Otevřít menu
Doprava dnes
-

První český PPP projekt rozjíždí třetí stavební sezonu

Pro stavbu dálnice D4 Via Salis, která je prvním českým PPP projektem v oblasti infrastruktury, je rok 2023 třetí stavební sezónou. V jejím průběhu stavba výrazně pokročí a řidiči se dokonce již projedou po některých hotových úsecích dálnice. Finalizace některých dálničních úseků si vyžádá také dočasná omezení provozu.

8:07 / 4. března 2023
První český PPP projekt rozjíždí třetí stavební sezonui

Foto: viasalis.cz

V letošním roce bude část nově vybudovaných úseků D4 využita v rámci dočasné organizace dopravy, což znamená, že řidiči již budou částečně využívat některé části budoucí D4. Na jaře odstartují na hlavní trase Via Salis dvě velké uzavírky a budou pokračovat některé stávající. 

Po celou dobu projektu výstavby D4 bude uzavřena silnice I/4 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Háje a Milín, a to mezi kilometry 46 až 49,8.  Tato část silnice I/4 je dnes nahrazena nově vybudovanou souběžnou komunikací, na kterou naváže v květnu letošního roku objízdná trasa od mimoúrovňové křižovatky Milín až po křižovatku s ulicí 11. května. Tato objízdná trasa, která povede přes Milín, potrvá 200 dní. Objízdná trasa je vedena po místní komunikaci, převážně po ulici 11. května. Během uzavírky se vybuduje levá polovina dálnice, na kterou bude provoz převeden na konci září 2023. Provoz mezi mimoúrovňovými křižovatkami Milín a Háje bude obnoven až se zprovozněním dálnice D4 na konci roku 2024.

Ve stavebním úseku č. 4 mezi obcemi Lety a Čimelice bude od počátku dubna do poloviny května uzavřena silnice I/19, která kříží stávající I/4. V místě křížení se vybudují dva kruhové objezdy a následně i mimoúrovňové křížení dálnice D4 s I/19.

Na stavebním úseku č. 6 u Mirotic bude koncem dubna zrušen trvale sjezd ze silnice I/4 na Radobytce. Řidiči budou moci místo toho využít sjezd na Nové Hospodě nebo průjezd přes Mirotice.

Kromě těchto rozsáhlejších dočasných uzavírek bude i v letošním roce částečně omezován provoz v různých úsecích podle toho, jak bude stavba dálnice postupovat. Částečná omezení jsou plánována tak, aby byla co nejméně narušena plynulost dopravy a zdržení pro řidiče byla co nejkratší. Tam, kde je to jen trochu možné, jsou práce naplánovány na víkend nebo na noční hodiny, aby probíhaly za co nejnižšího provozu. Místní omezení menšího rozsahu se řeší buď zúžením komunikace, svedením dopravy do jednoho pruhu nebo zavedením kyvadlové dopravy. 

Autor: Petr Dejnožka (čerpáno z TZ Via Salis)

zpět na články

inzerce

nahoru