Otevřít menu
Doprava dnes
-

Revoluční technologie BIM. Co vlastně přináší?

Building Information Modeling (BIM) je ztělesnění toho, o čem architekti, investoři a facility manažeři doteď spíš jen plaše snili. Revoluce v projektování, výstavbě a správě budov – to je BIM. Logicky uspořádaná a uživatelsky přehledná digitalizovaná podoba projektů. BIM přináší obrovskou přidanou hodnotu zejména pro developery, kteří takto získávají „digitální dvojče stavby“ – interaktivní a komplexní vizualizaci stavby, včetně detailů jednotlivých technických řešení (například přesné trasování elektroinstalace, vodovodního potrubí, vzduchotechniky, použitých materiálů apod.).

16:36 / 25. ledna 2022
Revoluční technologie BIM. Co vlastně přináší? i

Foto: mdcr.cz

Pokud to stručně shrneme – naprosté pochopení stavebního projektu a „virtuální procházka“ budoucí stavbou pomáhají investorům vyvarovat se fatálních chyb (ušetřit peníze na následné opravy a vícepráce) a zároveň co nejlépe poznat projektanty navrženou budovu i po stránce technického a materiálového řešení. O benefitech technologie BIM nám poskytl odborné informace specialista z projekční a architektonické kanceláře DELTA Group ČR, BIM manager v holdingu firem DELTA, Ing. Martin Mišún, který zastřešuje i systém vzdělávání v této společnosti tzv. „BIM Academy“ a je vedoucím jedné z pracovních skupin BIM asociace Slovensko. Víc konkrétních detailů a zajímavostí o užitečném nástroji digitálního modelování staveb BIM technologií najdete v našem rozhovoru.

Proč je pro investora používání BIM tak výhodné a jaké největší benefity mu přináší?

Z pohledu investora jsou nejznámějšími výhodami ty, které jsou viditelné na první pohled. Ať už se jedná o 3D pohledy, virtuální prohlídky, kontrolu možných kolizí, časovou simulaci výstavby atd. Čím déle se ale v tomto prostředí pohybujete, tím více je vám zřejmé, že BIM přináší množství benefitů a výhod, které na první pohled nejsou zjevné, ať už se jedná o strukturu dat, organizaci a automatizaci procesů. Tyto vás doslova umí ochránit od bytostných chyb a konfliktů v projektové a realizační fázi stavby. Celkově BIM building výrazně zefektivňuje a zkvalitňuje celý proces.

Další samostatnou kapitolou je využívání BIM modelů při správě již hotové zkolaudované budovy, tedy ve fázi životního cyklu plného užívání. Většinou se o BIM hovoří zejména při projektové přípravě, případně v následujícím kroku samotné realizace stavby. Musíme si však uvědomit, že tyto fáze jsou v rámci celkového životního cyklu budovy jen nepatrným časovým úsekem. Data obsažená v modelech mohou obsahovat nespočetné množství potřebných informací (samozřejmě přehledně a logicky zatříděné a uspořádané). Takto uživatelsky přátelské prostředí vkládá do rukou správců budov velmi efektivní nástroj na jejich každodenní pracovní operativu. Správce budovy se tak při nefunkčnosti a servisování koncových prvků v jedné místnosti nemusí manuálně „přehrabávat“ ve fyzických archivech a zakladačích pro získání hledané technické dokumentace, revizní správy atd. BIM člověku pomůže rychle specifikovat, kde a jaký prvek je nefunkční a obratem tyto informace odeslat zodpovědným specialistům.

Virtuální a rozšířená realita se běžně používá pro zábavu a hraní počítačových her. Má praktické využití i v projektování a architektuře budov v kontextu BIM?

Samozřejmě, virtuální realita (virtual reality/VR), smíšená realita (mixed reality/MR) a rozšířená realita (augmented reality/AR) jsou praktickou a funkční částí naší stavební branže již nějaký ten pátek. Je to užitečná a praktická pomůcka. Avšak pro upřesnění – digitalizace projektu může být i relativně jednoduché převedení existující papírové dokumentace do elektronické formy, což zdaleka neznamená, že se jedná o BIM projekt. Stejně tak 3D model prezentovaný v AR/MR/VR nemusí nutně znamenat, že při přípravě projektu byla implementována technologie BIM. Virtuální, rozšířená anebo smíšená realita jsou jen jedním z mnoha různých využití BIM modelování.

Pokud k prvkům prostorové vizualizace přidáme relevantní informace, vlastnosti a vazby, získáváme další exkluzivní přidanou hodnotu, například pro kontrolu kvality výstavby a průběhu realizačních prací na staveništi. Takto obohacený informační model mohou efektivně využívat i ostatní účastníci stavebního procesu. Musím přiznat, že procházet se po hrubé stavbě s nasazenými holografickými brýlemi pro virtuální zobrazení informačního modelu ve smíšené realitě a vidět tak detailně všechny prvky, které budou na stavbě realizované je skutečně velmi vzrušující a zábavná část mojí práce. Před pár lety jsme o takovýchto možnostech jen nesměle snili. Dnes díky BIM projektování už umíme na ještě nezrealizované stavbě kontrolovat budoucí konstrukce, rozvody, instalace apod.

Building Information Modeling (BIM) je revolucí v oblasti projektování, výstavby, ale i následné správy budov. Je tomuto progresu nakloněná i legislativa?

Usiluje o to, ale samozřejmě se jedná o poměrně ostrý přechod z papírové podoby do čistě digitální. Myslím tím vkročit z papírové podoby přímo do odevzdávání BIM modelu a informačních databází. Je ale potřebné připravit legislativně zázemí tak, aby takový postup bylo možné realizovat. Všichni však víme, jak je to s rychlostí legislativních úprav. Musíme se držet nohama pevně na zemi a akceptovat to, že takovéto výrazné evoluční kroky potřebují v rámci celého legislativního aparátu, včetně administrativního fungování a procesů na stavebních úřadech, svůj čas.

Každopádně tím, že máme možnost alespoň částečně vidět do přípravy legislativních rámců v ČR a na Slovensku, můžeme zhodnotit, že Česká republika má v porovnání se Slovenskem výrazný náskok. Slovensko v této oblasti, na této úrovni, zatím trochu stagnuje, a to si musíme říci otevřeně. Situace v Čechách je výrazně lepší i díky skvělé práci České agentury pro standardizaci (ČAS) a Odboru koncepce BIM. Tato implementace má jasný a srozumitelný cíl. Proto věříme, že plánované standardy se postupně dokončí, budou unifikované a běžně používané širokou odbornou veřejností. Pokud to shrnu, BIM je evoluce, která má pomoci soukromému i veřejnému sektoru, investorům i uživatelům staveb a dokáže výrazně modernizovat, zjednodušit a zpřehlednit práci i na stavebních úřadech.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru