Otevřít menu
Doprava dnes
-

Projekt modernizace železnice v Kladně se přiblížil realizaci

Správa železnic získala pravomocné stavební povolení na modernizaci traťového úseku Kladno – Kladno-Ostrovec. Na dodavatele stavby probíhá výběrové řízení.

19:41 / 13. června 2022
Projekt modernizace železnice v Kladně se přiblížil realizacii

Foto: pr.denik.cz/ Správa železnic

Celý úsek bude dvoukolejný a elektrifikovaný. Přestavbou projde kolejiště i výpravní budova ve stanici Kladno. V zastávce Kladno město vznikne nový přestupní uzel na městskou dopravu. Začátek stavby je plánován na konec letošního roku.

Projekt modernizace tohoto úseku tvoří součást rekonstrukce trati z Prahy do Kladna. Stanice Kladno projde kompletní obnovou; zdejší výpravní budova bude opravena. Ze současné jednokolejné tratě se stane dvoukolejná. Postaví se nová nástupiště, podchody a další objekty. Mimoúrovňová křížení nahradí nejvytíženější železniční přejezdy. Podmínky pro vyšší rychlost vlaků i pro bezpečnější železniční dopravu pomůže zajistit nové zabezpečovací zařízení.

Nově bude stanice Kladno zahrnovat šest kolejí určených pro osobní dopravu se třemi mimoúrovňovými nástupišti. Vybudují se dvě ostrovní a jedno vnější nástupiště s délkou 200 až 230 metrů a výškou nástupní hrany 550 mm nad úrovní kolejí. Mimoúrovňový přístup na nástupiště zajistí podchod, jenž bude díky kombinaci schodišť, výtahů a eskalátorů bezbariérový. Podchod povede směrem ke kročehlavskému sídlišti. Přestup na městské autobusy bude zajištěn před výpravní budovou. Dojíždějící budou mít k dispozici také parkoviště P+R pro přibližně 270 automobilů.

Zdvoukolejněný úsek společně s dvoukolejnou koncovou stanicí zvýší přepravní kapacitu trati. Na zastávce Kladno město a ve stanici Kladno-Ostrovec vzniknou dvě vnější nástupiště s délkou nástupní hrany 230 metrů (Kladno město) a 225 metrů (Kladno – Ostrovec) a výškou 550 mm. S pomocí schodišť a eskalátorů bude nástupiště v zastávce Kladno město přístupné z chodníků na silničním nadjezdu. Bezbariérový přístup zajistí výtahy.

Úrovňově kříží železniční trať v kladenské zástavbě několik různě frekventovaných silnic. K těm nejrušnějším patří ulice Petra Bezruče. Tamní přejezd nahradí silniční podjezd. Stejně tak bude zrušen přejezd v Havířské ulici; nahradí jej podchod. Správa železnic současně připravuje náhradu úrovňového křížení ve Wolkerově ulici. Zde vznikne podjezd pod tratí. K modernizaci zabezpečovacího zařízení dojde i na dalších přejezdech. Celá trať se zelektrifikuje. Elektrické vlaky pojedou z centra Prahy až do stanice Kladno-Ostrovec.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: spravazeleznic.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru