Otevřít menu
Doprava dnes
-

Proconom: Komplexní systém k realizaci stavby

Jsou mostem v IT světě vedoucím do stavebnictví 21. století. Milují nejmodernější technologie a nebojí se je používat. Díky tomu pro Vás dokážou najít řešení tam, kde jiní žádné řešení dosud nenašli. Firma PROCONOM nabízí zákazníkům své služby také pomocí softwaru, jenž bývá označován jako revoluční.

8:33 / 23. října 2022
Proconom: Komplexní systém k realizaci stavby

Stavba od A do Z

Software PROCONOM přináší investorům vše potřebné a je výrazným pomocníkem. A co přesně dává důvod nazývat systém revolučním? „Revoluční systém je to z pohledu po dekády zažitých postupů při projektování, realizaci i v ostatních fázích stavby. Na trhu se samozřejmě nachází spousta dalších produktů, kde se překrýváme, jako například rozpočtářské programy spojené se sledováním realizace staveb, společná datová prostředí (CDE), DMS systémy, systémy sledující docházku, elektronické stavební deníky,” popisuje výkonný ředitel firmy Proconom Jiří Šimon a dodává: „Ale software Proconom je jediný komplexní nástroj, zahrnující celý životní cyklus stavby od prvotní myšlenky, přes sestavení rozpočtu, vyhodnocení nabídek, realizaci stavby až po samotný provoz a údržbu. V jednotlivých fázích využijete práci s 3D modelem, připomínkování, CDE, užijete si virtuální či rozšířenou realitu a mnoho dalšího.

Pracuje s digitalizací, která se stává ve stavebnictví stále výraznějším tématem a s ním i metoda BIM. „Jelikož metoda BIM zatím není dána legislativou ani pro nadlimitní zakázky u veřejných zadavatelů, je progres velmi vlažný. Pro mnohé je metoda BIM zatím velkou neznámou. Nutno ale dodat, že zadavatelé se touto problematikou zabývají a v běhu je spousta projektů prováděných metodou BIM,” zamyslel se nad tématem Jiří Šimon.

Navíc je zájemcům k dispozici spousta odborníků z našich řad, kteří jsou v kterékoliv fázi schopni pomoci.” Systém mohou využít společnosti různých velikostí i zájmů. Je využíván na straně největších investorů při výstavbě silnic prvních tříd a dálnic, dále na krajských správách a údržbách silnic, které se zabývají silnicemi druhých a třetích tříd. Firma Proconom se zabývá samozřejmě nejen dopravními, ale i pozemními stavbami.

Nabízí také zakázkový vývoj pro různé společnosti, například systém pro vypisování a vyhodnocení nabídek uchazečů šitý na míru, dále „půjčovnu nářadí“ v rámci stavební firmy, propojování různých systémů a následný reporting a mnoho dalšího. „Využije ho projektant, rozpočtář, investor, správce stavby, stavební dozor, autorský dozor, technický dozor stavebníka (TDS/BOZP), kontroloři, auditoři…,” vyjmenoval seznam Šimon.

A zase ta digitalizace...

On sám však vidí v jistých věcech důležitý progres: „Z pohledu přípravy projektu, tvorby a připomínkování digitálního modelu stavby vidím velký posun oproti postupům před několika málo lety. Horší stav je ve fázi realizace stavby, kdy se na stavbě pohybuje velká řada odborníků – stavbyvedoucích, stavebních dozorů a podobných, kteří jsou po dekády zvyklí dělat svou práci ve stejném stylu. Pohybovat se po stavbě, zapisovat do papírového stavebního deníku a veškeré požadavky moderní doby jsou jim cizí,” dodal. 

Sám je však výrazným optimistou: „Pevně věřím, že se plné digitalizace ve stavebnictví dočkáme, ale ani v nejmenším si netroufnu odhadnout, kdy to bude. Stavebnictví je velmi konzervativní obor. Mnozí si digitalizaci vysvětlují tak, že naskenují papírový dokument do PDF a uloží na FTP server.

O tom ale digitalizace není. Kupředu by to měl posunout nový stavební zákon i vládní podpora zavádění metody BIM. Já tedy doufám, že přes porodní bolesti zavádění metody BIM v České republice trh prozře a podaří se nám dohnat, nebo ještě lépe předehnat takové vyspělé země v oblasti digitalizace, jako například Estonsko,” prozradil na závěr ředitel datových služeb Proconom Jiří Šimon.

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru