti ve Strážnici. Do konce června bude vybudováno moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď. Objekt se stane i příjemným místem pro odpočinek a umožní přímý vstup do přilehlého skanzenu.

11:49 / 17. února 2023
Přístaviště ve Strážnici nabídne větší kapacitu i příjemnější místo pro odpočineki

Foto: Ve strážnickém přístavišti probíhají stavební práce, díky kterým se rozšíří kapacita přístaviště. Zdroj: MD ČR

Ve Strážnici aktuálně probíhá rozšíření zdejšího přístaviště. Výstavba by měla vyřešit kritický nedostatek kapacity stávajícího přístavního mola, kdy řada turistů při svém putování po Baťově kanále nemůže na tomto místě vyvázat svou loď a vyrazit na návštěvu města a skanzenu. Ředitelství vodních cest ČR chce do konce letošního června vybudovat na pravém břehu moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď.

„Stavba přístaviště ve Strážnici je první letos zahájenou stavbou Ředitelství vodních cest ČR na Baťově kanále. V průběhu roku bychom rádi ještě zahájili výstavbu plavební komory v Rohatci, která zajistí prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. To umožní další rozvoj plavby na jižní části Baťova kanálu a zvýší i návštěvnost turistů připlouvajících po vodní cestě z jihu do Strážnice. Významné stavby jsou ale rozplánovány až do roku 2030. Jejich realizací by se měla délka splavného Baťova kanálu prodloužit na 75 km a současně významně navýšit kapacita přístavů, aby byl uspokojen očekávaný nárůst počtu návštěvníků vodní cesty,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR.

Přístaviště ve Strážnici nabídne návštěvníkům odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel. Úprava přístaviště také zajistí lepší přístup do přilehlého skanzenu, a to pomocí dvojice schodišť a bezbariérové rampy.

Základem přístaviště je oblouk pevného mola o délce téměř 120 m. Kolmo k němu budou upevněny plovoucí výložníky, které poskytnou prostor pro vyvazování 10 lodí do délky přibližně 10 m a 4 lodí do délky 8 m.

Důležitou součástí stavby je obnovení těsnící hráze. „Současný břeh laguny je tvořen protipovodňovou hrází, proto je v rámci výstavby přístaviště nutné důkladně provést těsnící stěnu. Investor nezapomíná ani na náhradní výsadbu, která bude provedena kvůli pokácení několika místních stromů,“ informoval Jan Pospíšil, stavbyvedoucí společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

Rozšíření dosavadního přístaviště umožní uvolnit místa pro přistávání plavidel údržby Povodí Moravy s. p. a složek Integrovaného záchranného systému. Zrekonstruovaný objekt dále poskytne plavidlům připojení na elektřinu a pitnou vodu. Připojení bude možné ovládat předplacenou přístavní kartou ŘVC ČR.

Stavební práce se promítnou i na fungování přístaviště. „Stavební úprava přístaviště a jeho otevření veřejnosti přináší díky svému rozsahu a náročnosti řadu provozních změn ve fungování skanzenu. Souběh několika staveb v areálu a provozu skanzenu v období od dubna do června bude znamenat určitá nutná omezení, mezi která patří bohužel také zrušení velikonočního a řemeslného programu. Po dobu výstavby budou návštěvníci využívat provizorní vstup,“ uvedl Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury Strážnice.

S určitými stavebními pracemi počítají i v samotném městě Strážnice. „Baťův kanál se po celé své délce stává čím dál navštěvovanější oblastí jak turisty z České republiky, tak ze zahraničí. O rozšíření přístaviště na pravém břehu se začalo přemýšlet už v roce 2008, přičemž tato stavba je opravdu významným milníkem pro turistický ruch. Město Strážnice počítá se zvýšením počtu návštěvníků, proto naváže na investiční akci ŘVC ČR navýšením parkovacích kapacit, vybudováním přístupové komunikace a veřejného osvětlení či vybavením mobiliáře,“ řekl Risto Ljasovský, starosta města Strážnice.

Úpravy přístaviště ve výši 32,4 mil. Kč bez DPH jsou financovány Státním fondem dopravní infrastruktury.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: MD ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru