Otevřít menu
Doprava dnes
-

Řízení rozvoje Baťova kanálu bude sjednoceno

Od začátku příštího roku chce Zlínský kraj společně s Jihomoravským krajem převzít práva a povinnosti související s rozvojem Baťova kanálu. Na tomto rozhodnutí se shodli radní Zlínského kraje a doporučili jej ke schválení krajskému zastupitelstvu.

12:04 / 11. dubna 2023
Řízení rozvoje Baťova kanálu bude sjednocenoi

Foto: Plavební sezona na Baťově kanále bude zahájena 1. května. Zdroj: Zlínský kraj

Rozvojové aktivity týkající se Baťova kanálu v současné době zajišťují dobrovolné svazky obcí podél této vodní cesty. Provozní záležitosti pak zajišťuje obecně prospěšná společnost Baťův kanál. Od 1. ledna 2024 chce práva a povinnosti zakladatele v obecně prospěšné společnosti Baťův kanál společně s Jihomoravským krajem převzít Zlínský kraj. Kraje plánují převzít správu kanálu od Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. I nadále však budou mít v rozvoji vodní cesty významné slovo obce a zapojeni budou i podnikatelé.  

„Řízení je tedy roztříštěné a pro jeho větší efektivitu je potřeba sjednotit ho tak, aby za jednu vodní cestu zodpovídal jen jeden subjekt. Tím bude obecně prospěšná společnost Baťův kanál. Vzhledem k významu Baťova kanálu pro cestovní ruch ve Zlínském i Jihomoravském kraji považujeme za přirozené a logické řešení vstup obou krajů do této obecně prospěšné společnosti, a to bezúplatným převzetím role jejich zakladatelů. To nám umožní přímo spolurozhodovat o všech důležitých krocích při dalším rozvoji Baťova kanálu,“ uvedl Radim Holiš, hejtman Zlínského kraje.

Baťův kanál o délce 52 km byl původně určený k dopravě lignitu z Ratíškovic do otrokovické elektrárny. V současnosti je Baťův kanál vyhledávaným turistickým cílem a jeho obliba neustále roste. Kanál je od května do září pravidelně využíván pro skupinové plavby na velkých výletních lodích, doplněné o poznávací a gastronomické programy. Některé přístavy také umožňují vypůjčení menších lodí. Turisté mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. V současnosti je Baťův kanál splavný od Otrokovic k Rohatci.

„Baťův kanál patří k nejvýznamnějším turistickým atraktivitám Zlínského kraje. Proto Zlínský kraj jeho rozvojové aktivity v minulosti podpořil souhrnnou částkou 17 milionů korun a přispěl také například na nákup výletní lodi Morava dotací 6,5 milionu korun. Na zlínské straně Baťova kanálu byla v posledních letech zrealizována řada investic, významně narostla úroveň infrastruktury této vodní cesty. Vybudovala se zde řada přístavů a přístavišť, podél zlínské části kanálu vede dálková cyklostezka, která je součástí jediné trasy Eurovelo na území Zlínského kraje, funguje zde řada gastronomických zařízení. Společně s partnery samozřejmě plánujeme významné investice i do budoucna. Například chceme splavnost kanálu prodloužit na 72 kilometrů, na severu až do Kroměříže a na jihu do Hodonína,“ informoval Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje, zodpovědný za cestovní ruch.

Letošní plavební sezona na Baťově kanálu bude zahájena 1. května 2023. Při této příležitosti se uskuteční slavnostní podpis Memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje vodní cesty Baťův kanál mezi Zlínským a Jihomoravským krajem.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: Zlínský kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru