Otevřít menu
Doprava dnes
-

Příští rok by mohlo dojít k zahájení stavby východního obchvatu Častolovic

V Královéhradeckém kraji pokračují přípravy na výstavbě východní části obchvatu Častolovic. Realizace obchvatu má za cíl ulevit dopravě v centru městyse, jenž je přetížen nákladní dopravou kvůli napojení na solnicko-kvasinskou průmyslovou zónu. Častolovicemi totiž denně projede více než 14 tisíc aut. Aktuálně je k projektu vydané územní rozhodnutí.

21:13 / 1. září 2023
Příští rok by mohlo dojít k zahájení stavby východního obchvatu Častolovici

Foto: Obchvatem východní části Častolovic by se řidiči mohli projet v roce 2026. Zdroj: Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj pokračuje v přípravě výstavby východní části obchvatu Častolovic. Tento obchvat je dalším z významných projektů, který odvede tranzitní dopravu mimo centrum (podobně jako před časem otevřený obchvat Doudleb nad Orlicí). V rámci projektu by měly být vybudované nové komunikace o délce zhruba 2,2 km a tři okružní křižovatky.

„Královéhradecký kraj společně se státem pracuje na budování silniční infrastruktury v rámci hlavních dopravních tahů, mezi které spadá i silnice I/11. K maximálnímu vytěžení těchto dopravních projektů je ale potřeba pokračovat ve výstavbě dalších obchvatů. Konkrétně obchvatu Kostelce nad Orlicí, jehož příprava byla v nedávné době ohrožena z důvodů nedostatku financí, ale po jednání se zástupci ŘSD jsem byl ujištěn, že s projektem nadále počítají a začnou s jeho přípravou. Absolutně primárním zájmem ale je, aby co nejdříve začala stavba obchvatů Rychnova nad Kněžnou a také Solnice, které leží na spojnici s průmyslovou zónou,“ popsal Martin Červíček, hejtman Královéhradeckého kraje.

Tři okružní křižovatky

Projekt počítá se stavbou tří okružních křižovatek. Vyroste tak křižovatka mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí, na kterou se v budoucnu napojí jižní obchvat městysu. Další okružní křižovatka vznikne na křižovatce pod Častolovicemi, a to  na odbočce na Synkov–Slemeno. Poslední křižovatka pak poslouží pro budoucí obchvat Kostelce nad Orlicí.

Významný krok pro celý region

„Posun v projektu obchvatu Častolovic je pozitivní zprávou pro celý region a další krok ke zdárnému plnění usnesení vlády na podporu průmyslové zóny Solnice–Kvasiny. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí bude pokračovat příprava akce, tedy majetkové jednání s vlastníky pozemků a souběžně dokončení dokumentace pro stavební povolení a zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení,“ sdělil Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za krajské investice, inovace a IT.

Projekt výstavby východní části obchvatu městyse dále zahrnuje výstavbu čtyř úrovňových křižovatek, souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury a sedmi nových mostních objektů včetně estakády o šesti polích v délce 224 metrů a tří tzv. inundačních mostů mezi Synkovem a Slemenem, kde se slévají řeky Kněžná a Bělá. Na tomto místě také bude muset dojít k protipovodňovým opatřením (např. k vyvýšení komunikace). Stavba obchvatu proběhne v blízkosti zámku Častolovice. Z tohoto důvodu je jeho trasa vedena převážně v zářezu, aby nerušila krajinný ráz.

Městys Častolovice leží na významném dopravním tahu I/11, který propojuje Hradec Králové s Žamberkem v Pardubickém kraji a pokračuje na Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Centrum Častolovic je dopravně přetížené především kvůli napojení na solnicko-kvasinskou průmyslovou zónou.

Finanční náklady na stavbu obchvatu Častolovic přesáhnou 700 milionů Kč. Řidiči by se po východní části obchvatu mohli projet v roce 2026. Do budoucna je v plánu i výstavba obchvatu jižní části městyse.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Královéhradecký kraj)

Příští rok by mohlo dojít k zahájení stavby východního obchvatu Častolovic Foto: V rámci projektu vznikne i několik dalších staveb. Zdroj: Královéhradecký kraj.
zpět na články

inzerce

nahoru