Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rekonstrukce stanice Vsetín začíná! Bezbariérový přístup zajistí výtahy

Správa železnic vybrala zhotovitele, který během tří let provede kompletní rekonstrukci stanice Vsetín. Stavbu s celkovými náklady přes 3 miliardy korun provede sdružení tvořené společnostmi OHL ŽS, STRABAG Rail a AŽD. 

13:41 / 25. října 2021
Rekonstrukce stanice Vsetín začíná! Bezbariérový přístup zajistí výtahy

Změnou konfigurace kolejiště dojde k náhradě nevyhovujících úrovňových nástupišť v oblouku novými, která budou mít nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí a bezbariérový přístup. K odbavení cestujících poslouží společný terminál pro železniční a autobusovou dopravu.

Ve stanici Vsetín se momentálně nachází osm úrovňových oboustranných nástupišť tvořených panely. Nově je navrženo jedno vnější nástupiště s délkou 350 metrů a proměnnou šířkou, které se ve směru na Horní Lideč změní na jazykové. Dále vznikne ostrovní nástupiště o stejné délce, na které se cestující dostanou novým podchodem. Bezbariérový přístup zajistí výtahy. V rámci kolejových úprav se změní nejen samotné kolejiště stanice, ale také napojení na trať do Velkých Karlovic. 

Z důvodu zásadní změny celkového kolejového řešení ve stanici Vsetín bude stávající výpravní budova nahrazena novým dopravním terminálem. Ten bude sloužit pro potřeby cestujících vlakové i autobusové dopravy a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice. 

Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory 


Terminál bude mít dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží; to bude komunikačně propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou umístěny v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny. V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu objektu pak budou umístěny technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojeny otevřeným schodištěm s výtahem a eskalátory.

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína. V rámci stavby budou zřízeny také dva podchody. Jeden povede nejen na nová nástupiště, ale současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači. Druhý nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které budou zrušeny.

Celkové investiční náklady stavby s názvem Rekonstrukce ŽST Vsetín činí 3 376 329 987 Kč bez DPH. Projekt je navržen ke spolufinancování Evropskou unií z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Celková výše způsobilých nákladů projektu by měla činit 2 851 401 903 Kč. Navržená míra podpory EU se předpokládá 85 % ze způsobilých nákladů, výše dotace tak může maximálně činit 2 423 691 617 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

 

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj TZ Správy železnic)

Zdroj fotek: Správa železnic

Rekonstrukce stanice Vsetín začíná! Bezbariérový přístup zajistí výtahy .
zpět na články

inzerce

nahoru