Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ředitelství silnic a dálnic využilo vhodných klimatických podmínek!

Aby ŘSD maximálně využilo příznivých klimatických podmínek na začátku ledna, byly práce na jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu zahájeny hned 3. ledna proti původně plánovanému termínu 9. téhož měsíce.

14:23 / 15. ledna 2023
Ředitelství silnic a dálnic využilo vhodných klimatických podmínek! i

Foto: Most SO 209 převádějící polní cestu (zdroj ŘSD ČR).

Aktuálně je dokončeno odtěžení skalního masivu u MÚK Skalka a došlo tak k jejímu propojení s navazujícím mostem přes údolí říčky Šlapanka. Hned v prvním lednovém týdnu se dokončila betonáž předposledního pole tohoto mostu. 

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně čeká na výsledky zkoušek betonu a pokud výsledky budou v normě, provede v příštím týdnu předpětí pole nosné konstrukce. Následně se bude odbedňovat a demontovat skruž po betonáži, aby se mohlo začít budovat v posledním poli mostu mezi pilířem a opěrou.

Práce na mostních konstrukcích nepolevují

Pracuje se i na dalších mostech. Z nich bych zmínil zejména most přes údolí Sázavy, který současně překlenuje i dvě železniční trati. Tady je před námi ještě betonáž dvou polí mostu. Aby ji však bylo možné provést, je třeba vybudovat poslední mostní pilíř, který se nachází v poměrně nedostupné části na břehu řeky Sázavy. V tomto místě probíhá aplikace stříkaného betonu v rámci dokončení zajištění náspu trati,“ prozradil v tiskové zprávě Mgr. Martin Buček z týmu komunikace ŘSD ČR. Jakmile se toto zajištění dokončí, přistoupí se již k vrtání pilot pro založení zbývajícího pilíře.

Zemní práce jsou v tomto momentu značně limitovány množstvím vody nasáklé v terénu. Probíhají pouze dílčí terénní úpravy nebo dláždění kamenem pod mosty přes hlavní trasu obchvatu.

 

Autor: Filip Červinka (zdroj: TZ ŘSD ČR – Martin Buček).

Ředitelství silnic a dálnic využilo vhodných klimatických podmínek! Foto: Práce ŘSD pokračují i v lednu (zdroj ŘSD ČR)..
zpět na články

inzerce

nahoru