Otevřít menu
Doprava dnes
-

Proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akce

V minulém týdnu se na území celé České republiky uskutečnila dopravně bezpečnostní akce, při níž se policisté zaměřili na dodržování stanovených rychlostních limitů i kontrolu dalších pravidel provozu na pozemních komunikacích. Do akce se zapojilo více než 1 150 policistů.

16:03 / 21. srpna 2022
Proběhla celorepubliková dopravně bezpečnostní akcei

Foto: www.facebook.com/PolicieCZ

Policisté se ve dnech 8. 8. a 14. 8. 2022 kromě stanovených rychlostních limitů v obci i mimo obec zaměřili rovněž na dodržování dalších pravidel, například na jízdu pod vlivem alkoholu a drog, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nevěnování se řízení či špatný technický stav vozidla.

Hlídky v uvedeném období zkontrolovaly takřka 9 000 vozidel a odhalily více než 3 700 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V příkazním řízení policisté následně vyřešili 3 491 provinění. Zbytek prohřešků byl oznámen místně příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Stanovenou rychlost porušilo přes 2 440 řidičů. Za volant jich pod vlivem alkoholu usedlo 45 a 19 potom pod vlivem jiných návykových látek.

Co se týká dalších přestupků, k těm nejčastějším patřilo také to, že řidiči neměli svá vozidla v řádném technickém stavu, za jízdy nebyli připoutáni bezpečnostním pásem, nevěnovali se řízení a v neposlední řadě neměli doklady předepsané k řízení a provozu motorového vozidla.

Podobné dopravně bezpečnostní akce budou pokračovat i nadále. Jejich cíl spočívá zejména ve snížení dopravní nehodovosti a zvýšení bezpečnosti a plynulosti na českých silnicích.

 

Publikoval: Karel Geba (zdroj: Policie ČR)

zpět na články

inzerce

nahoru