Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ředitelství silnic a dálnic odmítá zprávu NKÚ o modernizaci D1 a považuje ji za účelově negativní

Ředitelství silnic a dálnic vydalo v úterý 9. května tiskovou zprávu, v rámci které se vymezuje proti závěrečné zprávě NKÚ - závěru kontroly 21/37 o modernizaci D1. Tato zpráva je podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla účelově negativní a obsahuje řadu polopravd a nepřesností vytažených z kontextu.

20:09 / 9. května 2023
Ředitelství silnic a dálnic odmítá zprávu NKÚ o modernizaci D1 a považuje ji za účelově negativní

Nemíním zpochybňovat kompetentnost kontrolorů NKÚ při kontrole akce Modernizace D1, kdy s vysokým osobním zájmem a nasazením prověřovali tento rozsahem prakticky nejvýznamnější projekt v rámci dopravní infrastruktury v ČR, a ověřili, že při jeho realizaci v rámci investice 28,1 mld. Kč  nebyl porušen zákon, ani jiné předpisy týkající se řádného hospodaření apod. Bohužel však rozsáhlost problematiky v jejím technickém a organizačním rozsahu neumožnila kontrolorům pojmout ji komplexně a výsledkem jsou jednoznačně zavádějící, z kontextu vytržené závěry, jejichž prezentace v Tiskové zprávě NKÚ hraničí s dehonestací akce a všech, kteří se na ní podíleli, a nevede ke zlepšení situace, a nepomáhá k dosažení cílů organizací jako jsou ŘSD ČR, Ministerstvo dopravy i NKÚ,“ komentuje závěry kontroly NKÚ generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Už v průběhu celé modernizace i po jejím ukončení byl projekt modernizace na ŘSD ČR předmětem mnoha opakovaných kontrol ze strany Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury i Evropské komise vždy s výsledkem „bez negativního nálezu“ v oblasti financování.

Všechny stavby jsou zprovozněné a řidiči se nesetkávají při jízdě v úsecích po modernizaci s nebezpečím ani s jízdním diskomfortem. Všechny vady a nedodělky, na které NKÚ ve zprávě odkazuje, zjistilo NKÚ nikoliv fyzickou kontrolou stavby, nýbrž z protokolů ŘSD ČR, na základě nichž se vady a nedodělky řeší např. v reklamačních řízeních.

ŘSD ČR poskytovalo pracovníkům NKÚ v průběhu celé kontroly veškeré podklady i výklad k technickým detailům a datům. „Už během kontroly jsme ale opakovaně postřehli, že NKÚ cíleně hledá jen negativa a detaily, které lze zviditelnit jako chyby. Rozsah samotného projektu a jeho prospěch pro dopravu, Českou republiku, ekonomiku i bezpečnost a komfort cestování milionů řidičů a lidí, i fakt, že nejvytíženější česká dálnice byla před modernizací z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby v havarijním stavu, a realizace kompletní modernizace plného provozu, což všechno kontrola ve své závěrečné zprávě záměrně úplně ignoruje. Tím jednak nereferuje zjištěnou skutečnost, ale především doslova dehonestuje tvrdou práci tisíců lidí – od projektantů, stavařů, stavebních dozorů, technologů až po dělníky,“ vymezuje se vůči způsobu prezentování závěrů kontroly NKÚ generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.

Autor: Karel Geba (zdroj: TZ ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru