Otevřít menu
Doprava dnes
-

Průzkum mezi strojvedoucími ukázal, co se musí zlepšit! Co jim vadí nejvíce a jak dopadly výsledky tohoto šetření?

Ministerstvo dopravy a Drážní úřad na začátku září představily průzkum mezi strojvedoucími. Tento průzkum proběhl online formou a zúčastnilo se ho 2499 respondentů. 32 otázek bylo zaměřeno na oblasti ovlivňující profesi strojvůdců. Těm nejčastěji vadí poruchy na vozidlech nebo železnici. Co dalšího šetření ukázalo?

23:00 / 6. září 2022
Průzkum mezi strojvedoucími ukázal, co se musí zlepšit! Co jim vadí nejvíce a jak dopadly výsledky tohoto šetření?i

Foto: Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na tiskové konferenci mluví o průzkumu strojvedoucích. Autor fotky: Karel Geba.

Šetření nejdříve odhalilo 5 klíčových oblastí

Šetření nejdříve odhalilo 5 klíčových oblastí, na které by se Ministerstvo mělo zaměřit podle odpovědí strojvedoucích. První z nich byly provozní předpisy, které jsou vnímány jako málo srozumitelné a obsáhlé. Pro 54 % strojvůdců jsou zbytečně obsáhlé a pro 35 % zase těžké na pochopení. Další částí byly neočekávané drobné poruchy na vozidle ovlivňující pozornost strojvedoucího. V provozu tyto poruchy musí řešit několikrát do měsíce téměř 60 % dotazovaných, řekl ministr dopravy Martin Kupka. Také výluky jsou častým jevem, které strojvedoucí vnímají jako důležitý faktor bezpečnosti na trati. 38 % strojvedoucích vnímá své ubytovny a místa na odpočinek jako nevybavené, tím pádem si nemohou pro svou práci zcela odpočinout. Mělo by dojít na změnu skladby směn a času na přípravu. 30 % respondentů zodpovědělo, že směny jsou stavěny ve většině případů špatně a nelogicky.

Z těchto důvodů Ministerstvo dopravy začne kontrolovat kvalitu údržby vlaků, přičemž chce zredukovat a zjednodušit předpisy. Dojde i na zlepšení nocleháren dopravců, kterým Ministerstvo pošle dopisy s výzvou na zlepšení.

Průzkum, kterého se zúčastnilo celkem 2499 strojvedoucích z osobní i nákladní dopravy, podle ministra dopravy rezonoval s některými incidenty na železnici, zejména nehodou Pendolina v Bohumíně. "Chceme jeho vyhodnocením a aplikací závěrů do praxe napomoci tomu, aby byla pozornost strojvůdce během směny zaměřena především na bezpečné dovedení vlaku z počáteční do cílové stanice," řekl na tiskové konferenci Martin Kupka (ODS). Strojvedoucí, kteří se zúčastnili průzkumu, uvedli, že jejich práci vnímají jako odpovědnou (89 %) a náročnou na udržení pozornosti (47 %), přičemž 90 % dotazovaných chce v kabině vlaku zůstat.

Chceme klást důraz na jejich stručnost

Na provozních předpisech, které jsou administrativní zátěží pro strojvedoucí, bude Ministerstvo dopravy pokračovat jejich zpřehledněním. Nastaví nový proces při vydávání nových předpisů na základě analýz. Vytvoří také dostatečný prostor pro připomínky a otevře odbornou diskusi.

„Chceme klást důraz na jejich stručnost, a aby strany nepřibývaly. V tuto chvíli je to 657 stran textu. Chceme snížit tu náročnost i obsah těchto předpisů. Z analýz chceme zjistit, kde nás tlačí bota a tam předpisy upravit. Budeme analýzy diskutovat s Drážním úřadem, strojvedoucími a dalšími, kteří k tomu mají co říct,“ řekl k předpisům ministr dopravy.

Jedním z největších problémů na české železnici jsou podle strojvedoucích poruchy na vozidle. Tyto poruchy zažívá téměř 60 % respondentů. Mezi problémy se často řadí porucha klimatizace a další problémy. Tyto drobnosti však musí strojvůdci řešit, čímž se snižuje jejich pozornost při řízení vozidla. „Měl jsem možnost mluvit s těmi strojvedoucími, kteří absolvovali ten dotazník. Navíc proběhla i kvalitativní část toho šetření. Byly to pohovory s 8 respondenty, aby ten pohled na to, co nás trápí, byl co nejpřesnější,“ uvedl na tiskové konferenci ministr dopravy. Martin Kupka vidí budoucnost v obnově vozového parku, ale ta je kvůli nedostatku čipů a aktuální situaci lehce vzdálena.

V souvislosti s tím se Drážní úřad zaměří na důslednou kontrolu dodržování postupů v rámci certifikovaného systému údržby (ECM). Při nedodržování postupů může dopravce o certifikát přijít a vozidla mohou být vyřazena z provozu. Ministr dopravy zmínil, že vše je spojené se starším vozovým parkem, na kterém se dopravci snaží pracovat. V neposlední řadě také došlo na změnu KPI u národní dopravce Českých drah, které řeší změnu v odměňování řídícího managementu společnosti. Ministr klade na generálního ředitele ČD, aby začala důsledná kontrola a údržba všech vozů. Problémy s infrastrukturou také zasahují do práce strojvedoucích. Ministr Kupka však již u Správy železnic zakročil k opatřením. První krok je důslednější pozornost Drážního úřadu vůči postupům v rámci certifikované systému údržby ECM. Spolu s tím také větší pozornost bude věnovat ministerský odbor kontrole naplňování závazků. V červenci a v srpnu jsme kontroly posílili. Bohužel z nich vyplynulo, že ten problém je napříč všemi dopravci. Na podzim by se situace měla podle dopravců zlepšit,“ dodal k opatřením Martin Kupka (ODS).

Ve většině případů mají strojvedoucí zázemí slušné, což se od minulých let zlepšilo. 38 % však zázemí pro odpočinek vidí ve špatné stavu. Ministerstvo dopravy a Drážní úřad se tak obrátí na dopravce, které na tuto skutečnost důrazně upozorní a bude sledovat konkrétní kroky k nápravě. Je tedy jasné, že nekvalitní odpočinek má dopady na bezpečnost.

30 % strojvedoucích vadí skladba směn a nedostatečný čas na přípravu. Směny jsou podle nich mnohdy nelogicky složené, několikrát do měsíce pak strojvedoucí podle dotazníku nemají dostatek času na přípravu vozidla. Jako opatření dojde k výzvě jednotlivých železničních dopravců, aby zlepšily kvalitu a logiku při přístupu při sestavování změn. "Tady je působnost Ministerstva dopravy do jisté míry omezena, přičemž představíme jeden z těch nejsilnějších nástrojů, a to je MLS – monitoring licence strojvedoucích,“ zakončil Martin Kupka (ODS). Na české železnici se do září vyskytlo 853 mimořádných událostí, což je meziročně o 13 % více.

Autor: Karel Geba

Průzkum mezi strojvedoucími ukázal, co se musí zlepšit! Co jim vadí nejvíce a jak dopadly výsledky tohoto šetření? Foto: Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na tiskové konferenci mluví o průzkumu strojvedoucích. Autor fotky: Karel Geba..
zpět na články

inzerce

nahoru