Otevřít menu
Doprava dnes
-

Proběhla další diskuze ohledně mostu na Výtoni

Ve čtvrtek 2. března 2023 se uskutečnila další debata ohledně železničního mostu na Výtoni, který je aktuálně nejsledovanějším mostem v České republice. Debata proběhla v Národním technickém muzeu, kde navíc byly vystaveny finální návrhy budoucí podoby vyšehradského mostu. Na debatě vystoupili zástupci SŽ, MDČR i architekti.

5:04 / 6. března 2023
Proběhla další diskuze ohledně mostu na Výtonii

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Správa železnic.

Most na Výtoni je nejsledovanějším mostem v zemi

Během první debaty ohledně budoucnosti železničního mostu na Výtoni se prezentoval vítězný návrh nové mostní konstrukce, avšak aktuální debata se zaměřovala na dotazy a názory jak odborné veřejnosti, tak té široké. Akce se zúčastní například generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda či ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Nejsledovanější most v Česku. Chci za Správu železnic opravdu garantovat, že si plně uvědomuje kulturní hodnoty. Myslím, že jsme to předvedli na našem železničním „Karlově mostu“, míním tím Negrelliho viadukt. Chováme se k těm památkám nejlépe, jak umíme,“ řekl k debatě Jiří Svoboda. Poté se slova ujal Pavel Paidar, ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic. „Most na Výtoni je nejsledovanějším mostem nejen svým významem a diskuzí, ale z hlediska umístění v lokalitě mezi třemi velikými nádražími – Praha hl. nádraží, Praha-Smíchov a Praha-Vršovice. Je to jeden z nejafektovanějších mostů v ČR,“ dodal Pavel Paidar. Ten dále zmínil, že 120 let starý most podle Správy železnic potřebuje kompletní rekonstrukci, kdy dvě koleje by měly nahradit nezbytné tři koleje, což by vedlo ke zkapacitnění samotného mostu i železniční dopravy v Praze. Dvoukolejný most na Výtoni podle Pavla Paidara omezuje rozvoj železniční dopravy jak regionální dopravy, tak dálkové dopravy. Po mostu by k roku 2035 mělo za den projet 265 vlaků. Správa železnic podle něj myslí i na památkovou péči. Vítězný návrh vše toto splnil. Ten navíc vyřešil vybudování nové železniční zastávky Výtoň, kde podle studie je denní obrat 9100 osob. V letošní roce proběhne zpracování podrobnější architektonické studie, zpracování potrvá 4 měsíce. Proběhlo také technické kolokvium, přičemž se ustanoví nezávislý expertní tým. Souběžně běží zpracování posouzení nákladů a harmonogramu výstavby pro variantu opravy mostu. V roce 2023 se rozhodne o konečné podobě mostu, projekt se následně předloží ke schválení centrální komisi MDČR. V roce 2024 proběhne proces EIA a zpracování dokumentace pro společné povolení stavby. V roce 2025 se dokončí dokumentace, a navíc se uskuteční řízení k vydání společného povolení stavby, následně bude vypsán tendr na zhotovitele projektu. Rok 2026 se ponese v duchu zahájení stavby, přičemž doba realizace včetně přípravných prací a výroby konstrukce se předpokládá asi na 20 měsíců. Správa železnic a magistrát hl. m. Prahy bude také jednat o využití staré konstrukce mostu.

Chceme, když projede po mostu vlak, aby se neklepaly domy

K mostu a vítěznému návrhu se také vyjádřil architekt Jaroslav Wertig či Pavel Ryjáček za odborníky z ČVUT. Experti z 2T engineering dosáhli na vítězný návrh, kdy jejich řešení přineslo most se 3 kolejemi na nové ocelové nosné konstrukci, přičemž na obou stranách by podle návrhu měly být lávky pro chodce a cyklisty. „Klíčem tohoto řešení je, že se řešitelům jako jediným podařilo u tohoto návrhu vyřešit zastávku na Výtoni tak, že za zastávkou svedly koleje hned k sobě. Takže oni získali velmi úsporný subtilní profil, který dokázali nasadit na původní pilíř a jenom rozšířili hlavici,“ zmínil Jaroslav Wertig. K projektu se vyjádřil i Jiří Grund ze spolku Výtoň21, který chce podpořit modernizaci vyšehradského železničního mostu. Spolek chce, aby Výtoň byla moderní, čistá a tichá. „Chceme, když projede po mostu vlak, aby se neklepaly domy,“ řekl Jiří Grund. Hlavní slovo by podle zástupce spolku Výtoň21 měli mít čeští odborníci. V debatě podle něj chybí slova o tom, jak se ohledně modernizace cítí residenti Výtoně. Svůj názor také přidal Pavel Fryš ze spolku Vyšehradský jezdec. Následovala debata, v níž se řešilo, zda nebude most páteří pro železnici v centru Prahy. Pavel Paidar vysvětlil, že modernizace tohoto mostu bude navazovat na rekonstrukci smíchovského nádraží, což mnohé ulehčí. Celé setkání můžete zhlédnout ve videu.

Proč je nový most nezbytný?

„Železniční most na Výtoni je již přes sto let jednou z dominant pražského panoramatu, zároveň tvoří nedílnou součást klíčové dopravní infrastruktury. Každý den po něm projede přibližně 300 vlaků. Rozvoj železniční dopravy, která je nejekologičtějším způsobem cestování, je investicí do udržitelné budoucnosti. Plán do roku 2035 počítá s navýšením počtu vlaků v úseku na více než 500. Tříkolejné řešení mostu je tak základním předpokladem pro zajištění dostatečné kapacity a hladký provoz i v dlouhodobém horizontu. Ocelová konstrukce mostu, která pochází z roku 1901, se již ocitla na hranici své životnosti a je nutné ji nahradit novým řešením. Projekt kromě zlepšení dostupnosti železnice cestujícím také uleví místním od hluku a zkultivuje přilehlé okolí na obou březích,“ zní ze Správy železnic.

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru