Otevřít menu
Doprava dnes
-

Rozhovor s Ondřejem Havlíkem, výkonným ředitelem společnosti TTC MARCONI

Společnost TTC MARCONI je významným a dlouhodobým poskytovatelem moderních komunikačních technologií pro kritickou infrastrukturu státu. Vyvíjí a dodává komunikační a bezpečnostní řešení v oblasti energetiky, dopravy, veřejné správy, armády a záchranných složek. O její činnosti se v rozhovoru rozpovídal výkonný ředitel společnosti Ondřej Havlík.

11:46 / 21. listopadu 2023
Rozhovor s Ondřejem Havlíkem, výkonným ředitelem společnosti TTC MARCONI

Celá společnost si prochází složitým obdobím (covid, válka na Ukrajině, problémy v Izraeli). Jak se podobné události projevují ve vašem odvětví? Přináší velké komplikace?

Všechny tyto události měly samozřejmě veliký dopad na řadu odvětví, to naše nevyjímaje. Asi nemusím zmiňovat problémy s dodávkami elektronických součástek, se kterými se potýkaly v podstatě všichni výrobci elektroniky. Situace na Ukrajině nás v loňském roce vedla ke strategickému rozhodnutí opustit ruský trh, a ačkoli to byl do té doby pro nás jeden z největších exportních trhu, bylo to za dané situace morálně jediné správné rozhodnutí. Jsem moc rád, že jsme ho zvládli i byznysově. Zaměřili jsme se na nové trhy, zejména v Asii a východní Evropě. Například v TTC MARCONI jsme získali nové zakázky v Rumunsku, Turkmenistánu nebo africké Ugandě, sesterská společnost TTC CONTROLS navázala obchodní partnerství v Indii a Turecku. A v této strategii chceme pokračovat dál.

Nemalou součástí vašeho portfolia je i železnice. Jaké moderní trendy nás na železnici čekají?
My se v rámci železnice zabýváme především komunikační infrastrukturou. Zaměřujeme se na dodávky řešení, která zvyšují bezpečnost železničního provozu. Patří mezi ně například systém pro řízení mimořádných událostí, který na základě sběru provozních dat a jejich analýzy minimalizuje negativní dopady mimořádných událostí na plynulost dopravy. Pro centrální řízení dopravy na železnici je v řadě evropských zemí využíván také náš hlasový dispečerský systém založený na terminálech s dotykovými displeji a s přístupem do veřejné telekomunikační sítě.

Je takový dispečerský systém i u nás v České republice?
Ano, TTC MARCONI je dlouhodobým dodavatelem dispečerských systémů pro Správu železnic ČR. Dodáváme námi vyvinutou komplexní dispečerskou platformu KONOS, která slouží k propojování řídicích systémů kritické infrastruktury i jako hlasový dispečink. Zjednodušujeme komunikaci, sjednocujeme dispečerské postupy a integrujeme data ze systémů třetích stran do jednoho terminálu. Snižujeme tak nároky na personální i provozní kapacity. Současně dochází ke zkrácení doby, která je potřebná k reakci na vzniklé situace což je u kritické infrastruktury naprosto klíčové. Konkrétně naše dispečerské řešení KONOS využívají na Centrálních dispečerských pracovištích SŽ v Praze a Přerově. Řešení je ale implementované i na řadě dalších míst v České republice. Využívá ho integrovaný záchranný systém, ale třeba i dispečeři v energetice.

Na konferenci Železnice Pardubice 2023 jste mluvil o FRMCS. Je to jasný bod číslo jedna, kterému se chcete na železnici věnovat? 
S nastupující 5G technologií lze právě na železnici očekávat významné změny, zejména plnou digitalizaci jejího provozu a automatizaci některých systémů. To přinese nové možnosti pro správce infrastruktury při výměně dat s jednotlivými dopravci, ale i zlepšení kvality hlasových i datových služeb pro cestující.

V celé skupině TTC se dlouhodobě věnujeme navrhování a budování datové komunikační infrastruktury pro evropské železnice. Je tedy logické, že jsme aktivní při zavádění nových technologií, a tedy i standardu FRMCS. Prostřednictvím TTC MARCONI jsme členem sdružení evropských železničních dodavatelských společností UNIFE a jeho výboru UNITEL, který se věnuje vývoji a implementaci FRMCS. V rámci skupiny pak aktivně spolupracujeme se společností TTC MOBILE, která se zaměřuje na vývoj a výrobu aplikaci pro kritickou komunikaci nad mobilními a rádiovými sítěmi. 

A kdy můžeme nasazení FRMCS očekávat?
Ukončení podpory GSM-R systému je plánováno kolem roku 2030. FRMCS bude implementován postupně a oba systémy se budou na základě různých migračních scénářů po nějakou dobu překrývat. S prvním nasazením FRMCS do reálného provozu se počítá v roce 2027.

Co vlastně FRMCS má přinést směrem k vývoji a především bezpečnosti na železnici? 
Vedle vysoké spolehlivosti a dostupnosti a také vysoké propustnosti patří mezi výhody FRMCS také propracované geografické a lokalizační služby. Systém tak umožní vytvářet různé dynamické skupiny uživatelů, což je nezbytné zejména pro efektivní komunikaci v krizových situacích.

FRMCS najde uplatnění nejenom ve vlacích, ale i v řídících centrech železniční dopravy, na nádražích, v depech, v rámci provozních vybavení, nebo přímo na tratích pro zajištění jejich provozuschopnosti. S rozvojem IoT, kdy díky různým čidlům umístěným podél trati, sběru a následné datové analýze velkého množství informací, pak provozovatelům umožní také významně zefektivnit provoz a údržbu vlakových souprav. 

Na jakých dalších projektech v rámci železnice pracujete nyní?
Jednou z oblastí, na kterou se v rámci synergií ve skupině TTC soustředíme, je datová analytika. Ve skupině máme dvě společnosti, které se datovou analytikou zabývají, a to konkrétně TTC NOVIQ a Mycroft Mind. Datovou analytiku využíváme už v energetice a postupně ji přenášíme i na železnici. Synergie dál rozvíjíme, protože ve skupině máme i společnost TTC CONTROLS, která pod značkou UniControls navrhuje a vyrábí řídící a komunikační jednotky pro železniční dopravu.

V rámci datové analýzy pro železnici tak připravujeme například řešení sběru a analýzy dat pro on-line sledování a diagnostiku kolejových vozidel. Sbírají se kupříkladu data o klimatizaci, výkonu motoru, brzdná dráha, stav vody apod. Cílem je pomoct dopravcům v optimalizaci údržby a oprav, aby nemuseli odstavit soupravu po ujetí určitého počtu kilometrů, ale aby měli nástroj, který jim v reálném čase ukáže konkrétní závadu či problém. Mohou jej pak operativně vyřešit, aniž by museli odstavovat celou soupravu. Dopravcům tak tato diagnostika pomáhá významně snižovat náklady a na druhé straně zvyšovat komfort pro cestující.

Společnost TTC Marconi je aktivní také v oblasti vývoje a zavádění tzv. chytrých technologií v odvětí energetiky a dopravy. TTC MARCONI je součástí české technologické a realitní skupiny TTC. Více na www.ttc-marconi.cz.

Ondřej Havlík, výkonný ředitel TTC vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor podniková ekonomika a management. Po studiu zastával různé pozice v poradenských a investičních společnostech, mimo jiné v Deloitte Czech Republic. Do TTC MARCONI nastoupil v roce 2019 na pozici ředitele pro strategický rozvoj a od začátku roku 2022 je výkonným ředitelem společnosti TTC MARCONI pro Českou republiku. 

Autor: Petr Dejnožka

Rozhovor s Ondřejem Havlíkem, výkonným ředitelem společnosti TTC MARCONI . Rozhovor s Ondřejem Havlíkem, výkonným ředitelem společnosti TTC MARCONI .
zpět na články

inzerce

nahoru